Strona główna

Parafia WarniceDzisiaj jest sobota, 16 października 2021r.
Odwiedzin dzisiaj: 68.
Odziewdzin ogólnie: 14277.
Image 1 Image 2 Image 3

Strona główna

 NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!

WITAMY NA STRONIE PARAFII PW. NMP MATKI KOŚCIOŁA
W WARNICACH

             SŁUŻBA LITURGICZNA  Rok 2020/21  
Hasło: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy ”

Motto biblijne: Ojciec mój da wam chleb z nieba(J 6,32)
Symbol:  chleb i wino

Czytania Biblijne w roku 2020/2021  Cykl powszedni I
od I Niedzieli    Adwentu:  Cykl niedzielny Rok  B,

 

DNI FATIMSKIE 2021

 1.   13.10. VI DZIEŃ FATIMSKI  - BARNIM

 

Modlitwa do św. Józefa

         Witaj, opiekunie Odkupiciela, i oblubieńcze Maryi Dziewicy.  Tobie Bóg powierzył swojego Syna; Tobie zaufała Maryja; z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.

         O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam, i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę, i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

 

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE. W tym roku Różaniec odmawiamy wspólnie  w kościele, w tych dniach kiedy jest Msza św. w tygodniu w danej miejscowości i wyznaczone dni:

Wtorek: Koszewko 17.00, Koszewo 18.00,

Środa: Barnim,  piątek: Wójcin o 17.00

Środa: Warnice A i B piątek: Warnice  C i Dębica 18.00,        

Czwartek: Reńsko 18.00, Kłęby 18.00

MŁODZIEŻ: piątek w Warnicach  o 19.00   

    W niedzielę odmawiamy Różaniec 15 minut przed Mszą 4 tajemnice, 5 Tajemnicę prowadzi ksiądz.

W pozostałych dniach tygodnia odmawiamy Różaniec w naszych domach z całą rodziną.  Po modlitwie różańcowej  wspólnie przypominamy sobie Prawdy Katechizmowe. Na zakończenie śpiewamy „Suplikacje”.

Uczniowie Szkoły Podstawowej za udział w nabożeństwie różańcowym przekazują Matce Bożej  kwiatki w tygodniu i w niedzielę „kartki” podpisane: klasa i data.

 

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

Część I  RADOSNA - rozważamy (w poniedziałki i soboty)

Część II  ŚWIATŁA -  rozważamy (w czwartki)

Część III  BOLESNA - rozważamy (we wtorki i piątki)

Część IV CHWALEBNA - rozważamy (w środy i niedziele)

 

Króluj nam Chryste! Zawsze i wszędzie!

Spotkania z Ministrantami odbywają się w drugą sobotę miesiąca o 17.00 w Warnicach.

     Przyjmujemy kandydatów na ministrantów. Chłopców z klasy III i młodszych. Rodziców prosimy o pisemną zgodę, że Wasz syn chce zostać ministrantem.

Intencja ogólna na PAŻDZIERNIK:aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.

Intencja parafialna:o godne przeżywanie niedzieli Dnia   Pańskiego, aby katolicy uczestniczyli we Mszy św. w niedzielę i święta.

ADORACJA I POST W INTENCJI POWOŁAŃ

z 12 na 13 września 2021 z niedzieli na poniedziałek

Program w poszczególnych miejscowościach:

18.00 -  20.00 Barnim 

20.00 -  22.00Wójcin

22.00  -  23.00 Koszewko

23.00  -  24.00 Koszewo

24.00  -    2.00 Warnice A

 2.00  -    4.00 Warnice B

     4.00  -    5.00 Warnice B

 5.00  -    7.00 Warnice A

7.00  -    9.00 Dębica, Warnice C

Reńsko Msza św. o 9.00

                           od 9.00 – 11.00

Koszewko 11.00 – 13.00 

Koszewo13.00 – 15.00

Kłęby Msza św. o 15.00

              od15.00 – 18.00

Intencja ogólna na WRZESIEŃ: abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują”.

