Strona główna

Parafia WarniceDzisiaj jest sobota, 25 maja 2019r.
Odwiedzin dzisiaj: 27.
Odziewdzin ogólnie: 112574.
Image 1 Image 2 Image 3

Strona główna

 

Wielkanoc 2019

Święta Wielkiej Nocy niosą nam radosną nowinę, że Bóg Ojciec wskrzesił z martwych Chrystusa, wywyższył Go na swoją prawicę jako Władcę i Zbawiciela.

Zmartwychwstanie Jezusa jest dla nas wierzących źródłem miłosierdzia, przebaczenia, duchowego odnowienia, uczestnictwa w zwycięstwie Jezusa nad grzechem i śmiercią. Jako Zmartwychwstały ma On bowiem duchową moc przemieniać ludzi na swój obraz czyniąc z nich prawdziwe dzieci Boga.

Zmartwychwstanie Chrystusa jest stworzeniem nowej ludzkości. Jezus Zmartwychwstały to nowy człowiek, który prowadzi ku temu całą ludzkość i pociąga nas ku Ojcu oraz wprowadza nas w jedność z Nim. Ta jedność dokonuje się nieustannie w Duchu Świętym w sprawowanej Eucharystii. Eucharystia więc staje się źródłem misji w mocy Ducha Świętego.

Niech Chrystus Zmartwychwstały udziela Wam swoich łask, aby spełniać misję świadków zmartwychwstania, a serca otworzy i napełni miłością ku bliźnim.

Niech Święta będą błogosławione! Alleluja!

 

 

 

PROGRAM ADORACJI przy Bożym Grobie.

Adoracja nocna z Wielkiego Piątku na W. Sobotę

Koszewo przedstawi Listę osób Adoracji

BARNIM: Program Adoracji

19.30 - 20.30 Blok 23

20.30 - 21.30 Blok 23 A

21.30 - 22.30 Blok 24 i Schola Młodzieży

22.30 - 23.30 Blok 25 i 26 i Młodzież

23.30 - 24.30 od pp. Owsickich do p. Myk

24.30 - 1.30 od p. Orsztynowicz do p. Matuszczyk

od 1.30 prywatna Adoracja przedstawimy Listę osób.

  1. - 7.30 od pp. Lewandowskich do pp. Ostrowskich

  1. - 8.30 od p. Styś do pp. Gonczarow

  1. - 9.30 Blok 50, 51 i 52

  1. - 10.30 Blok 27 i 28

  1. - 11.30 od PP. Stępień do pp. Pochranowicz

  1. - 12.30 Żywa Róża Wójcin

  1. - 13.30 Żywa Róża Barnim

  1. - 14.30 od p. Nowik do Krzyża: Wójcin

  1. - 15.30 od p. Poręby do p. Kubik, Wójcinek

Kłęby:

  1. - 16.30 od p. Łuczak do pp. Cytryna

  1. - 17.30 od p. Czechowskiej do pp. Durka

  1. - 18.30 Ministranci

  1. - 19.30 Adoracja prywatna

19.30 LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ

 

WARNICE A: Program Adoracji

19.30 - 20.30

20.30 - 21.30 od pp. Pasowskich do pp. Wajs

Od 21.30 Adorują Strażacy Warnice i Reńsko

21.30 - 22. od pp. Koc do pp. Piec

22.30 - 23.30 30 Blok 60A i 60B, Blok 60 C i D

23.30 - 24.30 od p. Lichota do p. Sroka

24.30 - 1.30, Blok 59 i Młodzież

od 1.30 prywatna Adoracja przedstawimy Listę osób.

