Strona główna

Parafia WarniceDzisiaj jest wtorek, 12 listopada 2019r.
Odwiedzin dzisiaj: 14.
Odziewdzin ogólnie: 120838.
Image 1 Image 2 Image 3

Strona główna

 

W 2019 roku mija 100 lat od ogłoszenia listu apostolskiego Maximum Illud papieża Benedykta XV, poprzez który Ojciec Święty pragnął na nowo rozbudzić w całym Kościele świadomość obowiązku misyjnego głoszenia Ewangelii. Aby uczcić tę rocznicę, a zarazem pobudzić Kościół, by z nową energią podejmował dzieło misyjnej i odpowiedzialność za misje w świecie, Papież Franciszek ogłosił październik 2019 roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Mottem Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego są słowa: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”. Jego obchody mają pomóc przede wszystkim w ponownym odkryciu wiary darmo otrzymanej jako dar w sakramencie Chrztu św. i płynącego z stąd wezwania do dzielenia się tym darem, ponieważ w chrzcie zawarte jest posłanie wyrażone przez Jezusa w nakazie paschalnym: jak Mnie posłał Ojciec, tak i ja was posyłam pełnych Ducha Świętego dla pojednania świata (Orędzie a Światowy Dzień Misyjny 2019)

 

Modlitwa na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny
Boże Ojcze, Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus, po zmartwychwstaniu powierzył swoim uczniom misję: „Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”. Ty nam przypominasz, że przez chrzest zostaliśmy włączeni w misję Kościoła. Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski, byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii, aby misja powierzona Kościołowi, wciąż jeszcze daleka do zrealizowania, mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby niesienia światu życia i światła. Spraw, byśmy tak działali, aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością i miłosierdziem Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

Wdzięczni Opatrzności Bożej za zbliżającą się beatyfikację Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia, módlmy się o pogłębione przygotowanie naszych serc do tej uroczystości oraz o obfite i trwałe owoce duchowe i społeczne tej beatyfikacji dla Narodu i Kościoła. Ciebie prosimy…”.

 

 

ODPUST W dniach od 01 do 08 listopada wierni mogą uzyskać odpust zupełny po zwykłymi warunkami i ofiarować go za dusze w czyśćcu, należy: nawiedzić kościół, kaplicę lub cmentarz, być w łasce uświęcającej odmówić Ojcze nasz.., Wierzę w Boga i modlitwę w intencjach Ojca Świętego.

 

 

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE. W tym roku Różaniec odmawiamy wspólnie w kościele, w tych dniach kiedy jest Msza św. w tygodniu w danej miejscowości i wyznaczone dni:

Wtorek i czwartek: Koszewo 17.00, Koszewko 18.00

Środa i piątek: Barnim, Wójcin 17.00

Środa i piątek: Warnice A, B, C i Dębica 18.00,

Czwartek i poniedziałek: Reńsko 18.00, Kłęby 18.00

 

MŁODZIEŻ: piątek w Warnicach o 20.00

W niedzielę odmawiamy Różaniec 15 minut przed Mszą 4 tajemnice, 5 Tajemnicę prowadzi ksiądz.

W pozostałych dniach tygodnia odmawiamy Różaniec w naszych domach z całą rodziną. Po modlitwie różańcowej wspólnie przypominamy sobie Prawdy Katechizmowe. Na zakończenie śpiewamy Weź w swą opiekę”.Uczniowie Szkoły Podstawowej za udział w nabożeństwie różańcowym przekazują Matce Bożej kwiatki w tygodniu i w niedzielę „kartki” podpisane: klasa i data.

 

 

 

 

Intencja ogólna na PAŻDZIERNIK: o Ducha Świętego

Aby tchnienie Ducha Świętego zrodziło nową misyjną ”wiosnę” w Kościele”.

Intencja szczegółowa: za wiernych o światło Ducha Świętego, aby odpowiedzialni byli za otrzymane wartości w Rodzinie i swoją decyzją umacniali Ducha Bożego w naszym Narodzie.

 

 

 

W sobotę 14.09 nasze Dożynki Gminno-Parafialne zgromadzimy się na Mszy św. dziękczynnej za zbiory w Warnicach na boisku o 14.00. Po Mszy św. konkurs wieńców i różne atrakcje przygotowane dla dzieci i wszystkich uczestników.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej Gminy i Gości, aby wspólnie dziękować Bogu za pracę rolników i chleb, który jest owocem pracy rąk ludzkich i błogosławieństwa Bożego.

 

 

ADORACJA I POST W INTENCJI POWOŁAŃ

z 12 na 13 września 2019

 

Program w poszczególnych miejscowościach: 

18.00 Msza św. w Reńsku

18.00 - 20.00 Reńsko

20.00 - 22.00 Kłęby Msza św. o 20.00

22.00 - 23.00 Koszewko 

23.00 - 24.00 Koszewo

24.00 - 2.00 Warnice A

2.00 - 4.00 Warnice B

4.00 - 5.00 Dębica, Warnice C 

5.00 - 7.00 Warnice A

7.00 - 9.00 Warnice B

9.00 – 11.00 Barnim 

11.00 – 13.00 Wójcin 

13.00 – 16.00 Barnim

16.00 – 18.00 Barnim Uczniowie Msza św. o 17.30

 

Zapraszamy ministrantów, lektorów, schole liturgiczne i zespoły muzyczne wraz z Duszpasterzami oraz katechetami z wszystkich parafii Archidiecezji do udziału w VIII Rejonowym Dniu Skupienia Służby Liturgicznej, który odbędzie się w sobotę, 21.09.

 

31.08. DOŻYNKI DIECEZJALNEw parafii pw. Narodzenia NMP w Gryfinie, o 10.00 prezentacja wieńców, o 12.00 Msza św. dziękczynna za zbiory

 

 

Trwają wakacje. - pamiętajmy, że od Boga i Jego przykazań nie ma wakacji. Nie zapominajmy, że każda Msza św. niedzielna jest drogowskazem na wakacyjnej drodze. Bez tego drogowskazu łatwo się zagubić.

 

 

W czwartek rozpoczyna się sierpień - miesiąc abstynencji. Przez pa­mięć o wielkich dziełach, które Bóg dokonał w naszym Narodzie w tym miesiącu, a także odpowiadając na apel Kościoła, powstrzy­majmy się od spożywania napojów alkoholowych; nie częstujmy też nimi innych. Zachęcamy także do osobistej modlitwy w intencji trzeź­wości całej naszej parafii i Narodu oraz wpisania się do Parafialnej Księgi Trzeźwości.

 

 

Módlcie, módlcie się wiele i czyńcie ofiary za grzeszników, bo wiele dusz idzie na wieczne potępienie, gdyż nie mają nikogo kto by się za nie ofiarowywał i modlił – słowa Matki Bożej.

 

DNI FATIMSKIE 2019

4. 13.08. IV DZIEŃ FATIMSKI - WARNICE A

5. 13.09. V DZIEŃ FATIMSKI - Kłęby/ Wójcin

6. 13.10. VI DZIEŃ FATIMSKI - BARNIM