Strona główna

Parafia WarniceDzisiaj jest środa, 27 stycznia 2021r.
Odwiedzin dzisiaj: 39.
Odziewdzin ogólnie: 147711.
Image 1 Image 2 Image 3

Strona główna

 NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!

WITAMY NA STRONIE PARAFII PW. NMP MATKI KOŚCIOŁA
W WARNICACH

             SŁUŻBA LITURGICZNA  Rok 2020/21  
Hasło: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy ”

Motto biblijne: Ojciec mój da wam chleb z nieba(J 6,32)
Symbol:  chleb i wino

Czytania Biblijne w roku 2020/2021  Cykl powszedni I
od I Niedzieli    Adwentu:  Cykl niedzielny Rok  B,      

 

 

CHRZEŚCIJAŃSKI OBRZĘD WIECZERZY WIGILIJNEJ

Prowadzący: W  Imię + Ojca i Syna i Ducha Świętego.

                         Amen

         W tej uroczystej chwili wychwalamy Boga, naszego Ojca, za świętą noc, którą teraz wspominamy, a w której Jego Syn Jezus Chrystus narodził się z Maryi Dziewicy. Przeżyjmy to wydarzenie opisane w Ewangelii.

SŁOWA EWANGELII  +  WEDŁUG  ŚWIĘTEGO ŁUKASZA:

          W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby dać się zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

          W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła tak, że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie". I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom  dobrej woli". (Łk. 2. 1-14)

 

WSPÓLNA MODLITWA

Chrystusa, który przyszedł na świat, aby nas zbawić prosimy wspólnie słowami:

Obdarz nas miłością i pokojem!

Panie Jezu, udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju.

Obdarz nas miłością i pokojem!

Panie Jezu, obdarz szczęściem i radością także naszych sąsiadów, przyja­ciół i znajomych.

Obdarz nas miłością i pokojem!

Panie Jezu, wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych i nieszczęśli­wych pociesz i umocnij Dobrą Nowiną Zbawienia.

Obdarz nas miłością i pokojem!

Panie Jezu, naszych zmarłych, krewnych, bliskich
i znajomych obdarz szczęściem i wiecznym zbawieniem.

 Obdarz nas miłością i pokojem!

 Zjednoczeni w miłości, odmówmy wspólnie modlitwę, której na­uczył nas Jezus Chrystus:
                                Ojcze nasz ...

-     wspomnienie osób  naszej Rodziny.... 

wspomnienie naszych bliskich zmarłych….
- odczytanie życzeń nam nadesłanych ...

       Polećmy Bogu przez wstawiennictwo Matki Jezusa Chrystusa - naszą rodzinę, naszych przyjaciół, sąsiadów, gości, samotnych, chorych.                      
                                Zdrowaś Maryjo ...

         Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała blaskiem praw­dziwej światłości Twojego Syna; spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twojej światłości w naszym codziennym postępowaniu.

        Pobłogosław nas i te opłatki, którymi będziemy się dzielić zwycza­jem naszych ojców. Naucz nas dzielić się chlebem, miłością i życzliwo­ścią z każdym człowiekiem. Obdarz nas wszystkich Twoim pokojem, aby­śmy wspólnie sławili Twoją ojcowską dobroć. Przez Chrystusa Pana na­szego. Amen.

-          dzielimy się Opłatkiem i składamy sobie nawzajem życzenia....

-          spożywamy wspólnie kolacje...

-          śpiew kolęd

-          udajemy się całą Rodziną na Pasterkę.

 

         BOŻE NARODZENIE 2020

           Z nadzieją  na wypełnienie naszych pragnień oczekujemy na przyjście Emmanuela. Choć ukaże się nam w kruchości i maleńkości Dziecka, wiemy, że jedynie On – Jezus jest Bogiem mocnym, który może wlać w nasze serca miłość i prawdziwy pokój. Pokładamy w Nim ufność i wierzymy, że Jego obecność pośród utrudzonej chorobą i konfliktami ludzkości uleczy rany, zabierze lęk i przyniesie uzdrowienie 

     Życzymy, by Narodzenie Chrystusa przyniosło Boże dary, miłość i ufność, radość i pokój, oraz zdolność do umacniania tych łask  w  każdej Eucharystii, która prowadzi do bliskości nas i do wspólnoty z Bogiem.