  1. - 7.30 od pp. Kacperskich do p. Knop

  1. - 8.30 od pp. Haratym do pp. Suliga

8.30 - 9.30 Warnice C

9.30 - 10.30 od pp. Banickich do p. Jaworskiej

  1. - 11.30 Żywa Róża Warnice A

  1. - 12.30 od pp. Bogackich do pp. Krawczyk

Warnice B

  1. - 13.30 od pp. Wolskich do pp. Żyłka

  1. - 14.30 od pp. Jankiewicz do pp. Drabczyk

Reńsko

14.30 - 15.30 od p. Pasiak do pp. Paulińskich, blok 16

  1. - 16.30 do p. Olszak do p. Marszałek i blok 17

Dębica

16.30 - 17.30 od p. Garmoza do p. Trytek

17.30 - 18.30 od pp. Naworol do pp. Paździerz

  1. - 19.30 Adoracja prywatna

19.30 LITURGIA - WIGILII PASCHALNEJ

Liturgia Wigilii Paschalnej:
Warnice 19.30. Barnim 19.30, Koszewo 17.30

 

 

 

Procesja Rezurekcyjna (ODPUST) 2019

Krzyż i Figura te osoby stoją przy Grobie Pańskim, ksiądz nałoży stułę czerwoną po trzykrotnym odśpiewaniu: Chrystus Zmartwychwstał .... i te osoby przechodzą na początek procesji

 

WARNICE:

Krzyż: Strażak

Figura Chrystusa Zmartwychwstałego: Strażak

Poduszki procesyjne niosą Kandydaci do Bierzmowania

(Boże Ciało i Odpust - klasa II Gimnazjum)

Różaniec: Żywa Róża (przedstawiciele z Warnicy A,
Warnicy B, Dębicy i Reńska)

Chorągwie oddajemy na stałe Rodzinie pod opiekę.

1. Matki Kościoła: p. Danuty Witkowskiej

2. Najświętszego Serca Pana Jezusa: pp. Jolancie Sobczyk

3. Niepokalanego Serca Maryi: pp. Marek

4. MB Różańcowej: pp. Agnieszki Zygmuntowicz

5. Serca Jezusowego: pp. Suliga i Romaniuk

6. Matka Boża Fatimska: Anety i Zbigniewa Brudzińskich

7. św. Józefa: Żywa Róża Męska

8. MB Nieustającej Pomocy: Żywa Róża Warnice B
9. Sztandar św. Floriana z Reńska i z Warnicy: Strażacy
Baldachim: Strażacy. Ks. prowadzą: Strażacy

 

PROCESJA BARNIM

Krzyż: p. Kuleta Paweł, Figura Chrystusa Zmartwychwstałego: p. Grzegorz Łuszczyński

Poduszki procesyjne niosą Kandydaci do Bierzmowania
(Boże Ciało i Odpust klasa II Gimnazjum)

Różaniec: Żywa Róża
(przedstawiciele z ŻR Barnim, Wójcina i Kłębów )

Chorągwie oddajemy Rodzinie pod opiekę.

1. św. Stanisława Kostki i Marii Goretti:
p. Renaty i Wojciecha i Anny Kamila Szmit

2. MB Siewnej: p. Józefy i Zdzisława Swat,
Kingi i Ariela Banaś

3. MB Częstochowskiej: Kłęby

4. Serca Pana Jezusa: pp. Renaty i Zbigniewa Cudak,
Ilony i Mariusza Łuszczyńskich

Baldachim: żołnierze zawodowi

Ks. prowadzą: p. Piotr Tkaczyk i p. Janusz Cudak

 

 

PROCESJA KOSZEWO

Krzyż: Urban Jan, Figura Chrystusa Zmartwychwstałego: p. Czupryniak Marek

Chorągiew MB – Rodzina pp. Zegadło i Szutkowskich

Chorągiew MB Różańcowej – Rodzina pp. Więcek

Ks. prowadzą: Kochaniec Adam i Olczak Jarosław

 

POŚWIĘCENIE POKARMÓW

 

Ofiary złożone podczas poświęcenia pokarmów przeznaczone - na „chleb dla biednych”

W kościele w czasie Adoracji

 

11.00 Koszewo 11.00 Barnim i Wójcin

11.30 Koszewko 11.30 Reńsko

12.00 Warnice A i B 12.00 Kłęby

12.30 Warnice A i Dębica 12.30 Barnim i Wójcin

13.30 Warnice A i C

 

NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Odmawiajmy wspólnie w Parafii o 21.45

Nowennę tę kazał Pan Jezus siostrze Faustynie zapisać w sierpniu 1937 roku, polecając odprawianie jej przed Świętem Miłosierdzia, począwszy od Wielkiego Piątku.

Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie. W każdym dniu przyprowadzisz do serca mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia mojego. A ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca mojego. Czynić to będziesz w tym życiu i w przyszłym. I nie odmówię żadnej duszy niczego, którą wprowadzisz do źródła miłosierdzia mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca mojego przez gorzką mękę moją o łaski dla tych dusz.

Odpowiedziałam: Jezu, nie wiem, jak tę nowennę odprawiać i jakie dusze wpierw wprowadzić w najlitościwsze Serce Twoje. - I odpowiedział mi Jezus, że powie mi na każdy dzień, jakie mam dusze wprowadzić w Serce Jego.

DZIEŃ PIERWSZY (WIELKI PIĄTEK)

Dziś sprowadź mi ludzkość całą a szczególnie wszystkich grzeszników, i zanurzaj ich w morzu miłosierdzia Mojego. A tym pocieszysz mnie w gorzkim smutku, w jakim pogrąża Mnie utrata dusz. Jezu najmiłosierniejszy, którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać nam, nie patrz na grzechy nasze, ale na ufność, jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją, i przyjmij nas wszystkich do mieszkania najlitościwszego Serca swego, i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię przez miłość Twoją, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą - a szczególnie na biednych grzeszników. Ludzkość ta jest zamknięta w najlitościwszym Sercu Jezusa i dla Jego bolesnej męki okaż nam miłosierdzie swoje, abyśmy wszechmoc miłosierdzia Twego wysławiali na wieki wieków. Amen.

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

(Koronkę odmawiać można na zwykłym różańcu)

Początek:

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...

Na dużych paciorkach (1 raz): przed każdą częścią - tak jak w różańcu:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę
i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze
i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy): po 5 części. -tak jak w różańcu:

Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas
i całego świata.

Na zakończenie (3 razy):

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 

DZIEŃ DRUGI (WIELKA SOBOTA)

Dziś sprowadź Mi dusze kapłańskie i zakonne, i zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu Moim. One dały Mi moc przetrwania gorzkiej męki; przez nie, jak przez kanały, spływa na ludzkość miłosierdzie Moje.

Jezu najmiłosierniejszy, od którego wszystko co dobre pochodzi, pomnóż w nas łaskę, abyśmy godne uczynki miłosierdzia, by ci, co na nas patrzą, chwalili Ojca miłosierdzia, który jest w niebie. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na grono wybranych w winnicy swojej, na dusze kapłańskie i dusze zakonne, i obdarz ich mocą błogosławieństwa swego, a dla uczuć Serca Syna swego, w którym te dusze są zamknięte, udziel im mocy światła swego, aby mogli przewodzić innym na drogach zbawienia, by wspólnie śpiewać cześć niezgłębionemu miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen. Odmówić: Koronkę do Miłosierdzia Bożego

DZIEŃ TRZECI

(WIELKA NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA )

Dziś sprowadź Mi wszystkie dusze pobożne i wierne, i zanurz je w morzu miłosierdzia Mojego; dusze te pocieszały Mnie w drodze krzyżowej, były tą kroplą pociechy wśród morza goryczy.

Jezu najmiłosierniejszy, który wszystkim udzielasz łask swych nad obficie ze skarbca miłosierdzia swego, przyjmij nas do mieszkania najlitościwszego Serca swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię o to przez niepojętą miłość Twoją, jaką pała Twe Serce ku Ojcu niebieskiemu.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze wierne jako na dziedzictwo Syna swego i dla Jego bolesnej męki, udziel im swego błogosławieństwa i otaczaj ich swą nieustanną opieką, aby nie utraciły miłości i skarbu wiary świętej, ale aby z całą rzeszą aniołów i świętych wysławiały niezmierzone miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen.

Odmówić: Koronkę do Miłosierdzia Bożego

DZIEŃ CZWARTY

(PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY)

Dziś sprowadź mi dusze pogan i tych którzy mnie jeszcze nie znają, i o nich myślałem w gorzkiej swej męce, a przyszła ich gorliwość pocieszyła Serce Moje. Zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego.

