Strona główna

Parafia WarniceDzisiaj jest środa, 01 kwietnia 2020r.
Odwiedzin dzisiaj: 2.
Odziewdzin ogólnie: 127679.
Image 1 Image 2 Image 3

Strona główna

 22.03.2020

 Andrzej Dzięga 

Arcybiskup Metropolita 

Szczecińsko-Kamieński

 

 SŁOWO PASTERSKIE

 na III Niedzielę Wielkiego Postu

15 marca 2020 r.

(Czytania: Wj 17, 3-7; Rz 5, 1-2, 5-8; J 4, 5-42)

 Umiłowani Siostry i Bracia, Ludu Boży Świętego Kościoła Szczecińsko-Kamieńskiego; Drodzy Kapłani, osoby życia konsekrowanego, oraz wszyscy diecezjanie i osoby aktualnie przebywające na terenie naszej Archidiecezji.

Daj mi pić” prosi Chrystus samarytańską niewiastę przy studni Jakubowej. Ta prośba rozpoczyna niezwykły dialog, w którym to sam Chrystus przedstawia się jako Źródło Wody Życia. To z Niego wszyscy możemy czerpać w obfitości. Ale On ujawnia, że zna tajemnice naszych serc i pragnie, byśmy wszyscy żyli w blasku Bożej Prawdy. 

Znak wody pojawia się w całych dziejach zbawienia. Nawet z twardej skały Pan pozwala Mojżeszowi wydobyć wodę życia, zdrowia i ocalenia. Powracamy do tego znaku w czasie Chrztu świętego, przyjmując wodę chrzcielną jako znak Chrystusowego Życia w naszej duszy i w naszym ciele. Odnawiamy to Życie, gdy wyznajemy wiarę. Potwierdzeniem tej przynależności do Chrystusa jest w praktyce Kościoła także woda święcona. Posługujemy się nią z wiarą, gdy pragniemy się duchowo oczyścić i umocnić oraz gdy pragniemy wezwać Bożej pomocy, opieki i ochrony w różnych sytuacjach naszego życia, szczególnie w trudnościach i doświadczeniach. Kusiciel doskonale wie, jak cierpliwie osłabiać tę naszą bliskość i jedność z Panem. Zaczyna nieraz od drobnych spraw. Trzeba mu powtarzać: idź precz, szatanie. Szatan jest bezradny wobec takiego wyrazistego i jednoznacznego człowieczego świadectwa wiary. On się tego wręcz panicznie boi. Nie bez podstawy mówi się, że ktoś się czegoś boi, jak diabeł święconej wody.

To dlatego w domach katolickich przechowywana jest i używana z wiarą woda, poświęcona przez kapłana i przekazana do użytku wiernych. Dlatego woda święcona pozostaje do dyspozycji wiernych także w kropielnicach przy wejściu do świątyń. Duszpasterze dbają, by była zawsze świeża i odnawiana przynajmniej raz w tygodniu. W razie potrzeby, woda w kropielnicach jest wymieniana dosłownie każdego dnia. Nie lękajcie się sięgać z wiarą po wodę święconą. Nie lękajcie się świątyni. Nie lękajcie się Kościoła. Otwórzcie na nowo Chrystusowi drzwi Waszych serc i myśli, Waszych wyborów i czynów.