      Niech Maryja Matka Jezusa i św. Józef Opiekun wypraszają  u Jezusa zdrowie i błogosławieństwo na każdy dzień Nowego Roku 2021.

                                                     Ks. proboszcz Kan. Piotr Sas Ilnicki

i wikariusz ks. Łukasz Wójtowicz

 

C + M + B + 2021 AD

CHRYSTUS MIESZKANIE BŁOGOSŁAWI

Napis na drzwiach zachowujemy na cały rok!

 

WIZYTA DUSZPASTERSKA

         W związku z trwającą pandemią kolęda w tym roku będzie odbywać się w kościele w takich samych grupach jak mamy w programie Kolędy. Po kwarantannie narodowej przedstawimy plan spotkań poszczególnych grup Rodzin. W programie Msza św. ze Słowem Bożym,  z pokropieniem wiernych, wyznaniem  Wiary, błogosławieństwo Rodziny pojedynczo  Najświętszym Sakramentem.

                                   

 

Intencja ogólna na GRUDZIEŃ: za życie modlitwy.
Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże i przez życie modlitwy.

Intencja parafialnao wierność na modlitwie dla kapłanów.

 

 

MODLITWE ZA OJCZYZNĘ PIOTRA SKARGI
               odmawiamy wspólnie przed Mszą św.

 

Pieśni na ADWENT


WEJŚCIE:  Archanioł Boży ... Zdrowaś bądź Maryjo ...

OFIAROWANIE:   Niebiosa rosę ...

KOMUNIA ŚW.:   Spuście nam ...

DZIĘKCZYNIENIE:  Pan Jezus już się zbliża ...

                           Modlitwa do św. Michała Archanioła

ZAKOŃCZENIE: Oto Pan Bóg przyjdzie ...   

 

W czasie pandemii koronawirusa biuro parafialne jest czynne na telefon.

Gdy chcemy załatwić jakąś sprawę, najpierw dzwonimy na parafię.

 

DOBOWY RÓŻANIEC ZA OJCZYZNĘ

Poszczególne rodziny losują karteczki z półgodzinnym czasem przeznaczonym na różaniec, np. od godz. 20.00 do godz. 20.30.

Różaniec odmawiamy rodzinami w godzinach od 18 do 0.00 we wtorki, od 0.00 do 18.00 w środy przez cały miesiąc listopad.

Pod koniec listopada podpisujemy karteczki, wycinamy ramkę i kładziemy na tacę jako potwierdzenie naszej modlitwy.

Módlmy się za Polaków, o światło Ducha Świętego, aby odpowiedzialni byli za otrzymane wartości w Rodzinie i swoją decyzją umacniali Ducha Bożego w naszym Narodzie.

 

Intencja ogólna na LISTOPAD: sztuczna inteligencja. Módlmy się, aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w służbie ludzkiego istnienia”.

  Intencja PARAFIALNA:  o łaskę nieba dla zmarłych z naszej parafii.

 

PLAC KOŚCIELNY JESIEŃ 2020 PRZYPOMINAMY!

Grabienie liści, porządkowanie placu kościelnego.

Warnice:  Derbin DM, Brudziński Z., Kamińska B.

Barnim: Siatkowscy N.M., Łuszczyńska B., Kucharzyk B.M., Nowak L.A. Konieczny K.S.,

Koszewo:  Kryś M, Kubiccy B.J., Urban A.J,

Koszewko:  Grupy z Odpustu

 

LISTOPAD 2020

WEJŚCIE:  Serdeczna Matko ...

OFIAROWANIE:  Kochajmy Pana...

KOMUNIA ŚW.:  U drzwi Twoich ...

DZIĘKCZYNIENIE: Suplikacje 1 x ...

               Katechizm: Wierzę w Boga (pacierzowe)...