Intencja parafialna:za Rodziców o katolickie
wychowanie dzieci i młodzieży

   Barnim:  za P. Tkaczyka i za ofiarodawców na kościół                    

 

W środę 01.09. rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego i Katechetycznego. Zapraszamy pracowników Szkoły, Nauczycieli, wychowawców, Rodziców i uczniów na Mszę św. o 8.30. Błogosławieństwo uczniów i przyborów szkolnych odbędzie się na Mszy św. w tygodniu. 

 

04.09. sobota odbędą się dożynki Gminno-Parafialne. 

Msza św. dożynkowa w Warnicach o 14.00 na boisku.

 

05.09. niedziela Odpust w Barnimie godz. 12.15 ku czci Narodzenia NMP, święto.

Intencja ogólna na LIPIEC: Przyjaźń społeczna:

Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni”.

   Intencja parafialna:  za samotnych i starszych, aby
                   Bóg pobudził serca ich bliskich i sąsiadów do
                   niesienia im pomocy.

      

Intencja ogólna na CZERWIEC: Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej — aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością.

Intencja parafialna: o uszanowanie Najświętszego Sakramentu  i Mszy św. oraz miejsc świętych

 

Intencja ogólna na MAJ: aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami.

Intencja parafialna: za rolników i o dobre urodzaje

POSTY  NAKAZANE ZACHOWYWAĆ

 w każdy piątek (oprócz uroczystości) zachowujemy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

 

UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚW.

        Dzieci, które były ochrzczone w innej Parafii – Rodzice niech dostarczą Metrykę Chrztu.

08.05. 2021 Warnice godz. 12.00 Antczak Zofia,  
       Dutka Dominik, Lencznarowicz Lena, Silezin Julia.

08.05. 2021 Barnim godz. 12.00  Siatkowski Dominik,
   Kudrewicz Wioletta Jaskólski Kacper, Przybył Nikola,  

15.05. 2021 Barnim godz. 12.00   Podwysocki Nikolas

                    Koszewko godz. 12.00 Szarszewski Fabian

29.05. 2021 Warnice godz. 13.00
                                     
Szmit Oliwia i Jarosz Weronika

05.06. 2021 Kłęby godz. 11.00

                             Kuzdak  Gabriela i Więzowska Lena             

05.06. Koszewo godz. 12.00 Rokicka Maja

19.06.2021 Warnice godz. 12.00  Jastrzębski Mikołaj

03.07. 2021 Koszewko godz. 16.00      Różański Alan

Spowiedź św. w piątek o 19.30 dla dzieci i ich Rodzin   

Nabożeństwo majowe  - w tym roku będziemy odprawiać w naszych domach: wspólnie zaśpiewamy lub odmówimy Litanię do  Matki Bożej,  modlitwa Pod Twoją obronę,  Boże coś Polskę, Pieśni Maryjne …

          Dbajmy o nabożeństwo Majowe, które  ma tak wielkie znaczenie dla naszych Rodzin.

Pozdrowienie Wielkanocne:

   Chrystus Zmartwychwstał!

                     Prawdziwie Zmartwychwstał!


Intencja ogólna na KWIECIEŃ:
Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach”.

Intencja parafialna: o systematyczny udział wiernych we Mszy św. w niedziele i święta

KANCELARIA  PARAFIALNA:    prosimy o telefon         

 czynna           w środy od 19.00 – 20.00       

                        w  soboty od 11.00  - 13.00

 

W okresie wielkanocnym zamiast "Anioł Pański " odmawia się:

             Królowo nieba , wesel się, Alleluja,

                 Bo ten, któregoś nosiła, Alleluja

     Zmartwychwstał, jak powiedział, Alleluja,

                Módl się za nami do Boga, Alleluja.

      Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja.

      Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.

Módlmy się:

Boże, któryś raczył uweselić świat przez Zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

MODLITWE ZA OJCZYZNĘ PIOTRA SKARGI

                      odmawiamy wspólnie przed Mszą św.

