Strona główna

Parafia WarniceDzisiaj jest piątek, 05 marca 2021r.
Odwiedzin dzisiaj: 36.
Odziewdzin ogólnie: 150477.
Image 1 Image 2 Image 3

Strona główna

 NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!

WITAMY NA STRONIE PARAFII PW. NMP MATKI KOŚCIOŁA
W WARNICACH

             SŁUŻBA LITURGICZNA  Rok 2020/21  
Hasło: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy ”

Motto biblijne: Ojciec mój da wam chleb z nieba(J 6,32)
Symbol:  chleb i wino

Czytania Biblijne w roku 2020/2021  Cykl powszedni I
od I Niedzieli    Adwentu:  Cykl niedzielny Rok  B,      

 

I Piątek

Modlitwa w intencjach Ojczyzny i Narodu polskiego, o zachowanie wiary  w  rodzinach  oraz  o  jej  umacnianie  w  sercach  dzieci  i  młodzieży,  o  Polskę Chrystusową.

          Ks. Arcybiskup prosi, o  podjęcie  dodatkowego  postu  i  modlitwy  przez najbliższe  dziewięć  miesięcy,  w  każdy  Pierwszy  piątek  miesiąca,  poczynając  już  od  5  II  2021  r.  W  tym  przypadku  chodzi  o  dobrowolnie,  świadomie  podjętą  modlitwę  i Komunię św. wynagradzającą a także o dobrowolnie podjęty dodatkowy post w tych dniach, w intencji: „o przebłagania  Trójcy  Przenajświętszej  i  Matki  Bożej  za  grzechy  Narodu  Polskiego.

PIEŚNI  WIELKOPOSTNE

WEJŚCIE: Ogrodzie Oliwny …, Krzyżu święty

OFIAROWANIE: Wisi na Krzyżu…, Ludu mój ludu

KOMUNIA ŚW.: Jezu Chryste Panie miły, Ach mój Jezu

DZIĘKCZYNIENIE: Suplikacje …, O krwi najdroższa.,

KATECHIZM:  Aklamacje…

ZAKOŃCZENIE:  Któryś nas cierpiał rany …,
                 W Krzyżu cierpienie…, Zawitaj ukrzyżowany

Nowe Rodziny i osoby serdecznie witamy na terenie naszej wspólnoty Parafialnej i życzymy wiele łask Bożych i opieki Matki Bożej i św. Józefa.

             Prosimy o podanie danych swojej Rodziny: Adres zamieszkania, Nazwisko, Imiona, data i miejsce urodzenia. Data chrztu i przyjętych Sakramentów,  Małżonkowie podają datę ślubu i miejsce zawarcia Małżeństwa, z jakiej Parafii przybyła Rodzina. Każdą Rodzinę prosimy o uzupełnianie swoich danych, można to uczynić osobiście lub zapisane informacje położyć na tacę.

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2021

PROGRAM

 Barnim (B), Koszewo (Ko), Koszewko (Kko)

07.03.21  NIEDZIELA

B

Ko

Kko

Msza św. z nauką ogólną

8.00

9.30

10.45

Msza św. z nauką ogólną

12.15

 

 

GORZKI ŻALE

16.30

 

 

Modlitwa Rodziny w domu

21.30

21.30

21.30

 

08.03.21     PONIEDZIAŁEK

Kko

Ko

B

Odwiedziny chorych

9.30

9.30

9.30

Msza św. z nauką ogólną

16.30

17.30

19.00

 

Modlitwa Rodziny w domu

21.30

21.30

21.30

 

09.03.21    WTOREK

Kko

Ko

B

SPOWIEDŻ ŚW.

16.00

16.30

18.00

Msza św. z nauka ogólną

16.30

17.30

19.00

Nauka Stanowa -  Rodzice

 

 

20.00

Modlitwa Rodziny w domu

21.30

21.30

21.30

 

Kłęby (Kł)), Reńsko (R), Warnice (W)

10.03.21  ŚRODA

R

W

Msza św. z nauką ogólną

16.30

17.30

19.00

Nauka Stanowa -  Rodzice

 

 

20.00

Modlitwa Rodziny w domu

21.30

21.30

21.30

 

11.03.21 CZWARTEK

R

W

SPOWIEDŻ ŚW.