Słyszymy dzisiaj słowa Chrystusa: Kto będzie pił wodę, którą Ja mu dam, niebędzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Słyszymy też słowa: Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. /…/ Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, Który Mnie posłałi wykonać Jego wolę. Chrystus mówi tu o łasce sakramentalnej, o życiu Bożymw ludzkiej duszy, o Bożej mocy, Która jest w stanie każdego człowieka odnowić, uzdrowić i uświęcić. Doświadczamy tej tajemnicy najsilniej w czasie przeżywanej Liturgii Eucharystii, a najbardziej w momencie Świętego Zjednoczenia – Świętej Komunii. Dlatego w zwyczajnych okolicznościach uczestniczymy osobiście w niedzielnej i świątecznej Liturgii Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, kto jest w stanie łaski uświęcającej – także przyjmując Go wprost do naszego serca, naszej duszy, naszego ciała. Tylko nadzwyczajne okoliczności mogą zatrzymać ucznia Chrystusa, aby nie uczestniczył osobiście w Świętej liturgii. Chrześcijanin nie może bowiem żyć bez Eucharystii. Chrześcijanin bez Eucharystii umiera. Eucharystia jest dla nas Życiem i Zdrowiem. Pokarmem dla ciała i dla duszy. Lekarstwem na ziemi a jednocześnie początkiem Niebiańskiej Uczty. Nie lękajcie się Chrystusa, prawdziwie Obecnego w konsekrowanej Hostii, czyli pod Postacią Chleba i pod każdą cząstką tej Postaci. To jest ten sam Chrystus, do Którego podeszła niewiasta cierpiąca na krwotok, mówiąca: bylebym się rąbka Jego szaty dotknęła, a będę zdrowa. Została uzdrowiona, bo to było dotknięcie JEGO szaty. To ten sam Chrystus, Który widząc żebraka, od urodzenia niewidomego, uczynił błoto i nałożył na jego oczy, a następnie polecił: idź, obmyj się w sadzawce Siloe. A gdy ten się obmył – odzyskał wzrok. Nie dlategoodzyskał, że ktoś nałożył mu jakieś błoto na oczy, ale dlatego, że to Chrystusowa dłoń to błoto nałożyła. Chrystus uzdrawia wierzących nawet poprzez szatę naciskaną w tłumie, nawet przez błoto, gdy JEGO WOLĄ jest nakładane. Trzeba tylko uwierzyć całym sercem. Trzeba uznać, że to o NIEGO chodzi. Chrystus nie roznosi zarazków ani wirusów. Chrystus rozdaje Świętą czystość i Życie, przywraca zdrowie.

Umiłowani. Trudny mamy czas w Polsce i w świecie. Nie należy dzisiaj pytać, kto zgrzeszył, że pandemia się rozwija. Może być bowiem i tak, że Bóg chce nam dać Znak nowej Mocy i nowego Życia, jeśli tylko my damy świadectwo naszego zawierzenia. Ale mamy też świadomość poważnych grzechów. To są grzechy nasze - osobiste, i naszepolskie, i nasze – europejskie, i nasze – światowe. Wszyscy winniśmy zwrócić się na nowo do Boga. Nie lękajcie się więc, tylko zachowajcie wiarę. Oto na naszych oczach, przed maleńkim wirusem w koronie, padają w strachu nawet wielcy tego świata, ci sami,co jeszcze przed chwilą z samym Bogiem i Jego Prawami gotowi byli walczyć. A przecież Bóg jest ponad wirusem. Specjaliści niech szukają w tej sprawie odpowiednich pomocy medycznych, a my trwajmy na modlitwie. Dlatego świątynie pozostają u nas otwarte dla każdego, także do osobistej modlitwy, z zachowaniem odpowiednich, rozumnych przepisów porządkowych. W zapowiedzianych godzinach kapłani oczekują w konfesjonałach. A wszyscy ci, którzy z racji na kwarantannę pozostają w domach, także mają czas na osobistą modlitwę, wyciszenie, nawrócenie i zawierzenie. Dla nich pozostaje chwilowo szczery żal za grzechy, ze szczerą wolą naprawy życia, oraz duchowa Komunia Święta, chyba, że – zgodnie z odpowiednimi przepisami o duszpasterstwie chorych w czasie kwarantanny, poproszą kapłana do swojego domu z kapłańską posługą. Do wszystkich natomiast skierowany jest dźwięk kościelnych dzwonów, wzywający do codziennej modlitwy w domach i w świątyniach, w podróży, a może także i w biurach, szczególnie w południe na Anioł Pański orazw Godzinie Miłosierdzia. Bardzo owocnym czasem staje się obecnie także godzina 20.30, gdy w świątyniach kapłani, gdy tylko jest to możliwe, trwają na modlitwie różańcowej w jedności z Jasną Górą, kończonej Apelem Jasnogórskim, a wierni dołączają do tej modlitwy tam, gdzie są. Wszędzie można się modlić i wszędzie należy się modlić.