Jezu najlitościwszy, który jesteś światłością świata całego, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze pogan, które Cię nie znają; niechaj promienie Twej łaski oświecają ich, aby oni wraz z nami wysławiali dziwy miłosierdzia Twego, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze pogan i tych, co Cię jeszcze nie znają, a które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Pociągnij ich do światła Ewangelii. Dusze te nie wiedzą, jak wielkim jest szczęściem Ciebie miłować; spraw, aby i one wysławiały hojność miłosierdzia Twego na wieki wieczne. Amen.

Odmówić: Koronkę do Miłosierdzia Bożego

DZIEŃ PIĄTY (WTOREK WIELKANOCNY)

Dziś sprowadź mi dusze heretyków i odszczepieńców, i zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego; w gorzkiej męce rozdzierali mi ciało i serce, to jest Kościół mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się rany Moje i tym sposobem ulżą mi męki.

Jezu najmiłosierniejszy, który jesteś dobrocią samą, Ty nie odmawiasz światła proszącym Ciebie, przyjm do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze heretyków i dusze odszczepieńców, i pociągnij ich swym

światłem do jedności z Kościołem, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego, ale spraw, aby i oni uwielbili hojność miłosierdzia Twego.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze heretyków i odszczepieńców, którzy roztrwonili dobra Twoje i nadużyli łask Twoich , trwając uporczywie w swych błędach. Nie patrz na ich błędy, ale na miłość Syna swego i na gorzką mękę Jego, którą podjął dla nich, gdyż i oni są zamknięci w najlitościwszym Sercu Jezusa. Spraw, niech i oni wysławiają wielkie miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen.

Odmówić: Koronkę do Miłosierdzia Bożego

DZIEŃ SZÓSTY ( ŚRODA WIELKANOCNA)

Dziś sprowadź mi dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci, i zanurz je w miłosierdziu moim. Dusze te są najwięcej podobne do serca mojego, one krzepiły mnie w gorzkiej konania męce; widziałem je jako ziemskich aniołów, które będą czuwać u moich ołtarzy, na nie zlewam całymi strumieniami łaski. Łaskę moją jest zdolna przyjąć tylko dusza pokorna, dusze pokorne obdarzam

swoim zaufaniem.

Jezu najmiłosierniejszy, któryś sam powiedział: uczcie się ode mnie, żem cichy i pokornego serca - przyjm do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci.

Dusze te wprowadzają w zachwyt niebo całe i są szczególnym upodobaniem Ojca niebieskiego, są bukietem przed tronem Bożym, którego zapachem sam Bóg się napawa. Dusze te mają stałe mieszkanie w najlitościwszym Sercu Jezusa i nieustannie wyśpiewują hymn miłości i miłosierdzia na wieki.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia, na dusze ciche, pokorne i dusze małych dzieci, które są zamknięte w mieszkaniu najlitościwszego Serca Jezusa. Dusze te są najwięcej upodobnione do Syna Twego, woń tych dusz wznosi się z ziemi i dosięga tronu Twego. Ojcze miłosierdzia i wszelkiej dobroci, błagam Cię przez miłość i upodobanie, jakie masz w tych duszach, błogosław światu całemu, aby wszystkie dusze razem wyśpiewywały cześć miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen.

Odmówić: Koronkę do Miłosierdzia Bożego

DZIEŃ SIÓDMY (CZWARTEK WIELKANOCNY)

Dziś sprowadź mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie Moje, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Te dusze najwięcej bolały nad moją męką i najgłębiej wniknęły w ducha Mojego. One są żywym odbiciem Mojego litościwego Serca. Dusze jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym, żadna nie dostanie się do ognia piekielnego, każdej szczególnie bronić będę w jej śmierci godzinie.