16.00

16.30

18.00

Msza św. z nauką ogólną

16.30

17.30

19.00

 

Modlitwa Rodziny w domu

21.30

21.30

21.30

 

12.03.21 PIĄTEK

R

W

Odwiedziny chorych

9.30

9.30

9.30

Droga Krzyżowa

16.00

17.00

18.30

Msza św. z nauka ogólną

16.30

17.30

19.00

 

Modlitwa Rodziny w domu

21.30

21.30

21.30

Zapraszamy wszystkich do udziału w Rekolekcjach.

 

Od  2019 roku - 14 lat przygotowań  do  JUBILEUSZU  2000-LECIA  ZBAWIENIA  I  ODKUPIENIA  W  2033 

ROK 2021 TRZECIA STACJA DROGI KRZYŻOWEJ

 

19 dnia każdego miesiąca przez cały rok będziemy odprawiać NABOŻEŃSTWO DO ŚW. JÓZEFA.  Będziemy wspólnie modlić się w intencji Kościoła, Rodzin i Małżeństw oraz Ojczyzny.  Tym nabożeństwem chcemy godnie przygotować się na 45 lecie poświecenia świątyni parafialnej 19.12.1976. Przygotowujemy się również na konsekracje naszej świątyni.

 

 Do Komunii św. podchodzimy z godnością,  procesyjnie środkiem świątyni, a odchodzimy bokiem wzdłuż ławek. Komunię św. przyjmujemy w postawie klęczącej. Zachęcamy do pełnego uczestnictwa we Mszy św. przyjmując Komunię świętą.

        Pamiętajmy o poście eucharystycznym jedna godzina przed Mszą św. 

Intencja ogólna na STYCZEŃ:  „Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.”.

Intencja parafialna: o wiarę w Rodzinach

Intencja ogólna na LUTY:„Módlmy się w intencji kobiet — ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane”.

Intencja parafialna: za kobiety

Intencja ogólna na MARZEC:  „Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym”.
Intencja parafialna: za mężczyzn

         Zapraszamy do udziału w Archidiecezjalnej Pielgrzymce Maturzystów na Jasną Górę,  która  odbędzie  się  w  piątek,  26  marca  2021  r.  Zapraszamy  Kapłanów, Katechetów  z  młodzieżą  i  rodzicami  do  wspólnej  modlitwy  w  Kaplicy  Cudownego Obrazu.  Modlitwa,  prowadzona  przez  duszpasterzy,  nauczycieli  i  młodzież  z  Katolickiego  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  św.  Maksymiliana  Marii  Kolbego w Szczecinie, będzie przebiegać według następującego programu:

godz. 20.00 – Droga Krzyżowa w Kaplicy Cudownego Obrazu, 

godz. 21.00 – Apel Jasnogórski w Kaplicy Cudownego Obrazu,  

godz. 22.00 – Msza Święta w Kaplicy Cudownego Obrazu, 

godz. 23.00 – Różaniec w Kaplicy Cudownego Obrazu,

godz. 24.00 – Zakończenie czuwania modlitewnego. 

 

ILOŚĆ   -    RODZIN W PARAFII i DOMÓW

     MIESZKAŃCÓW WG KARTOTEKI i WG USC

Miejscowość

Rodziny

Domy

Mieszkańcy wg KARTOTEKI

Mieszkańcy wg  USC

Barnim

187

158

465

562

Dębica

34

29

96

119

Kłęby

54

43

127

148

Koszewko

49

40

134

160

Koszewo

113

101

297

383

Reńsko

81

72

212

255

Warnice A

181

153

452

747

Warnice B

61

37

188

 

Warnice C

12

10

34

 

Wójcin

60

56

161

203

RAZEM

832

699

2166

2 557

Według Kartoteki 2166 czyli o 391 mniej niż podaje US

 

 

 

 

CHRZEŚCIJAŃSKI OBRZĘD WIECZERZY WIGILIJNEJ

Prowadzący: W  Imię + Ojca i Syna i Ducha Świętego.