ZAKOŃCZENIE: Anioł Pański… Dobry Jezu, a nasz

 

Intencje tych modlitw i Mszy Świętych są następujące:

03.11. za zmarłe ofiary wypadków drogowych i katastrof

04.11. za ofiary aborcji oraz za zmarłe ofiary „In vitro”

05.11. za dzieci utracone

06.11. za zmarłych i poległych, którzy życie oddali w służbie naszej Ojczyzny, w tym: żołnierzy, polityków oraz twórców życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego

07.11. za tych, którzy nie wrócili z morza

08.11. za zmarłych rodziców, nauczycieli, Wychowawców i duchownych.

 

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE,

A ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA NIECHAJ IM ŚWIECI.

 

KALENDARZ WYDARZEŃ  LISTOPAD

 1.       25.10. Poświęcenie Pomników na cmentarzu.
 2.       28.10. św. Judy Tadeusza -  święto patronalne Żywej Róży z Dębicy.
 3.       31.10. Modlitewne czuwanie na cmentarzu
 4.       12  listopada 2006 rocznica poświęcenia Organów w kościele parafialnym w Warnicach
 5.       16.11. Rocznica wprowadzenia Nowenny do MB Nieustającej pomocy w Barnimie rok 1994
 6.       18.11. Rocznica śmierci + Jana Ilnickiego rok 1986, Ojca ks. proboszcza
 7.       22.11. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 
           Nabożeństwo w Koszewie o 12.00
 8.       22.11 TYDZIEŃ  BIBLIJNY 
             Dzieci z klasy I otrzymują Pismo Święte
 9.       26.11. Rocznica śmierci  + Stanisława Serby
             rok 1990 - Ojca ks. Ryszarda
 10.   27.11. Poświęcenie Kapliczki w Wójcinie

     11. 29.11. I Niedziela Adwentu. 

 

 

Nabożeństwo Różańcowe 

Wtorek: Koszewko 16.40, Koszewo 17.40,

Środa: Barnim, piątek: Wójcin o 17.10,

Środa: Warnice A i B, piątek: Warnice C i Dębica 18.10,

Czwartek: Reńsko 18.00, Kłęby 18.00,

Młodzież: piątek w Warnicach o 20.00

 

18 września przypada święto św. Stanisława Kostki Patrona dzieci i młodzieży zapraszamy na Msze św. dzieci, młodzież 

  we wtorek Koszewo i Koszewko,

  w piątek w Barnimie i  w Warnicach

  w czwartek Reńsko

 Uczniowie przygotują z księdzem i p. Beatą

- komentarz do Mszy św. – czytania
- modlitwę powszechną,

- procesję z darami  (każde dziecko i młodzież ofiaruje dowolny kwiat św. Stanisławowi)

 

Od 13-19 września obchodzimy w Polsce X Tydzień Wychowania. W ramach Tygodnia Wychowania zapraszamy na wspólną modlitwę, a Rodziców zapraszamy na spotkanie po Mszy św. w Koszewie i w Koszewku we wtorek, w Warnicach
i  w Barnimie w piątek.

 

ADORACJA I POST W INTENCJI POWOŁAŃ

z 11 na 12 września 2020 z piątku/sobotę

Program w poszczególnych miejscowościach:

18.00 Msza św. w Reńsku

18.00 -  20.00 Reńsko

20.00 -  22.00 Kłęby Msza św. o 20.00

             22.00  -  23.00 Koszewko

             23.00  -  24.00 Koszewo

             24.00  -    2.00 Warnice A

               2.00  -    4.00 Warnice B

               4.00  -    5.00 Dębica, Warnice C

               5.00  -    7.00 Warnice A

               7.00  -    9.00 Warnice B         

               9.00 – 11.00  Barnim      

             11.00 – 12.00  Wójcin

             12.00 – 13.00  Koszewko

             14.00 – 15.00  Koszewo

             15.00 – 18.00  Warnice

 