 

ŚNIADANIE  WIELKANOCNE

Zapalając świecę (paschał) Ojciec (prowadzący) mówi:

 1.    Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja

      Odp.     Bogu niech będą dzięki. Alleluja

 1.    Chrystus Zmartwychwstał. Alleluja

      Odp. Prawdziwie Zmartwychwstał. Alleluja

 

   Ewangelia z  Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego

         Słowa Ewangelii według świętego Jana J 20,1-9
       Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”.
        Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.
                                                            Oto Słowo Pańskie

 Prowadzący. Z radością gromadzimy się dzisiaj w naszej rodzinie, aby uroczyście świętować  Zmartwychwstanie naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Życzę nam wszystkim tu obecnym, aby pokój i radość zagościły w naszych sercach. Ży­czę, byśmy wszyscy byli świadkami zmartwychwstałego Chrystusa w dzisiej­szym świecie i gdziekolwiek będziemy, byśmy oznajmiali, że Pan „rzeczywiś­cie zmartwychwstał" (Łk 24,34). Ogarnijmy myślą i sercem wszystkich naszych krewnych i przyjaciół żyjących i zmarłych, ogarnijmy cały świat i prośmy:                  Ojcze nasz...

          Panie Jezu Chryste, zasiądź między nami, udziel nam radości Twego zmar­twychwstania; niech się okażemy Twoimi uczniami, a stół nasz niech będzie zna­kiem pojednania. Wszyscy: Amen.
Uroczyste śniadanie wielkanocne kończy się modlitwą:

 

P: Za ten posiłek, za radość wielkanocną i miłość, która nas zespala, za ten Dzień, który nam uczynił, niech będzie błogosławiony Bóg. Jemu chwała na wieki.  
W: Amen.  Na zakończenie zaśpiewać pieśń wielkanocną.

 

PROGRAM ADORACJI przy Bożym Grobie.

       Adoracja nocna z Wielkiego  Piątku na W. Sobotę

Program Adoracji    WARNICE A: 

20.30 - 21.30 od pp. Pasowskich do pp. Wajs

21.30 - 22. od pp. Koc do pp. Piec

22.30 - 23.30 30 Blok 60A i 60B, Blok 60 C i D

23.30 - 24.30 od p. Lichota do p. Sroka

24.30 -   1.30, Blok 59 i Młodzież

          od 1.30 prywatna Adoracja przedstawimy Listę osób.

6.30  -   7.30 od pp. Kacperskich do p. Knop

7.30  -   8.30 od pp. Haratym do pp. Suliga

  8.30  -   9.30 Warnice C

  9.30  - 10.30 od pp. Banickich do p. Jaworskiej

10.30  - 11.30 Żywa Róża Warnice A

11.30 -  12.30 od pp. Bogackich do pp. Krawczyk

Warnice B

12.30 - 13.30 od pp. Wolskich do pp. Żyłka

13.30   - 14.30 od pp. Jankiewicz do pp. Drabczyk

Reńsko

14.30 - 15.30 od p. Pasiak do pp. Paulińskich, blok 16

15.30      - 16.30 do p. Olszak do p. Marszałek i blok 17

Dębica

16.30  - 17.30 od p. Garmoza do p. Trytek i od

                            pp. Naworol  do pp. Paździerz

17.30 LITURGIA -  WIGILII PASCHALNEJ

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2021

PROGRAM

 Barnim (B), Koszewo (Ko), Koszewko (Kko)

07.03.21  NIEDZIELA

B

Ko

Kko

Msza św. z nauką ogólną

8.00

9.30

10.45

Msza św. z nauką ogólną

12.15

 

 

GORZKI ŻALE

16.30

 

 

Modlitwa Rodziny w domu

21.30

21.30

21.30

 

08.03.21     PONIEDZIAŁEK

Kko

Ko

B

Odwiedziny chorych

9.30

9.30

9.30

Msza św. z nauką ogólną

16.30

17.30

19.00

 

Modlitwa Rodziny w domu

21.30

21.30

21.30

 

09.03.21    WTOREK

Kko

Ko

B

SPOWIEDŻ ŚW.

16.00

16.30

18.00

Msza św. z nauka ogólną

16.30

17.30

19.00

Nauka Stanowa -  Rodzice

 

 

20.00

Modlitwa Rodziny w domu

21.30

21.30

21.30

 

Kłęby (Kł)), Reńsko (R), Warnice (W) 

10.03.21  ŚRODA

R

W

Msza św. z nauką ogólną

16.30

17.30

19.00

Nauka Stanowa -  Rodzice

 

 

20.00

Modlitwa Rodziny w domu

21.30

21.30

21.30

 

11.03.21 CZWARTEK

R

W

SPOWIEDŻ ŚW.