                         Amen

         W tej uroczystej chwili wychwalamy Boga, naszego Ojca, za świętą noc, którą teraz wspominamy, a w której Jego Syn Jezus Chrystus narodził się z Maryi Dziewicy. Przeżyjmy to wydarzenie opisane w Ewangelii.

SŁOWA EWANGELII  +  WEDŁUG  ŚWIĘTEGO ŁUKASZA:

          W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby dać się zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

          W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła tak, że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie". I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom  dobrej woli". (Łk. 2. 1-14)

 

WSPÓLNA MODLITWA

Chrystusa, który przyszedł na świat, aby nas zbawić prosimy wspólnie słowami:

Obdarz nas miłością i pokojem!

Panie Jezu, udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju.

Obdarz nas miłością i pokojem!

Panie Jezu, obdarz szczęściem i radością także naszych sąsiadów, przyja­ciół i znajomych.

Obdarz nas miłością i pokojem!

Panie Jezu, wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych i nieszczęśli­wych pociesz i umocnij Dobrą Nowiną Zbawienia.

Obdarz nas miłością i pokojem!

Panie Jezu, naszych zmarłych, krewnych, bliskich
i znajomych obdarz szczęściem i wiecznym zbawieniem.

 Obdarz nas miłością i pokojem!

 Zjednoczeni w miłości, odmówmy wspólnie modlitwę, której na­uczył nas Jezus Chrystus:
                                Ojcze nasz ...

-     wspomnienie osób  naszej Rodziny.... 

wspomnienie naszych bliskich zmarłych….
- odczytanie życzeń nam nadesłanych ...

       Polećmy Bogu przez wstawiennictwo Matki Jezusa Chrystusa - naszą rodzinę, naszych przyjaciół, sąsiadów, gości, samotnych, chorych.                      
                                Zdrowaś Maryjo ...

         Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała blaskiem praw­dziwej światłości Twojego Syna; spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twojej światłości w naszym codziennym postępowaniu.

        Pobłogosław nas i te opłatki, którymi będziemy się dzielić zwycza­jem naszych ojców. Naucz nas dzielić się chlebem, miłością i życzliwo­ścią z każdym człowiekiem. Obdarz nas wszystkich Twoim pokojem, aby­śmy wspólnie sławili Twoją ojcowską dobroć. Przez Chrystusa Pana na­szego. Amen.

-          dzielimy się Opłatkiem i składamy sobie nawzajem życzenia....

-          spożywamy wspólnie kolacje...

-          śpiew kolęd

-          udajemy się całą Rodziną na Pasterkę.

 

         BOŻE NARODZENIE 2020

           Z nadzieją  na wypełnienie naszych pragnień oczekujemy na przyjście Emmanuela. Choć ukaże się nam w kruchości i maleńkości Dziecka, wiemy, że jedynie On – Jezus jest Bogiem mocnym, który może wlać w nasze serca miłość i prawdziwy pokój. Pokładamy w Nim ufność i wierzymy, że Jego obecność pośród utrudzonej chorobą i konfliktami ludzkości uleczy rany, zabierze lęk i przyniesie uzdrowienie 

     Życzymy, by Narodzenie Chrystusa przyniosło Boże dary, miłość i ufność, radość i pokój, oraz zdolność do umacniania tych łask  w  każdej Eucharystii, która prowadzi do bliskości nas i do wspólnoty z Bogiem.

      Niech Maryja Matka Jezusa i św. Józef Opiekun wypraszają  u Jezusa zdrowie i błogosławieństwo na każdy dzień Nowego Roku 2021.

                                                     Ks. proboszcz Kan. Piotr Sas Ilnicki

i wikariusz ks. Łukasz Wójtowicz

 

C + M + B + 2021 AD

CHRYSTUS MIESZKANIE BŁOGOSŁAWI

Napis na drzwiach zachowujemy na cały rok!