Jezu najmiłosierniejszy, którego Serce jest miłością samą, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze, które szczególnie czczą i wysławiają wielkość miłosierdzia Twego. Dusze te są mocarne siłą Boga samego; wśród wszelkich udręczeń i przeciwności idą naprzód ufne w miłosierdzie Twoje, dusze te są zjednoczone z Jezusem i dźwigają ludzkość całą na barkach swoich. Te dusze nie będą sądzone surowo, ale miłosierdzie Twoje ogarnie je w chwili zgonu.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze, które wysławiają i czczą największy przymiot Twój, to jest niezgłębione miłosierdzie Twoje - które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Dusze te są żywą Ewangelią, ręce ich pełne uczynków miłosierdzia, a dusza ich przepełniona weselem śpiewa pieśń miłosierdzia Najwyższemu. Błagam Cię, Boże, okaż im

miłosierdzie swoje według nadziei i ufności, jaką w Tobie położyli, niech się spełni na nich obietnica Jezusa, który im powiedział, że: Dusze, które czcić będą to niezgłębione miłosierdzie moje - ja sam bronić je będę w życiu, a szczególnie w śmierci godzinie, jako swej chwały. Odmówić: Koronkę do Miłosierdzia Bożego

DZIEŃ ÓSMY (PIĄTEK WIELKANOCNY)

Dziś sprowadź mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia mojego, niechaj strumienie krwi mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze mnie umiłowane, odpłacają się mojej sprawiedliwości; w twojej mocy jest im przynieść ulgę. Bierz ze skarbca mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za nie... O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich długi mojej sprawiedliwości.

Jezu najmiłosierniejszy, któryś sam powiedział, że miłosierdzia chcesz, otóż wprowadzam do mieszkania Twego najlitościwszego Serca dusze czyśćcowe - dusze, które Ci są bardzo miłe, a które jednak wypłacać się muszą Twej sprawiedliwości - niech strumienie krwi i wody, które wyszły z Serca Twego, ugaszą płomienie ognia czyśćcowego, aby się i tam stawiła moc

miłosierdzia Twego.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze w czyśćcu cierpiące, a które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Błagam Cię przez bolesną mękę Jezusa, Syna Twego, i przez całą gorycz, jaką była zalana Jego przenajświętsza dusza, okaż miłosierdzie swoje duszom, które są pod sprawiedliwym wejrzeniem Twoim; nie patrz na nie inaczej, jak tylko przez rany Jezusa, Syna Twego najmilszego, bo my wierzymy, że dobroć Twoja i litość są nieskończone. Amen.

Odmówić: Koronkę do Miłosierdzia Bożego

DZIEŃ DZIEWIĄTY (SOBOTA PRZED ŚWIĘTEM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO)

Dziś sprowadź mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego. Dusze te najboleśniej ranią Serce Moje. Największej obrazy doznała dusza Moja w Ogrójcu od duszy oziębłej. One były powodem, iż wypowiedziałem: Ojcze, oddal ten kielich, jeżeli jest taka wola Twoja. - Dla nich jest ostateczna deska ratunku uciec się do miłosierdzia Mojego.

Jezu najlitościwszy, któryś jest litością samą, wprowadzam do mieszkania najlitościwszego serca

Twego dusze oziębłe, niechaj w tym ogniu czystej miłości Twojej rozgrzeją się te zlodowaciałe dusze, które podobne są do trupów i takim Cię wstrętem napawają. O Jezu najlitościwszy, użyj wszechmocy miłosierdzia swego i pociągnij je w sam żar miłości swojej, i obdarz je miłością

świętą, bo Ty wszystko możesz.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze oziębłe, a które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Ojcze miłosierdzia, błagam Cię przez gorzkość męki Syna Twego i przez trzygodzinne konanie Jego na krzyżu, pozwól, aby i one wysławiały przepaść miłosierdzia Twego.

Odmówić: Koronkę do Miłosierdzia Bożego

 

 

7. ŚWIETE TRIDUUM PASCHALNE 2019

WIELKI CZWARTEKo 10.00 w Bazylice Archikatedralnej Msza św. Krzyżma – poświęcenie Olejów pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa
i koncelebrowana przez księży naszej Archidiecezji
.

Msza św. WIECZERZY PAŃSKIEJ:
Komunia św. pod obiema Postaciami.

w Warnicach i w Barnimie o 19.00

 

 

 

 

 

Mszą św. Wieczerzy Pańskiej rozpoczynają się Święta Paschy Chrystusa Pana to jest Jego przejścia przez Mękę, Śmierć i do chwały Zmartwychwstania.