16.00

16.30

18.00

Msza św. z nauką ogólną

16.30

17.30

19.00

 

Modlitwa Rodziny w domu

21.30

21.30

21.30

 

12.03.21 PIĄTEK

R

W

Odwiedziny chorych

9.30

9.30

9.30

Droga Krzyżowa

16.00

17.00

18.30

Msza św. z nauka ogólną

16.30

17.30

19.00

 

Modlitwa Rodziny w domu

21.30

21.30

21.30

Zapraszamy wszystkich do udziału w Rekolekcjach.

 

I Piątek

Modlitwa w intencjach Ojczyzny i Narodu polskiego, o zachowanie wiary  w  rodzinach  oraz  o  jej  umacnianie  w  sercach  dzieci  i  młodzieży,  o  Polskę Chrystusową.

          Ks. Arcybiskup prosi, o  podjęcie  dodatkowego  postu  i  modlitwy  przez najbliższe  dziewięć  miesięcy,  w  każdy  Pierwszy  piątek  miesiąca,  poczynając  już  od  5  II  2021  r.  W  tym  przypadku  chodzi  o  dobrowolnie,  świadomie  podjętą  modlitwę  i Komunię św. wynagradzającą a także o dobrowolnie podjęty dodatkowy post w tych dniach, w intencji: „o przebłagania  Trójcy  Przenajświętszej  i  Matki  Bożej  za  grzechy  Narodu  Polskiego.

 

PIEŚNI  WIELKOPOSTNE

WEJŚCIE: Ogrodzie Oliwny …, Krzyżu święty

OFIAROWANIE: Wisi na Krzyżu…, Ludu mój ludu

KOMUNIA ŚW.: Jezu Chryste Panie miły, Ach mój Jezu

DZIĘKCZYNIENIE: Suplikacje …, O krwi najdroższa.,

KATECHIZM:  Aklamacje…

ZAKOŃCZENIE:  Któryś nas cierpiał rany …,
                 W Krzyżu cierpienie…, Zawitaj ukrzyżowany

 

Nowe Rodziny i osoby serdecznie witamy na terenie naszej wspólnoty Parafialnej i życzymy wiele łask Bożych i opieki Matki Bożej i św. Józefa.

             Prosimy o podanie danych swojej Rodziny: Adres zamieszkania, Nazwisko, Imiona, data i miejsce urodzenia. Data chrztu i przyjętych Sakramentów,  Małżonkowie podają datę ślubu i miejsce zawarcia Małżeństwa, z jakiej Parafii przybyła Rodzina. Każdą Rodzinę prosimy o uzupełnianie swoich danych, można to uczynić osobiście lub zapisane informacje położyć na tacę.

 

Od  2019 roku - 14 lat przygotowań  do  JUBILEUSZU  2000-LECIA  ZBAWIENIA  I  ODKUPIENIA  W  2033 

ROK 2021 TRZECIA STACJA DROGI KRZYŻOWEJ

 

19 dnia każdego miesiąca przez cały rok będziemy odprawiać NABOŻEŃSTWO DO ŚW. JÓZEFA.  Będziemy wspólnie modlić się w intencji Kościoła, Rodzin i Małżeństw oraz Ojczyzny.  Tym nabożeństwem chcemy godnie przygotować się na 45 lecie poświecenia świątyni parafialnej 19.12.1976. Przygotowujemy się również na konsekracje naszej świątyni.

 

 Do Komunii św. podchodzimy z godnością,  procesyjnie środkiem świątyni, a odchodzimy bokiem wzdłuż ławek. Komunię św. przyjmujemy w postawie klęczącej. Zachęcamy do pełnego uczestnictwa we Mszy św. przyjmując Komunię świętą.

        Pamiętajmy o poście eucharystycznym jedna godzina przed Mszą św. 

Intencja ogólna na STYCZEŃ:  „Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.”.

Intencja parafialna: o wiarę w Rodzinach

Intencja ogólna na LUTY:„Módlmy się w intencji kobiet — ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane”.