 

WIZYTA DUSZPASTERSKA

         W związku z trwającą pandemią kolęda w tym roku będzie odbywać się w kościele w takich samych grupach jak mamy w programie Kolędy. Po kwarantannie narodowej przedstawimy plan spotkań poszczególnych grup Rodzin. W programie Msza św. ze Słowem Bożym,  z pokropieniem wiernych, wyznaniem  Wiary, błogosławieństwo Rodziny pojedynczo  Najświętszym Sakramentem.

                                   

 

Intencja ogólna na GRUDZIEŃ: za życie modlitwy.
Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże i przez życie modlitwy.

Intencja parafialnao wierność na modlitwie dla kapłanów.

 

 

MODLITWE ZA OJCZYZNĘ PIOTRA SKARGI
               odmawiamy wspólnie przed Mszą św.

 

Pieśni na ADWENT


WEJŚCIE:  Archanioł Boży ... Zdrowaś bądź Maryjo ...

OFIAROWANIE:   Niebiosa rosę ...

KOMUNIA ŚW.:   Spuście nam ...

DZIĘKCZYNIENIE:  Pan Jezus już się zbliża ...

                           Modlitwa do św. Michała Archanioła

ZAKOŃCZENIE: Oto Pan Bóg przyjdzie ...   

 

W czasie pandemii koronawirusa biuro parafialne jest czynne na telefon.

Gdy chcemy załatwić jakąś sprawę, najpierw dzwonimy na parafię.

 

DOBOWY RÓŻANIEC ZA OJCZYZNĘ

Poszczególne rodziny losują karteczki z półgodzinnym czasem przeznaczonym na różaniec, np. od godz. 20.00 do godz. 20.30.

Różaniec odmawiamy rodzinami w godzinach od 18 do 0.00 we wtorki, od 0.00 do 18.00 w środy przez cały miesiąc listopad.

Pod koniec listopada podpisujemy karteczki, wycinamy ramkę i kładziemy na tacę jako potwierdzenie naszej modlitwy.

Módlmy się za Polaków, o światło Ducha Świętego, aby odpowiedzialni byli za otrzymane wartości w Rodzinie i swoją decyzją umacniali Ducha Bożego w naszym Narodzie.

 

Intencja ogólna na LISTOPAD: sztuczna inteligencja. Módlmy się, aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w służbie ludzkiego istnienia”.

  Intencja PARAFIALNA:  o łaskę nieba dla zmarłych z naszej parafii.

 

PLAC KOŚCIELNY JESIEŃ 2020 PRZYPOMINAMY!

Grabienie liści, porządkowanie placu kościelnego.

Warnice:  Derbin DM, Brudziński Z., Kamińska B.

Barnim: Siatkowscy N.M., Łuszczyńska B., Kucharzyk B.M., Nowak L.A. Konieczny K.S.,

Koszewo:  Kryś M, Kubiccy B.J., Urban A.J,

Koszewko:  Grupy z Odpustu

 

LISTOPAD 2020

WEJŚCIE:  Serdeczna Matko ...

OFIAROWANIE:  Kochajmy Pana...

KOMUNIA ŚW.:  U drzwi Twoich ...

DZIĘKCZYNIENIE: Suplikacje 1 x ...

               Katechizm: Wierzę w Boga (pacierzowe)...

ZAKOŃCZENIE: Anioł Pański… Dobry Jezu, a nasz

 

Intencje tych modlitw i Mszy Świętych są następujące:

03.11. za zmarłe ofiary wypadków drogowych i katastrof

04.11. za ofiary aborcji oraz za zmarłe ofiary „In vitro”

05.11. za dzieci utracone

06.11. za zmarłych i poległych, którzy życie oddali w służbie naszej Ojczyzny, w tym: żołnierzy, polityków oraz twórców życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego

07.11. za tych, którzy nie wrócili z morza

08.11. za zmarłych rodziców, nauczycieli, Wychowawców i duchownych.

 

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE,

A ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA NIECHAJ IM ŚWIECI.