Jest to dzień ustanowienia Eucharystii
i Kapłaństwa oraz Służby Ołtarza. Przez modlitwę
i gest życzliwości wyrażamy nasze życzenia kapłanom – niech to będzie naszą troską o nowe powołania do kapłaństwa i zakonu.

Ministranci podczas Liturgii odnowią przyrzeczenia ministranckie. Kandydaci na ministrantów otrzymują komże. Zapraszamy ministrantów i ich Rodziców z całej parafii.

W Wielki Czwartek dzieci komunijne klasa III w Warnicach i w Barnimie otrzymają z rąk Rodziców poświęcony Modlitewnik.

Po Mszy św. Adoracja Pana Jezusa w ciemnicy – w miejscu przechowania Najświętszego Sakramentu: Adoracja trawa:
w Warnicach i w Barnimie do 22.00

 

WIELKI PIĄTEK- stańmy w tym dniu pod krzyżem. Zadbajmy o krzyż przydrożny i na placu kościelnym.

Na Liturgię Wielkiego Piątku przyniesiemy Krzyż z naszego domu. Wspólnie będziemy odsłaniać.

W Wielki Piątek obowiązuje nas post ścisły: wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i napojów alkoholowych.

W Wielki Piątek rozpoczynamy Nowennę „Koronki do Miłosierdzia Bożego” przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Starajmy się odmówić w naszych domach wspólnie o godz. 21.45

LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU:
Koszewo o 17.30
Barnimie o 19.00, Warnice o 19.00,

 

 

 

 

 

Przyklęknięcie przed Krzyżem świętym obowiązuje od jego Adoracji do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej.

 

Adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie:

w Koszewie do 22.00, w Warnicach i w Barnimie przez całą noc z piątku na sobotę do Liturgii Paschalnej. W czasie Adoracji Żywa Róża i ministranci pełnią 1 godzinny dyżur i przedstawimy to na Liście.

Adorujemy jedną godzinę.
Od godz. 1.30 do 6.30 adorujemy indywidualnie.
Dzisiaj i w Wielki Czwartek zostanie wyłożona lista osób, które będą adorować do 6.30.

Świece przyniesiemy w Wielką Sobotę odnowienie przyrzeczeń Chrztu św..

również dla dzieci komunijnych
LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ Warnice 19.30, Barnim 19.30, Koszewo 17.3

Straż Pożarną prosimy o zaangażowanie się w Adorację przy Bożym Grobie.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA

PAŃSKIEGO

Adoracja pól godziny przed Rezurekcją w Barnimie

REZUREKCJA: Warnice i Barnim o 6.00

z Procesją Rezurekcyjną na wstępie: Koszewo 9.30, Koszewko 10.45wokół kościoła
Pozostałe Msze św.: Reńsko 9.30, Kłęby 11.00,
Barnim 12.15, Warnice 12.30

 

   Droga Krzyżowa  w piątek w Barnimie  o  17.00,

   w Warnicach o 18.00 w pozostałych miejscowościach
   Droga Krzyżowa  w piątek o 17.30

 

Gorzkie Żale śpiewamy w niedzielę w Warnicach o 16.30, w pozostałych miejscowościach śpiewamy w niedziele przed  lub po Mszy św.  

 

 

PARAFIALNY BIULETYN 290 A  2019  Nr 7

MISJE U STÓP KRZYŻA W NASZEJ PARAFII NMP MATKI KOŚCIOŁA W WARNICACH

                                         od 08.03.do 15.03. 2019

 Program:       

Piątek 08.03. 2019 dla całej Parafii

 

17.00.Powitanie Krzyża Świętego z Relikwiami

17.30 Droga Krzyżowa

18.00 Msza św. ze Słowem Bożym

19.15 Różaniec - o jedność w Narodzie

19.30 Adoracja Krzyża (prywatna)

20.30 Gorzkie Żale

21.00 Apel Maryjny u stóp Krzyża, błogosławieństwo
         Relikwiami Krzyża Świętego.

 