Intencja parafialna: za kobiety

Intencja ogólna na MARZEC:  „Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym”.
Intencja parafialna: za mężczyzn

         Zapraszamy do udziału w Archidiecezjalnej Pielgrzymce Maturzystów na Jasną Górę,  która  odbędzie  się  w  piątek,  26  marca  2021  r.  Zapraszamy  Kapłanów, Katechetów  z  młodzieżą  i  rodzicami  do  wspólnej  modlitwy  w  Kaplicy  Cudownego Obrazu.  Modlitwa,  prowadzona  przez  duszpasterzy,  nauczycieli  i  młodzież  z  Katolickiego  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  św.  Maksymiliana  Marii  Kolbego w Szczecinie, będzie przebiegać według następującego programu:

godz. 20.00 – Droga Krzyżowa w Kaplicy Cudownego Obrazu, 

godz. 21.00 – Apel Jasnogórski w Kaplicy Cudownego Obrazu,  

godz. 22.00 – Msza Święta w Kaplicy Cudownego Obrazu, 

godz. 23.00 – Różaniec w Kaplicy Cudownego Obrazu,

godz. 24.00 – Zakończenie czuwania modlitewnego. 

 

ILOŚĆ   -    RODZIN W PARAFII i DOMÓW

     MIESZKAŃCÓW WG KARTOTEKI i WG USC

Miejscowość

Rodziny

Domy

Mieszkańcy wg KARTOTEKI

Mieszkańcy wg  USC

Barnim

187

158

465

562

Dębica

34

29

96

119

Kłęby

54

43

127

148

Koszewko

49

40

134

160

Koszewo

113

101

297

383

Reńsko

81

72

212

255

Warnice A

181

153

452

747

Warnice B

61

37

188

 

Warnice C

12

10

34

 

Wójcin

60

56

161

203

RAZEM

832

699

2166

2 557

Według Kartoteki 2166 czyli o 391 mniej niż podaje US

 

CHRZEŚCIJAŃSKI OBRZĘD WIECZERZY WIGILIJNEJ

Prowadzący: W  Imię + Ojca i Syna i Ducha Świętego.

                         Amen

         W tej uroczystej chwili wychwalamy Boga, naszego Ojca, za świętą noc, którą teraz wspominamy, a w której Jego Syn Jezus Chrystus narodził się z Maryi Dziewicy. Przeżyjmy to wydarzenie opisane w Ewangelii.

SŁOWA EWANGELII  +  WEDŁUG  ŚWIĘTEGO ŁUKASZA:

          W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby dać się zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

          W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła tak, że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie". I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom  dobrej woli". (Łk. 2. 1-14)

 

WSPÓLNA MODLITWA

Chrystusa, który przyszedł na świat, aby nas zbawić prosimy wspólnie słowami:

Obdarz nas miłością i pokojem!

Panie Jezu, udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju.

Obdarz nas miłością i pokojem!

Panie Jezu, obdarz szczęściem i radością także naszych sąsiadów, przyja­ciół i znajomych.

Obdarz nas miłością i pokojem!

Panie Jezu, wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych i nieszczęśli­wych pociesz i umocnij Dobrą Nowiną Zbawienia.

Obdarz nas miłością i pokojem!

Panie Jezu, naszych zmarłych, krewnych, bliskich
i znajomych obdarz szczęściem i wiecznym zbawieniem.

 Obdarz nas miłością i pokojem!

 Zjednoczeni w miłości, odmówmy wspólnie modlitwę, której na­uczył nas Jezus Chrystus:
                                Ojcze nasz ...

-     wspomnienie osób  naszej Rodziny.... 

wspomnienie naszych bliskich zmarłych….
- odczytanie życzeń nam nadesłanych ...

       Polećmy Bogu przez wstawiennictwo Matki Jezusa Chrystusa - naszą rodzinę, naszych przyjaciół, sąsiadów, gości, samotnych, chorych.                      
                                Zdrowaś Maryjo ...

         Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała blaskiem praw­dziwej światłości Twojego Syna; spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twojej światłości w naszym codziennym postępowaniu.

        Pobłogosław nas i te opłatki, którymi będziemy się dzielić zwycza­jem naszych ojców. Naucz nas dzielić się chlebem, miłością i życzliwo­ścią z każdym człowiekiem. Obdarz nas wszystkich Twoim pokojem, aby­śmy wspólnie sławili Twoją ojcowską dobroć. Przez Chrystusa Pana na­szego. Amen.