 

KALENDARZ WYDARZEŃ  LISTOPAD

 1.       25.10. Poświęcenie Pomników na cmentarzu.
 2.       28.10. św. Judy Tadeusza -  święto patronalne Żywej Róży z Dębicy.
 3.       31.10. Modlitewne czuwanie na cmentarzu
 4.       12  listopada 2006 rocznica poświęcenia Organów w kościele parafialnym w Warnicach
 5.       16.11. Rocznica wprowadzenia Nowenny do MB Nieustającej pomocy w Barnimie rok 1994
 6.       18.11. Rocznica śmierci + Jana Ilnickiego rok 1986, Ojca ks. proboszcza
 7.       22.11. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 
           Nabożeństwo w Koszewie o 12.00
 8.       22.11 TYDZIEŃ  BIBLIJNY 
             Dzieci z klasy I otrzymują Pismo Święte
 9.       26.11. Rocznica śmierci  + Stanisława Serby
             rok 1990 - Ojca ks. Ryszarda
 10.   27.11. Poświęcenie Kapliczki w Wójcinie

     11. 29.11. I Niedziela Adwentu. 

 

 

Nabożeństwo Różańcowe 

Wtorek: Koszewko 16.40, Koszewo 17.40,

Środa: Barnim, piątek: Wójcin o 17.10,

Środa: Warnice A i B, piątek: Warnice C i Dębica 18.10,

Czwartek: Reńsko 18.00, Kłęby 18.00,

Młodzież: piątek w Warnicach o 20.00

 

18 września przypada święto św. Stanisława Kostki Patrona dzieci i młodzieży zapraszamy na Msze św. dzieci, młodzież 

  we wtorek Koszewo i Koszewko,

  w piątek w Barnimie i  w Warnicach

  w czwartek Reńsko

 Uczniowie przygotują z księdzem i p. Beatą

- komentarz do Mszy św. – czytania
- modlitwę powszechną,

- procesję z darami  (każde dziecko i młodzież ofiaruje dowolny kwiat św. Stanisławowi)

 

Od 13-19 września obchodzimy w Polsce X Tydzień Wychowania. W ramach Tygodnia Wychowania zapraszamy na wspólną modlitwę, a Rodziców zapraszamy na spotkanie po Mszy św. w Koszewie i w Koszewku we wtorek, w Warnicach
i  w Barnimie w piątek.

 

ADORACJA I POST W INTENCJI POWOŁAŃ

z 11 na 12 września 2020 z piątku/sobotę

Program w poszczególnych miejscowościach:

18.00 Msza św. w Reńsku

18.00 -  20.00 Reńsko

20.00 -  22.00 Kłęby Msza św. o 20.00

             22.00  -  23.00 Koszewko

             23.00  -  24.00 Koszewo

             24.00  -    2.00 Warnice A

               2.00  -    4.00 Warnice B

               4.00  -    5.00 Dębica, Warnice C

               5.00  -    7.00 Warnice A

               7.00  -    9.00 Warnice B         

               9.00 – 11.00  Barnim      

             11.00 – 12.00  Wójcin

             12.00 – 13.00  Koszewko

             14.00 – 15.00  Koszewo

             15.00 – 18.00  Warnice

 

 WRZESIEŃ

 1.             01.09. Rozpoczęcie Roku Szkolnego
 2.             05.09.  DOŻYNKI GMINNO - PARAFIALNE
 3.             06.09. września Odpust w Barnimie ku czci Narodzenia NMP,
 4.             09.09. Rocznica poświęcenia Krzyża Misyjnego w  Barnimie Figury MB Siewnej w ołtarzu. Rok 1997.
 5.             13.09. V DZIEŃ FATIMSKI  - Wójcin/Kłęby
 6.             14.09. Rocznica wprowadzenia Nowenny do MB Nieustającej Pomocy w Warnicach rok 1977.
 7.             14.09. Podwyższenie Krzyża Świętego - święto patronalne Żywej Róży Barnim.
 8.             14.09. Modlitwy przy Krzyżu na granicy Powiatów gromadzi się Bractwo Krzyża świętego
 1.             16.09. Rocznica śmierci + Alfonsa Sampławskiego rok 2003, Ojca ks. Czesława Sampławskiego.
 2.         27.09. Błogosławieństwo Studentów na Nowy Rok Akademicki
 3.         22.09. Rocznica poświecenia Kapliczki Chrystusa Króla Wszechświata w Koszewie (2007)
 4.         23.09. Św. Ojca Pio Patrona Domowego Kościoła
 5.         25.09. i 26.09  Pielgrzymka autokarowa na Jasną Górę.
 6.         28.09. Koronka do Miłosierdzia Bożego na ulicach świata godz. 15.00