 WRZESIEŃ

 1.             01.09. Rozpoczęcie Roku Szkolnego
 2.             05.09.  DOŻYNKI GMINNO - PARAFIALNE
 3.             06.09. września Odpust w Barnimie ku czci Narodzenia NMP,
 4.             09.09. Rocznica poświęcenia Krzyża Misyjnego w  Barnimie Figury MB Siewnej w ołtarzu. Rok 1997.
 5.             13.09. V DZIEŃ FATIMSKI  - Wójcin/Kłęby
 6.             14.09. Rocznica wprowadzenia Nowenny do MB Nieustającej Pomocy w Warnicach rok 1977.
 7.             14.09. Podwyższenie Krzyża Świętego - święto patronalne Żywej Róży Barnim.
 8.             14.09. Modlitwy przy Krzyżu na granicy Powiatów gromadzi się Bractwo Krzyża świętego
 1.             16.09. Rocznica śmierci + Alfonsa Sampławskiego rok 2003, Ojca ks. Czesława Sampławskiego.
 2.         27.09. Błogosławieństwo Studentów na Nowy Rok Akademicki
 3.         22.09. Rocznica poświecenia Kapliczki Chrystusa Króla Wszechświata w Koszewie (2007)
 4.         23.09. Św. Ojca Pio Patrona Domowego Kościoła
 5.         25.09. i 26.09  Pielgrzymka autokarowa na Jasną Górę.
 6.         28.09. Koronka do Miłosierdzia Bożego na ulicach świata godz. 15.00

 

WIENIEC 2020

Koszewko:

              Pawluczuk G.W., Kochanowski J.E. i Olczak R.

Koszewo:

           Więcek S.S, Witkowska K. Kryś W.B. Kryś K.M.

Dębica:

  Garmoza W.G., Garmoza R.R., Pakuła A.A., Policht Z.

Barnim:

Sobczyk P. Sz., Kamoda G. Truszkowski I. B., Myk I.R.

Warnice A: Milanowscy A.J., Wajs E.J., Szczuko D.K,  
                     Madej D.L., Poznańscy M.P.

Warnice B: Pniewscy A.A., Kuleta K.T, Pągowscy H.L.

Warnice C: Albinger M.M.

 

PLAC KOŚCIELNY JESIEŃ 2020

Grabienie liści, porządkowanie placu kościelnego.

Warnice:  Derbin DM, Brudziński Z., Kamińska B.

Barnim: Siatkowscy N.M., Łuszczyńska B.,
               Kucharzyk B.M., Nowak L.A. Konieczny K.S.,

Koszewo:  Kryś M, Kubiccy B.J., Urban A.J,

Koszewko:  Grupy z Odpustu

 

Pieśni na  Msze św.  Niedzielną:   

  Na Msze św. weź swoją książeczkę, śpiewnik!

Przed Słowem Bożym w niedzielę: Duchu Święty! Przyjdź prosimy…

13.09.2020

WEJŚCIE: Kochajmy Pana  ....

OFIAROWANIE:W słonecznej światłości …

KOMUNIA ŚW.:  Pójdź do Jezusa  ...

DZIĘKCZYNIENIE: Ciebie Boga wysławiamy 3 zw....
            Katechizm:  V Przykazań Kościelnych  ...

ZAKOŃCZENIE:   My chcemy Boga ...

20.09.2020

WEJŚCIE:Królowej Anielskiej...

OFIAROWANIE:  Pod Twą obronę…

KOMUNIA ŚW.:  Panie dobry jak Chleb …

DZIĘKCZYNIENIE:Ciebie Boga wysławiamy 3 zw....
          Katechizm:  V Przykazań Kościelnych

ZAKOŃCZENIE:  Boże coś Polskę …

 

Dożynki Archidiecezjalne, 

odbędą się 23 sierpnia br. w parafii pw. Przemienienia Pańskiego
w Mieszkowicach.

Przedstawiamy program tej uroczystości:

godz. 13.30 - prezentacja wieńców dożynkowych
                                                              (przed kościołem)

godz. 14.45 - powitanie uczestników i zaproszonych
                                                         gości (w kościele)

godz. 15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia

godz. 15.15 - Msza Święta dziękczynna za tegoroczne
                                     plony (w kościele parafialnym)

godz. 17.00 - część artystyczna i wspólna biesiada
                                       (plac przed Urzędem Gminy)

- poświęcenie chleba przed kościołem;

- rozdanie chleba;

- degustacja regionalnych potraw;

od godz. 11.00 – prezentacja regionalnych potraw i wyrobów artystycznych.

                Zapraszamy do udziału w Dożynkach Archidiecezjalnych, naszą Parafie w tym roku reprezentują wierni z  Warnicy B przygotują wieniec dożynkowy, chleb i  wspólny wyjazd.