-          dzielimy się Opłatkiem i składamy sobie nawzajem życzenia....

-          spożywamy wspólnie kolacje...

-          śpiew kolęd

-          udajemy się całą Rodziną na Pasterkę.

 

         BOŻE NARODZENIE 2020

           Z nadzieją  na wypełnienie naszych pragnień oczekujemy na przyjście Emmanuela. Choć ukaże się nam w kruchości i maleńkości Dziecka, wiemy, że jedynie On – Jezus jest Bogiem mocnym, który może wlać w nasze serca miłość i prawdziwy pokój. Pokładamy w Nim ufność i wierzymy, że Jego obecność pośród utrudzonej chorobą i konfliktami ludzkości uleczy rany, zabierze lęk i przyniesie uzdrowienie 

     Życzymy, by Narodzenie Chrystusa przyniosło Boże dary, miłość i ufność, radość i pokój, oraz zdolność do umacniania tych łask  w  każdej Eucharystii, która prowadzi do bliskości nas i do wspólnoty z Bogiem.

      Niech Maryja Matka Jezusa i św. Józef Opiekun wypraszają  u Jezusa zdrowie i błogosławieństwo na każdy dzień Nowego Roku 2021.

                                                     Ks. proboszcz Kan. Piotr Sas Ilnicki

i wikariusz ks. Łukasz Wójtowicz

 

C + M + B + 2021 AD

CHRYSTUS MIESZKANIE BŁOGOSŁAWI

Napis na drzwiach zachowujemy na cały rok!

 

WIZYTA DUSZPASTERSKA

         W związku z trwającą pandemią kolęda w tym roku będzie odbywać się w kościele w takich samych grupach jak mamy w programie Kolędy. Po kwarantannie narodowej przedstawimy plan spotkań poszczególnych grup Rodzin. W programie Msza św. ze Słowem Bożym,  z pokropieniem wiernych, wyznaniem  Wiary, błogosławieństwo Rodziny pojedynczo  Najświętszym Sakramentem.                                   

 

Intencja ogólna na GRUDZIEŃ: za życie modlitwy.
Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże i przez życie modlitwy.

Intencja parafialnao wierność na modlitwie dla kapłanów.

 

MODLITWE ZA OJCZYZNĘ PIOTRA SKARGI
               odmawiamy wspólnie przed Mszą św.

 

Pieśni na ADWENT

WEJŚCIE:  Archanioł Boży ... Zdrowaś bądź Maryjo ...

OFIAROWANIE:   Niebiosa rosę ...

KOMUNIA ŚW.:   Spuście nam ...

DZIĘKCZYNIENIE:  Pan Jezus już się zbliża ...

                           Modlitwa do św. Michała Archanioła

ZAKOŃCZENIE: Oto Pan Bóg przyjdzie ...   

 

W czasie pandemii koronawirusa biuro parafialne jest czynne na telefon.

Gdy chcemy załatwić jakąś sprawę, najpierw dzwonimy na parafię.

 

DOBOWY RÓŻANIEC ZA OJCZYZNĘ

Poszczególne rodziny losują karteczki z półgodzinnym czasem przeznaczonym na różaniec, np. od godz. 20.00 do godz. 20.30.

Różaniec odmawiamy rodzinami w godzinach od 18 do 0.00 we wtorki, od 0.00 do 18.00 w środy przez cały miesiąc listopad.

Pod koniec listopada podpisujemy karteczki, wycinamy ramkę i kładziemy na tacę jako potwierdzenie naszej modlitwy.

 

Intencja ogólna na LISTOPAD: sztuczna inteligencja. Módlmy się, aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w służbie ludzkiego istnienia”.

  Intencja PARAFIALNA:  o łaskę nieba dla zmarłych z naszej parafii.

 

PLAC KOŚCIELNY JESIEŃ 2020 PRZYPOMINAMY!

Grabienie liści, porządkowanie placu kościelnego.

Warnice:  Derbin DM, Brudziński Z., Kamińska B.

Barnim: Siatkowscy N.M., Łuszczyńska B., Kucharzyk B.M., Nowak L.A. Konieczny K.S.,

Koszewo:  Kryś M, Kubiccy B.J., Urban A.J,

Koszewko:  Grupy z Odpustu

 

LISTOPAD 2020

WEJŚCIE:  Serdeczna Matko ...