Jest to dobry czas, aby przed Panem Bogiem w pokorze uklęknąć, zachwycić się NIM i adorować. Nie lękaj się, Siostro i Bracie, jeśli tylko możesz, przyjmować Świętej Komunii na kolanach i do ust. Ta postawa dojrzewała przecież w Kościele świętym poprzez wieki, jako najdoskonalsza forma przyjmowania Pana. Warto ją zachować i z pietyzmem pielęgnować, podobnie, jak z pietyzmem podchodzą do świętych czynności eucharystycznych kapłani - szafarze Świętej Komunii. Kapłani - aktem osobistej wiary, duchowym rozmodleniem, wręcz adoracją, stosując też dokładnie odpowiednie oczyszczenia i obmycia dłoni lub palców, są dla nas przykładem właściwej postawy eucharystycznej. Oczywiście, Kościół Święty w określonych sytuacjach dopuszcza również postawę stojącą. Na prośbę wiernego dopuszcza także Komunię świętą na rękę, o ile prośba jest pełna wiary, dłoń dokładnie oczyszczona, a Ciało Pana z pobożnością przyjmowane od razu, w obecności szafarza. Chodzi tu przecież o Ciało Jezusa Chrystusa – o Jego Przenajświętsze Serce, Które w Komunii świętej przyjmujemy. Proszę jednak wszystkich Was – jeśli nie zachodzą okoliczności rzeczywiście nadzwyczajne – nie proście o Komunię Świętą na rękę, chociaż formalnie macie w Kościele takie prawo. A Wy – Bracia kapłani – udzielajcie Komunii Świętej zawsze z miłością i radością serca każdemu, kto z wiarą i czystym sercem o Nią prosi.

Miejmy dla siebie dużo zrozumienia i wdzięczności. Módlmy się za chorych, zarażonych koronawirusem, za ich rodziny, a także za służbę zdrowia oraz zaangażowane w zachowanie ładu i bezpieczeństwa służby publiczne. Módlmy się także za innych, potrzebujących wsparcia: chorych na serce, na raka, na inne schorzenia, za ginących w wypadkach drogowych, a także za potrzebujących nawrócenia. Patrzmy uważnie na sąsiadów, bo może ktoś obok nas właśnie potrzebuje pomocy w zakupach lub w załatwieniu jakiejś sprawy. Oto daje nam Bóg czas najbardziej szczególnych rekolekcji, odprawianych bardzo osobiście, w głębi własnego serca. To czas na modlitwę, post i jałmużnę. Skorzystajmy z owoców tego czasu dla pożytku własnej duszy, dla duchowego dobra własnej rodziny, wspólnoty i całego narodu, prosząc Boga o miłosierdzie dla nas i całego świata.

A poza tym – wszyscy musimy się jeszcze wiele modlić, aby wreszcie zakończyło się w Polsce zabijanie nienarodzonych dzieci, traktowane jako metoda pozbywania się problemów, oraz by zaczęła się pełna ochrona zdrowia i życia każdej niewiasty i każdego mężczyzny, także każdego dziecka, od poczęcia do naturalnej śmierci. Dopiero wtedy będziemy mogli ufnie prosić Pana o Święty Dar Jego Błogosławieństwa nad naszą Ojczyzną.

Na te szczególne Dni Świadectwa Wiary, na zmaganie o Bożą Prawdę i o Bożą Sprawę, na czas nawrócenia i rozmodlenia, z serca wszystkim Wam błogosławię: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.          

                                                                   + Andrzej Dzięga

Arcybiskup Metropolita

Szczecińsko-Kamieński

 Szczecin, 14 marca 2020 r.

 

 

Intencja ogólna na MARZEC: ”Módlmy się, aby Kościół w Chinach zachował wierność Ewangelii i wzrastał w jedności”.
Intencja szczegółowa: o dobre, duchowe owoce
Wielkiego Postu .

 

 

Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz" 

albo "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię".

 

W pierwszych wiekach Wielki Post obejmował tylko Wielki Piątek i Wielką Sobotę. W III wieku poszczono już cały tydzień, zaś na początku IV wieku, na pamiątkę czterdziestodniowego postu Jezusa na pustyni oraz czterdziestu lat wędrowania Izraelitów po ucieczce z Egiptu, został przedłużony do czterdziestu dni. W VII wieku Kościół katolicki za początek postu przyjął szóstą niedzielę przed Wielkanocą. Ponieważ niedziele wyłączone były z postu, aby zachować 40 dni pokutnych jego początek przypadał na środę.

Wielki Post w Kościele jest traktowany jako czas pokuty i nawrócenia. Jego zaleceniami są post, jałmużna i modlitwa. W okresie Wielkiego Postu z kościoła znikają kwiaty przy ołtarzu, nastrój pokuty podkreśla skromniejszy wystrój świątyni. Z liturgii znika radosne "Alleluja" i "Chwała na wysokości Bogu", a kolorem szat liturgicznych staje się fiolet. Ważnym elementem obecnym w kościele oraz w życiu parafian jest śpiewanie pieśni pokutnych, mówiących o nawróceniu i chrzcie oraz pasyjnych pieśni wielkopostnych podczas nabożeństw pasyjnych: Gorzkich Żali i Drogi KrzyżowejIstotą pozostaje przygotowanie wspólnoty wiernych do największego święta chrześcijan, jakim jest Wielkanoc. Wielki Post jest także okresem przygotowania katechumenów do chrztu. Każda niedziela wprowadzała w kolejne tajemnice wiary, a na Wielkanoc podczas Wigilii Paschalnej udzielany jest sam chrzest.