 

WIENIEC 2020

Koszewko:

              Pawluczuk G.W., Kochanowski J.E. i Olczak R.

Koszewo:

           Więcek S.S, Witkowska K. Kryś W.B. Kryś K.M.

Dębica:

  Garmoza W.G., Garmoza R.R., Pakuła A.A., Policht Z.

Barnim:

Sobczyk P. Sz., Kamoda G. Truszkowski I. B., Myk I.R.

Warnice A: Milanowscy A.J., Wajs E.J., Szczuko D.K,  
                     Madej D.L., Poznańscy M.P.

Warnice B: Pniewscy A.A., Kuleta K.T, Pągowscy H.L.

Warnice C: Albinger M.M.

 

PLAC KOŚCIELNY JESIEŃ 2020

Grabienie liści, porządkowanie placu kościelnego.

Warnice:  Derbin DM, Brudziński Z., Kamińska B.

Barnim: Siatkowscy N.M., Łuszczyńska B.,
               Kucharzyk B.M., Nowak L.A. Konieczny K.S.,

Koszewo:  Kryś M, Kubiccy B.J., Urban A.J,

Koszewko:  Grupy z Odpustu

 

Pieśni na  Msze św.  Niedzielną:   

  Na Msze św. weź swoją książeczkę, śpiewnik!

Przed Słowem Bożym w niedzielę: Duchu Święty! Przyjdź prosimy…

13.09.2020

WEJŚCIE: Kochajmy Pana  ....

OFIAROWANIE:W słonecznej światłości …

KOMUNIA ŚW.:  Pójdź do Jezusa  ...

DZIĘKCZYNIENIE: Ciebie Boga wysławiamy 3 zw....
            Katechizm:  V Przykazań Kościelnych  ...

ZAKOŃCZENIE:   My chcemy Boga ...

20.09.2020

WEJŚCIE:Królowej Anielskiej...

OFIAROWANIE:  Pod Twą obronę…

KOMUNIA ŚW.:  Panie dobry jak Chleb …

DZIĘKCZYNIENIE:Ciebie Boga wysławiamy 3 zw....
          Katechizm:  V Przykazań Kościelnych

ZAKOŃCZENIE:  Boże coś Polskę …

 

Dożynki Archidiecezjalne, 

odbędą się 23 sierpnia br. w parafii pw. Przemienienia Pańskiego
w Mieszkowicach.

Przedstawiamy program tej uroczystości:

godz. 13.30 - prezentacja wieńców dożynkowych
                                                              (przed kościołem)

godz. 14.45 - powitanie uczestników i zaproszonych
                                                         gości (w kościele)

godz. 15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia

godz. 15.15 - Msza Święta dziękczynna za tegoroczne
                                     plony (w kościele parafialnym)

godz. 17.00 - część artystyczna i wspólna biesiada
                                       (plac przed Urzędem Gminy)

- poświęcenie chleba przed kościołem;

- rozdanie chleba;

- degustacja regionalnych potraw;

od godz. 11.00 – prezentacja regionalnych potraw i wyrobów artystycznych.

                Zapraszamy do udziału w Dożynkach Archidiecezjalnych, naszą Parafie w tym roku reprezentują wierni z  Warnicy B przygotują wieniec dożynkowy, chleb i  wspólny wyjazd.