 

Sobota 09.03.2019 Warnice A i C

 

  8.30 Adoracja Krzyża (prywatna)

  9.30 Msza św. ze Słowem Bożym

 

12.00 Anioł Pański, Różaniec o wzrost miłości do Boga

 

15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

15.00 Spowiedź św.

          Adoracja Krzyża (prywatna)

 

16.30 Gorzkie Żale

17.30 Msza św. ze Słowem Bożym

          Msza św. za mieszkańców Warnice A i C

18.30 Adoracja Krzyża (prywatna)

21.00 Apel Maryjny u stóp Krzyża, błogosławieństwo
          Relikwiami Krzyża Świętego.

21.30 Adoracja Krzyża (prywatna)

 

 

Niedziela 10.03.2019 Warnice B i Dębica

Msze św. w tym dniu według stałego porządku.

 

  7.00 Adoracja Krzyża (prywatna)

  8.00 Msza św. ze Słowem Bożym

  9.00 Adoracja Krzyża (prywatna)

12.00 Anioł Pański, Różaniec o wzrost wiary Bogu

 

12.30 Msza św. ze Słowem Bożym

15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

          Adoracja Krzyża (prywatna)

16.00 Spowiedź św.

16.30 Gorzkie Żale

17.30 Msza św. ze Słowem Bożym

          Msza św. za mieszkańców Warnice B i Dębica

18.30 Adoracja Krzyża (prywatna)

20.00 Błogosławieństwo Relikwiami Krzyża Świętego.

 

20.30 Przewiezienie Krzyża Świętego do Reńska

21.00 Apel Maryjny u stóp Krzyża

21.30 Adoracja Krzyża (prywatna)

 

Poniedziałek 11.03.2019 Reńsko

 

  8.30 Adoracja Krzyża (prywatna)

  9.30 Msza św. ze Słowem Bożym

          Odwiedziny chorych w ich domach

          Reńsko, Warnice B, Dębica i Warnice A

12.00 Anioł Pański, Różaniec  o jedność w Rodzinach

 

15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

15.00 Spowiedź św.

16.30 Gorzkie Żale

17.30 Msza św. ze Słowem Bożym

          Msza św. za mieszkańców Reńska

18.30 Adoracja Krzyża (prywatna)

20.00 Błogosławieństwo Relikwiami Krzyża Świętego.

 

20.30 Przewiezienie Krzyża Świętego do Koszewa

21.00 Apel Maryjny u stóp Krzyża

21.30 Adoracja Krzyża (prywatna)

 

 

 

Wtorek 12.03.2019 Koszewo

 

  8.30 Adoracja Krzyża (prywatna)

  9.30 Msza św. ze Słowem Bożym

          Odwiedziny chorych w ich domach

12.00 Anioł Pański, Różaniec 

o pokój na świecie

15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

15.00 Spowiedź św.

           Adoracja Krzyża (prywatna)

 

16.30 Gorzkie Żale

17.30 Msza św. ze Słowem Bożym

          Msza św. za mieszkańców Koszewa

18.30 Adoracja Krzyża (prywatna)

20.00 Błogosławieństwo Relikwiami Krzyża Świętego.

 

20.30 Przewiezienie Krzyża Świętego do Koszewka

21.00 Apel Maryjny u stóp Krzyża

21.30 Adoracja Krzyża (prywatna)

 

 

Środa  13.03.2019 Koszewko

 

   8.30 Adoracja Krzyża (prywatna)

  9.30 Msza św. ze Słowem Bożym

         Odwiedziny chorych w ich domach

12.00 Anioł Pański, Różaniec o zgodę w Rodzinach

 

15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

15.00 Spowiedź św.

           Adoracja Krzyża (prywatna)

16.30 Gorzkie Żale

17.30 Msza św. ze Słowem Bożym

          Msza św. za mieszkańców Koszewka

18.30 Adoracja Krzyża (prywatna)

          Błogosławieństwo Relikwiami Krzyża Świętego.