Wielki Post zakończy się w Wielki Czwartek, kiedy to katolicy rozpoczną obchody Triduum Paschalnego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.

 

SZKOLNE REKOLEKJE WIELKOPOSTNE

Odbędą się w dniach od 02.03. do 04.03.2020. Uczniowie uczestniczą przez trzy dni (poniedziałek , wtorek i środa) w Rekolekcjach w ramach  zajęć szkolnych. Za Rekolekcje odpowiedzialni są Szkoła i Parafia. Zachęcamy do wspólnej pracy dla dobra młodego pokolenia. Rekolekcje odbędą się w naszych miejscowościach.

       Rekolekcje przeżyjemy pod hasłem Rodzina idzie na Msze św. Każdy uczeń może uczestniczyć w Konkursie na narysowany przez siebie rysunek:  „Moja Rodzina idzie w Niedzielę na Eucharystię”

Trzy kategorie Konkursu:  I - Dzieci od  O do I klasy,

                     II - od II do IV klasy;  III.- od V do VIII klasy

 

Program Rekolekcji Szkolnych

02.03.20  PONIEDZIAŁEK

W

B

Modlitwa

9.30

11.00

SPOWIEDŻ ŚW.

 

11.30

Msza św. z nauką ogólną

10.00

 

Różaniec w domu

15.30

15.30

 

 

 

03.03.20 WTOREK

W

B

Modlitwa

9.30

11.00

SPOWIEDŻ ŚW.

10.00

 

Msza św. z nauką ogólną

 

11.30

Koronka do Miłosierdzia

15.00

15.00

 

 

 

04.03.20  ŚRODA

W

B

Modlitwa

9.30

11.00

Adoracja Pana Jezusa

 

 

Msza św. z nauką ogólną

10.00

11.30

Pismo św. w domu

15.30

15.30

 

 

W niedzielę 23.02.2020 rozpoczniemy Tydzień Modlitw o Trzeźwość. Na początku Wielkiego Postu podejmujemy modlitwę przebłagalną za grzechy pijaństwa i inne grzechy uderzające w rodziny i Ojczyznę.

 

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2020

PROGRAM

 Barnim (B), Koszewo (Ko), Koszewko (Kko)

01.03.20  NIEDZIELA

B

Ko

Kko

Msza św. z nauką ogólną

8.00

9.30

10.45

Msza św. z nauką ogólną

12.15

 

 

GORZKI ŻALE

16.30

 

 

Modlitwa Rodziny w domu

21.30

21.30

21.30

 

02.03.20     PONIEDZIAŁEK

Kko

Ko

B

 

 

 

 

Msza św. z nauką ogólną

16.30

17.30

19.00

 

Modlitwa Rodziny w domu

21.30

21.30

21.30

 

03.03.20    WTOREK

Kko

Ko

B

 

 

 

 

SPOWIEDŻ ŚW.

16.00

16.30

18.00

Msza św. z nauka ogólną

16.30

17.30

19.00

Nauka Stanowa -  Rodzice

 

 

20.00

Modlitwa Rodziny w domu

21.30

21.30

21.30

 

05.03.20 CZWARTEK

Kko

Ko

B

Odwiedziny chorych

9.30

9.30

9.30

Modlitwa Rodziny w domu

21.30

21.30

21.30

 

Kłęby (Kł)), Reńsko (R), Warnice (W)

04.03.20  ŚRODA

R

W

Msza św. z nauką ogólną

16.30

17.30

19.00

Nauka Stanowa -  Rodzice

 

 

20.00

Modlitwa Rodziny w domu

21.30

21.30

21.30

 

05.03.20 CZWARTEK

R

W

SPOWIEDŻ ŚW.