OFIAROWANIE:  Kochajmy Pana...

KOMUNIA ŚW.:  U drzwi Twoich ...

DZIĘKCZYNIENIE: Suplikacje 1 x ...

               Katechizm: Wierzę w Boga (pacierzowe)...

ZAKOŃCZENIE: Anioł Pański… Dobry Jezu, a nasz

 Intencje tych modlitw i Mszy Świętych są następujące:

03.11. za zmarłe ofiary wypadków drogowych i katastrof

04.11. za ofiary aborcji oraz za zmarłe ofiary „In vitro”

05.11. za dzieci utracone

06.11. za zmarłych i poległych, którzy życie oddali w służbie naszej Ojczyzny, w tym: żołnierzy, polityków oraz twórców życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego

07.11. za tych, którzy nie wrócili z morza

08.11. za zmarłych rodziców, nauczycieli, Wychowawców i duchownych.

 

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE,

A ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA NIECHAJ IM ŚWIECI.

 

KALENDARZ WYDARZEŃ  LISTOPAD

 1.       25.10. Poświęcenie Pomników na cmentarzu.
 2.       28.10. św. Judy Tadeusza -  święto patronalne Żywej Róży z Dębicy.
 3.       31.10. Modlitewne czuwanie na cmentarzu
 4.       12  listopada 2006 rocznica poświęcenia Organów w kościele parafialnym w Warnicach
 5.       16.11. Rocznica wprowadzenia Nowenny do MB Nieustającej pomocy w Barnimie rok 1994
 6.       18.11. Rocznica śmierci + Jana Ilnickiego rok 1986, Ojca ks. proboszcza
 7.       22.11. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 
           Nabożeństwo w Koszewie o 12.00
 8.       22.11 TYDZIEŃ  BIBLIJNY 
             Dzieci z klasy I otrzymują Pismo Święte
 9.       26.11. Rocznica śmierci  + Stanisława Serby
             rok 1990 - Ojca ks. Ryszarda
 10.   27.11. Poświęcenie Kapliczki w Wójcinie

     11. 29.11. I Niedziela Adwentu. 

 

Nabożeństwo Różańcowe 

Wtorek: Koszewko 16.40, Koszewo 17.40,

Środa: Barnim, piątek: Wójcin o 17.10,

Środa: Warnice A i B, piątek: Warnice C i Dębica 18.10,

Czwartek: Reńsko 18.00, Kłęby 18.00,

Młodzież: piątek w Warnicach o 20.00

 

18 września przypada święto św. Stanisława Kostki Patrona dzieci i młodzieży zapraszamy na Msze św. dzieci, młodzież 

  we wtorek Koszewo i Koszewko,

  w piątek w Barnimie i  w Warnicach

  w czwartek Reńsko

 Uczniowie przygotują z księdzem i p. Beatą

- komentarz do Mszy św. – czytania
- modlitwę powszechną,

- procesję z darami  (każde dziecko i młodzież ofiaruje dowolny kwiat św. Stanisławowi)

 

Od 13-19 września obchodzimy w Polsce X Tydzień Wychowania. W ramach Tygodnia Wychowania zapraszamy na wspólną modlitwę, a Rodziców zapraszamy na spotkanie po Mszy św. w Koszewie i w Koszewku we wtorek, w Warnicach
i  w Barnimie w piątek.

 

ADORACJA I POST W INTENCJI POWOŁAŃ

z 11 na 12 września 2020 z piątku/sobotę

Program w poszczególnych miejscowościach:

18.00 Msza św. w Reńsku

18.00 -  20.00 Reńsko

20.00 -  22.00 Kłęby Msza św. o 20.00

             22.00  -  23.00 Koszewko

             23.00  -  24.00 Koszewo

             24.00  -    2.00 Warnice A

               2.00  -    4.00 Warnice B

               4.00  -    5.00 Dębica, Warnice C

               5.00  -    7.00 Warnice A

               7.00  -    9.00 Warnice B         

               9.00 – 11.00  Barnim      

             11.00 – 12.00  Wójcin

             12.00 – 13.00  Koszewko

             14.00 – 15.00  Koszewo

             15.00 – 18.00  Warnice

 