 

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji Ojczyzny w nocy
z piątku 14.08 na sobotę 15.08 uroczystość Wniebowzięcia NMP
w kościele parafialnym w Warnicach od godz. 21.00 do godz. 7.30. Serdecznie zapraszamy! Pan Jezus czeka! Jeśli kochasz swoją Ojczyznę, dołącz do nas. 

 

Sierpień - miesiąc abstynencji. Przez pa­mięć o wielkich dziełach, które Bóg dokonał w naszym Narodzie w tym miesiącu, a także odpowiadając na apel Kościoła, powstrzy­majmy się od spożywania napojów alkoholowych; nie częstujmy też nimi innych. Zachęcamy także do osobistej modlitwy w intencji trzeź­wości całej naszej parafii i Narodu oraz wpisania się do Parafialnej Księgi Trzeźwości.

W zakładce LISTY PASTERSKIE znajduje się Apel KEP na miesiąc sierpień, zachęcamy do zapoznania sie z treścią tego listu.

 

 

Intencja ogólna na SIERPIEŃ: „za ludzi morza. 

Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują oraz żyją na morzu, łącznie z marynarzami, rybakami oraz za ich rodziny”.

  Intencja PARAFIALNA:     o Boże błogosławieństwo w   pracy dla naszych rolników.

 

KOMUNIKAT DLA OSÓB ZAMIERZAJĄCYCH ZAWRZEĆ ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI:

W NASZEJ PARAFII OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SYPANIA CONFETTI
I RYŻU PO WYJŚCIU MŁODEJ PARY Z KOŚCIOŁA! 

 

Intencja ogólna na LIPIEC: „za nasze rodziny.
Módlmy się, aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: miłość, szacunek oraz rada.

  Intencja PARAFIALNA:  o zgodę i pokój w rodzinach
                                                naszej parafii.

ODMAWIAJCIE RÓŻANIEC – MATKA BOŻA

 Fatimska Krucjata Różańcowa za Ojczyznę to codzienna modlitwa, co najmniej jedną dziesiątką różańca, z intencją:  „Z Maryją, Królową Polski módlmy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi  i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich ślubów Narodu”.    

 

DNI FATIMSKIE 2020

1.13.05. I DZIEŃ FATIMSKI – Koszewo/ Koszewko

2. 13.06. II DZIEŃ FATIMSKI – Reńsko /Warnice B

3. 13.07. III DZIEŃ FATIMSKI - Dębica Warnice C

4. 13.08. IV DZIEŃ FATIMSKI - WARNICE A

5. 13.09. V DZIEŃ FATIMSKI - Wójcin /Kłęby

6. 13.10. VI DZIEŃ FATIMSKI - BARNIM

 

49. Archidiecezjalna Pielgrzymka na Jasną Górę w dniach 25-26 września br. zachęcamy wszystkich, którzy chcą i mogą wziąć udział do organizowania grup i uczestnictwa w pielgrzymce.

 

Uprzejmie  informujemy,  że  XXXVI  Szczecińska  Piesza  Pielgrzymka  na Jasną  Górę  ze  względu  na  obecnie  panującą  sytuację  epidemiczną  będzie  miała wymiar  symboliczny  poprzez  udział  przedstawicieli  poszczególnych  służb pielgrzymkowych.  Zachęcamy  do  duchowego  oraz  wirtualnego  pielgrzymowania poprzez  facebooka  pielgrzymki,  gdzie  będą  prowadzone  na  żywo  relacje  z  trasy  w  dniach  od  25  lipca  do  13  sierpnia  br.  Szczegółowe  informacje  dotyczące pielgrzymki  znajdują  się  na  stronie  www.szczecinska.pl  oraz  na  portalu społecznościowym facebook.pl/szczecinskapielgrzymka. 

 

           Jesienią ubiegłego roku powstała 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej, która dała się już poznać z niesienia pomocy potrzebującym, organizacjom pozarządowym i gminom w walce z pandemią.  Zachęcamy wszystkich do wstępowania w szeregi tej formacji. Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej nie koliduje z nauką czy pracą zawodową. Chętnych zapraszamy do najbliższej miejscu zamieszkania Wojskowej Komendy Uzupełnień.