16.00

16.30

18.00

Msza św. z nauką ogólną

16.30

17.30

19.00

 

Modlitwa Rodziny w domu

21.30

21.30

21.30

 

06.03.20 PIĄTEK

R

W

Odwiedziny chorych

9.30

9.30

9.30

Droga Krzyżowa

16.00

17.00

18.30

Msza św. z nauka ogólną

16.30

17.30

19.00

 

Modlitwa Rodziny w domu

21.30

21.30

21.30

Zapraszamy wszystkich do udziału w Rekolekcjach 

 

 

PIEŚNI  WIELKOPOSTNE

 

WEJŚCIE: Ogrodzie Oliwny …, Krzyżu święty

 

OFIAROWANIE: Wisi na Krzyżu…, Ludu mój ludu

 

KOMUNIA ŚW.: Jezu Chryste Panie miły, Ach mój Jezu

 

DZIĘKCZYNIENIE:  Suplikacje …, O krwi najdroższa.,

 

KATECHIZM:  Modlitwa za Ojczyznę…

 

ZAKOŃCZENIE:  Któryś nas cierpiał rany …,
                 W Krzyżu cierpienie…, Zawitaj ukrzyżowany

 

 

Pieśni na Msze św. Niedzielną:

16.02.2020

WEJŚCIE: Matko Najświętsza …

OFIAROWANIE: Kochajmy Pana

KOMUNIA ŚW.: Pójdź do Jezusa …

DZIĘKCZYNIENIE: Chwała i dziękczynienie …

KATECHIZM: Modlitwa do św. Michała Archanioła…

ZAKOŃCZENIE: My chcemy Boga

23.02.2020

WEJŚCIE: Pod Twą obronę …

OFIAROWANIE: Z rąk kapłańskich

KOMUNIA ŚW.: Jezu, miłości Twej …

DZIĘKCZYNIENIE: Dzięki, o Panie …

KATECHIZM: Modlitwa do św. Michała Archanioła…

ZAKOŃCZENIE: Pobłogosław Jezudrogi …

  

Intencja ogólna na LUTY: Módlmy się, aby głos braci migrantów, którzy wpadli w ręce przemytników, pozbawionych skrupułów, był usłyszany oraz wzięty pod uwagę.

Intencja szczegółowa: w intencji chorych i starszych odwiedzanych w I Piątki

 

 

 

 

Program Kolędy 2020

BARNIM

02.01. CZWARTEK

I ks.

23

Nr 26 i blok 25

II ks.

23

od bloku 22 do bloku 18 i 17

BARNIM

03.01. PIĄTEK

I ks.

21

od Nr 1 do pp. Matuszczyk i Nr 27-28

II ks.

22

blok 23 A i 23

WARNICE B

04.01. SOBOTA

I ks.

16

od pp. Wolskich do pp. Żyłka

II ks.

21

od pp. Dobrychłop do pp. Jankiewicz

 

DĘBICA

07.01. WTOREK

I ks.

16

od strony Koszewa do pp. Paździerz

II ks.

15

od p. Trytek do p. Garmozy

BARNIM

08.01. ŚRODA

I ks.

23

Blok 52, 51 i 50 Wójcinek od 15.00

II ks.

20

od pp. Myk do bloku 24

BARNIM

10.01. PIATEK

I ks.

25

od pp. Styś do pp. Gonczarow

II ks.

20

od Ostrowskich do pp. Lewandowskich

KOSZEWO

11.01. SOBOTA

I ks.

22

od bloku 8 B i od Nr 13 do bloku Nr 1

II ks.

26

od bloku 8 A, pp. Sadowscy i do szkoły

 

 

KOSZEWO

13.01. PONIEDZIAŁEK

I ks.

22

blok 10, 12 i 14

II ks.

22

od p. Balon przy kościele i blok 16

KOSZEWKO

14.01. WTOREK

I ks.

22

od pp. Izajko do bloku 12

II ks.

22

od pp. Pawluczuk do pp. Kochaniec

REŃSKO

15.01. ŚRODA

I ks.

24

od bloku 16 i blok 17

II ks.

17

od pp. Paulińskich do pp. Pasiak

REŃSKO

16.01. CZWARTEK

I ks.

16

od bloku 28 w stronę Obrytej

II ks.

18

od bloku 27 do kapliczki

KŁĘBY

18.01. SOBOTA

I ks.

18

od pp. Cytryna do p. Łuczak

II ks.

21

od p. Czechowskich do Kapliczki

 

 

 

 

Wójcin

20.01. PONIEDZIAŁEK

I ks.

26

od p. Poręby do pp. Kubik

II ks.

25

od pp. Hołubowskich do bloku Nr 1

WARNICE A

22.01. ŚRODA

I ks.