WRZESIEŃ

 1.             01.09. Rozpoczęcie Roku Szkolnego
 2.             05.09.  DOŻYNKI GMINNO - PARAFIALNE
 3.             06.09. września Odpust w Barnimie ku czci Narodzenia NMP,
 4.             09.09. Rocznica poświęcenia Krzyża Misyjnego w  Barnimie Figury MB Siewnej w ołtarzu. Rok 1997.
 5.             13.09. V DZIEŃ FATIMSKI  - Wójcin/Kłęby
 6.             14.09. Rocznica wprowadzenia Nowenny do MB Nieustającej Pomocy w Warnicach rok 1977.
 7.             14.09. Podwyższenie Krzyża Świętego - święto patronalne Żywej Róży Barnim.
 8.             14.09. Modlitwy przy Krzyżu na granicy Powiatów gromadzi się Bractwo Krzyża świętego
 1.             16.09. Rocznica śmierci + Alfonsa Sampławskiego rok 2003, Ojca ks. Czesława Sampławskiego.
 2.         27.09. Błogosławieństwo Studentów na Nowy Rok Akademicki
 3.         22.09. Rocznica poświecenia Kapliczki Chrystusa Króla Wszechświata w Koszewie (2007)
 4.         23.09. Św. Ojca Pio Patrona Domowego Kościoła
 5.         25.09. i 26.09  Pielgrzymka autokarowa na Jasną Górę.
 6.         28.09. Koronka do Miłosierdzia Bożego na ulicach świata godz. 15.00

 

WIENIEC 2020

Koszewko:

              Pawluczuk G.W., Kochanowski J.E. i Olczak R.

Koszewo:

           Więcek S.S, Witkowska K. Kryś W.B. Kryś K.M.

Dębica:

  Garmoza W.G., Garmoza R.R., Pakuła A.A., Policht Z.

Barnim:

Sobczyk P. Sz., Kamoda G. Truszkowski I. B., Myk I.R.

Warnice A: Milanowscy A.J., Wajs E.J., Szczuko D.K,  
                     Madej D.L., Poznańscy M.P.

Warnice B: Pniewscy A.A., Kuleta K.T, Pągowscy H.L.

Warnice C: Albinger M.M.

 

PLAC KOŚCIELNY JESIEŃ 2020

Grabienie liści, porządkowanie placu kościelnego.

Warnice:  Derbin DM, Brudziński Z., Kamińska B.

Barnim: Siatkowscy N.M., Łuszczyńska B.,
               Kucharzyk B.M., Nowak L.A. Konieczny K.S.,

Koszewo:  Kryś M, Kubiccy B.J., Urban A.J,

Koszewko:  Grupy z Odpustu

 

Pieśni na  Msze św.  Niedzielną:   

  Na Msze św. weź swoją książeczkę, śpiewnik!

Przed Słowem Bożym w niedzielę: Duchu Święty! Przyjdź prosimy…

13.09.2020

WEJŚCIE: Kochajmy Pana  ....

OFIAROWANIE:W słonecznej światłości …

KOMUNIA ŚW.:  Pójdź do Jezusa  ...

DZIĘKCZYNIENIE: Ciebie Boga wysławiamy 3 zw....
            Katechizm:  V Przykazań Kościelnych  ...

ZAKOŃCZENIE:   My chcemy Boga ...

20.09.2020

WEJŚCIE:Królowej Anielskiej...

OFIAROWANIE:  Pod Twą obronę…

KOMUNIA ŚW.:  Panie dobry jak Chleb …

DZIĘKCZYNIENIE:Ciebie Boga wysławiamy 3 zw....
          Katechizm:  V Przykazań Kościelnych

ZAKOŃCZENIE:  Boże coś Polskę …

 

Dożynki Archidiecezjalne, 

odbędą się 23 sierpnia br. w parafii pw. Przemienienia Pańskiego
w Mieszkowicach.

Przedstawiamy program tej uroczystości:

godz. 13.30 - prezentacja wieńców dożynkowych
                                                              (przed kościołem)

godz. 14.45 - powitanie uczestników i zaproszonych
                                                         gości (w kościele)

godz. 15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia

godz. 15.15 - Msza Święta dziękczynna za tegoroczne
                   &nb