 

19.00 Przewiezienie Krzyża Świętego do Kłębów

19.30 Gorzkie Żale

20.00 Msza św. ze Słowem Bożym

          Msza św. za mieszkańców Kłębów

21.00 Apel Maryjny u stóp Krzyża

21.30 Adoracja Krzyża (prywatna)

 

Czwartek 14.03.2019 Kłęby i Wójcin

 

   8.30 Adoracja Krzyża (prywatna)

   9.00 Spowiedź św.

 10.30 Msza św. ze Słowem Bożym

          Odwiedziny chorych w ich domach

12.00 Anioł Pański, Różaniec za odrzucających
                                 Spowiedź św.

 

15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

         Błogosławieństwo Relikwiami Krzyża Świętego.

 

15.30 Przewiezienie Krzyża Świętego do Barnima

          Gorzkie Żale

16.00 Parafialna Droga Krzyżowa na ulicy Barnima       

17.00 Spowiedź św.

           Adoracja Krzyża (prywatna)

18.30 Msza św. ze Słowem Bożym

          Msza św. za mieszkańców Wójcina

19.30 Adoracja Krzyża (prywatna)

 

21.00 Apel Maryjny u stóp Krzyża

          Błogosławieństwo Relikwiami Krzyża Świętego.

21.30 Adoracja Krzyża (prywatna)

 

Piątek 15.03.2019 Barnim

 

   8.30 Adoracja Krzyża (prywatna)

  9.30 Msza św. ze Słowem Bożym

       Odwiedziny chorych w ich domach Barnim i Wójcin

10.30 Gorzkie Żale

 

 

12.00 Anioł Pański, Różaniec za tych, którzy nie chodzą
                                 na Msze św.

13.00 Spowiedź św.  

           Adoracja Krzyża (prywatna)

14.00 Msza św. ze Słowem Bożym

          Msza św. za mieszkańców Barnima

15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

           Błogosławieństwo Relikwiami Krzyża Świętego.  

           i pożegnanie Relikwii Krzyża Świętego

 

           Misje u stóp Krzyża są to tygodniowe medytacje, zamyślenia i czuwania zarówno całych parafii, jak również osób indywidualnych, trwających u stóp Krzyża – kopi najstarszego zachowanego na Pomorzu Zachodnim Krzyża Ottonowego z Konkatedry w Kamieniu Pomorskim oraz przy Relikwiach Drzewa Krzyża Świętego w Relikwiarzu z Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Boskiej Bolesnej w kaplicy Brzozdowieckiej w Konkatedrze w Kamieniu Pomorskim.

             W duchu dziękczynienia Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, pogłębiając naszą wiarę - pochylimy się z czcią i adoracją przed słynącymi łaskami peregrynującego KRZYŻA. Modlitwy, adoracje i nauki „U STÓP KRZYŻA” poprowadzą kapłani i O. Zdzisław Redemptorysta będzie głosił Słowo Boże na Mszy św. i podczas Gorzkich Żali.         

        Po Mszy św. O. Zdzisław odwiedzi chorych w ich domach z posługa sakramentalną. Można zgłosić innych chorych.

         Będziemy przynosić Krzyże (z naszych Misji Parafialnych 2016 r.), Różańce Medaliki, obrączki ślubne, zdjęcia osób najbliższych w celu dotknięcia nimi Relikwii Krzyża Świętego.

         Będzie wyłożona Księga „MISJI U STÓP KRZYŻA” do której można wpisać swoje przeproszenia, prośby, podziękowania.

           Zachęcamy do zamawiania Mszy świętych wynagradzających za grzechy w naszych Rodzinach.

           Misje u stóp Krzyża to szczególny czas, aby wynagrodzić Bogu Miłosiernemu za nasze grzechy i  za grzechy naszych bliskich.

         Jako owoc tych Misji wzbudzić dobre postanowienia, żyć w łasce uświęcającej, systematycznie chodzić na Msze św. przyjmować Komunie św. przestrzegać Przykazania Boże i kościelne, troszczyć się o swoją wspólnotę i popierać Kościół Powszechny. W tych intencjach wynagradzających będzie każdego dnia sprawowana Eucharystia - Msza św. i w intencji mieszkańców poszczególnych miejscowości.

             Zapraszamy wszystkich mieszkańc&oa