17

Blok 60 D, 60 A i 59

II ks.

20

Blok 60 C, 60 B i 58 A

WARNICE A

23.01. CZWARTEK

I ks.

24

Warnice C od pp. Jaworskich do p. Banickich

II ks.

22

od pp. Suliga do pp. Soja

WARNICE A

24.01. PIĄTEK

I ks.

23

od p. Sroka do bloku 60 F i 60 G

II ks.

22

od bloku 60 E, internat i oś. Dębowe

WARNICE A

25.01. SOBOTA

I ks.

24

od pp. Kacperskich do p. Knop

II ks.

25

od pp. Wajs do pp. Pasowskich

 

 

 

Kolęda rozpoczyna się Mszą św. o 14.30

w soboty rozpoczyna się Mszą św. o 9.30

 

 

Intencja ogólna na STYCZEŃ: promocja pokoju w świecie „Módlmy się, aby chrześcijanie i ci, którzy należą do innych religii oraz ludzie dobrej woli umacniali pokój i sprawiedliwość w świecie”.

Intencja szczegółowa: o błogosławione owoce wizyty
duszpasterskiej

 

 

 

 

WIZYTA DUSZPASTERSKA

 

Przygotowanie mieszkania: stół przykryty białym obrusem. Na stole stawiamy: Krzyż, Pismo Święte, świece, woda święcona i kropidło, wyłożymy również Akt Uznania Chrystusa za naszego Pana i Króla i Akt Oddania polski i Rodzin Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. W oczekiwaniu na księdza rodzina modli się, śpiewa kolędy z ministrantami. Gospodarz domu wprowadza i niech odprowadzi księdza do następnego mieszkania. Podczas trwania kolędy w danej miejscowości jest to święto, starajmy się świątecznie przeżyć to spotkanie i serdecznie zapraszamy na Msze św.

 

KOLĘDY

WEJŚCIE: Wśród nocnej ciszy ...

Tryumfy Króla niebieskiego ...

Z narodzenia Pana ...

OFIAROWANIE:Przybieżeli do Betlejem pasterze..

Anioł Pasterzom mówił ...

Dzisiaj w Betlejem...

KOMUNIA ŚW.: Bóg się rodzi ...

Gdy się Chrystus rodzi...

 

Nie było miejsca ...

 

DZIĘKCZYNIENIE: Jezus Malusieńki ...,

 

Lulajże Jezuniu...

 

KATECHIZM:Modlitwa do św. Michała Archanioła

 

ZAKOŃCZENIE: Pójdźmy wszyscy ...

 

Do szopy hej, pasterze ...

 

 

 

 

 

 

BOŻE NARODZENIE 2019

Boże Narodzenie to doświadczenie Miłości - Boga Ojca, który objawia się w nowonarodzonym Dzieciątku Jezus. W swej miłości uniża się i pragnie narodzić się w Twoim sercu, by Cię prowadzić i uzdalniać do ciągłego wychodzenia ku innym, by przez dzielenie się Miłością prowadzić ich do Boga.

Niech to orędzie umocni naszą wiarę, niech Chrystus oświeca mroki naszego życia i nas prowadzi przez wszystkie dni. Życzę byśmy stali się żywym i świętym mieszkaniem dla Boga. Im bardziej dołożymy starań, aby Bóg mógł narodzić się, zagościć w naszych sercach przez udział w Eucharystii, tym bardziej niezawodna będzie nasza miłość do Boga i do siebie nawzajem. Niech doświadczenie Bożej Miłości, będzie dla nas umocnieniem na każdy dzień.

Błogosławionych Świąt, pełnych radości i pokoju oraz szczęśliwego Nowego Roku 2020.

Ks. proboszcz Kan. Piotr Sas Ilnicki

i wikariusz ks. Łukasz Wójtowicz

 

 

CHRZEŚCIJAŃSKI OBRZĘD WIECZERZY WIGILIJNEJ

  

Prowadzący: W Imię + Ojca i Syna i Ducha Świętego.

 

Amen

 

W tej uroczystej chwili wychwalamy Boga, naszego Ojca, za świętą noc, którą teraz wspominamy, a w której Jego Syn Jezus Chrystus narodził się z Maryi Dziewicy. Przeżyjmy to wydarzenie opisane w Ewangelii.

 

SŁOWA EWANGELII + WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZA:

 

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby dać się zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

 

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła tak, że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie". I nagle przyłączyło si