 

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji Ojczyzny w nocy
z piątku 14.08 na sobotę 15.08 uroczystość Wniebowzięcia NMP
w kościele parafialnym w Warnicach od godz. 21.00 do godz. 7.30. Serdecznie zapraszamy! Pan Jezus czeka! Jeśli kochasz swoją Ojczyznę, dołącz do nas. 

 

Sierpień - miesiąc abstynencji. Przez pa­mięć o wielkich dziełach, które Bóg dokonał w naszym Narodzie w tym miesiącu, a także odpowiadając na apel Kościoła, powstrzy­majmy się od spożywania napojów alkoholowych; nie częstujmy też nimi innych. Zachęcamy także do osobistej modlitwy w intencji trzeź­wości całej naszej parafii i Narodu oraz wpisania się do Parafialnej Księgi Trzeźwości.

W zakładce LISTY PASTERSKIE znajduje się Apel KEP na miesiąc sierpień, zachęcamy do zapoznania sie z treścią tego listu.

 

 

Intencja ogólna na SIERPIEŃ: „za ludzi morza. 

Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują oraz żyją na morzu, łącznie z marynarzami, rybakami oraz za ich rodziny”.

  Intencja PARAFIALNA:     o Boże błogosławieństwo w   pracy dla naszych rolników.

 

KOMUNIKAT DLA OSÓB ZAMIERZAJĄCYCH ZAWRZEĆ ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI:

W NASZEJ PARAFII OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SYPANIA CONFETTI
I RYŻU PO WYJŚCIU MŁODEJ PARY Z KOŚCIOŁA! 

 

Intencja ogólna na LIPIEC: „za nasze rodziny.
Módlmy się, aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: miłość, szacunek oraz rada.

  Intencja PARAFIALNA:  o zgodę i pokój w rodzinach
                                                naszej parafii.

ODMAWIAJCIE RÓŻANIEC – MATKA BOŻA

 Fatimska Krucjata Różańcowa za Ojczyznę to codzienna modlitwa, co najmniej jedną dziesiątką różańca, z intencją:  „Z Maryją, Królową Polski módlmy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi  i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich ślubów Narodu”.    

 

DNI FATIMSKIE 2020

1.13.05. I DZIEŃ FATIMSKI – Koszewo/ Koszewko

2. 13.06. II DZIEŃ FATIMSKI – Reńsko /Warnice B

3. 13.07. III DZIEŃ FATIMSKI - Dębica Warnice C

4. 13.08. IV DZIEŃ FATIMSKI - WARNICE A

5. 13.09. V DZIEŃ FATIMSKI - Wójcin /Kłęby

6. 13.10. VI DZIEŃ FATIMSKI - BARNIM

 

49. Archidiecezjalna Pielgrzymka na Jasną Górę w dniach 25-26 września br. zachęcamy wszystkich, którzy chcą i mogą wziąć udział do organizowania grup i uczestnictwa w pielgrzymce.

 

Uprzejmie  informujemy,  że  XXXVI  Szczecińska  Piesza  Pielgrzymka  na Jasną  Górę  ze  względu  na  obecnie  panującą  sytuację  epidemiczną  będzie  miała wymiar  symboliczny  poprzez  udział  przedstawicieli  poszczególnych  służb pielgrzymkowych.  Zachęcamy  do  duchowego  oraz  wirtualnego  pielgrzymowania poprzez  facebooka  pielgrzymki,  gdzie  będą  prowadzone  na  żywo  relacje  z  trasy  w  dniach  od  25  lipca  do  13  sierpnia  br.  Szczegółowe  informacje  dotyczące pielgrzymki  znajdują  się  na  stronie  www.szczecinska.pl  oraz  na  portalu społecznościowym facebook.pl/szczecinskapielgrzymka. 

 

           Jesienią ubiegłego roku powstała 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej, która dała się już poznać z niesienia pomocy potrzebującym, organizacjom pozarządowym i gminom w walce z pandemią.  Zachęcamy wszystkich do wstępowania w szeregi tej formacji. Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej nie koliduje z nauką czy pracą zawodową. Chętnych zapraszamy do najbliższej miejscu zamieszkania Wojskowej Komendy Uzupełnień.