Strona główna

Parafia WarniceDzisiaj jest środa, 26 stycznia 2022r.
Odwiedzin dzisiaj: 52.
Odziewdzin ogólnie: 21521.
Image 1 Image 2 Image 3

Strona główna

 NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!

WITAMY NA STRONIE PARAFII PW. NMP MATKI KOŚCIOŁA
W WARNICACH

          

     SŁUŻBA LITURGICZNA  Rok 2021/22


Hasło: „Posłani w pokoju Chrystusa ”

Motto biblijne: „Ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze
                            Mnie”(J 6,57)
Symbol:  kielich z hostią

Czytania Biblijne w roku 2021/2022 Cykl powszedni II
od I Niedzieli    Adwentu:  Cykl niedzielny Rok  C,

 

C + M + B + 2022 AD

CHRYSTUS MIESZKANIE BŁOGOSŁAWI

Napis na drzwiach zachowujemy na cały rok!

WIZYTA DUSZPASTERSKA

Modlitwa za Rodziny

         W związku z trwającą pandemią kolęda w tym roku będzie odbywać się w kościele w takich samych grupach jak mamy w programie Kolędy.

        W programie Msza św. ze Słowem Bożym,  z pokropieniem wiernych, wyznaniem  Wiary, błogosławieństwo każdej Rodziny pojedynczo przed Ołtarzem  Najświętszym Sakramentem.

        Po powrocie do naszego domu błogosławimy naszych bliskich i dom oraz pokropimy wodą świeconą nasze mieszkanie.

       Godziny odprawienia Mszy św. według programu Intencji Mszalnych i wg Programu  Modlitwy za Rodziny.

Miejscowość

Modlitwa za Rodziny

 

 

10-sty

PONIEDZIAŁEK

 

WARNICE A

blok 60 B, 58A i blok 60 C

16.30

WARNICE A

Blok 60 A, 59 i blok 60 D

17.30

11-sty

WTOREK

 

Koszewo

blok 16 i przy kościele do bloku 22

17.30

Koszewko

od bloku 12 do pp. Pawluczuk

16.30

12-sty

ŚRODA

 

WARNICE A

 od pp. Banickich do pp. Jaworskich
i Warnice C

16.30

Dębica

od pp. Paździerz do pp. Naworol

17.30

Barnim

od pp. Lewandowskich do bloku 24

16.30

Barnim

od pp. Gonczarow do kościoła

17.30

 

13-sty

CZWARTEK

 

KŁĘBY

od świetlicy do p. Czechowskiej

16.30.

Reńsko

od bloku 16 i blok 17

blok 14, 12 i blok 10

17.30

14-sty

PIĄTEK

 

Wójcin

od pp. Kubik do p. Poręby

16.30

Reńsko

od strony Obrytej do bloku 28

17.30

WARNICE A

od boku 60 F, 60 G do p. Sroka

17.30

15-sty

SOBOTA

 

Warnice B

od pp. Dobrychłop do pp. Jankiewicz

9.30

 

17-sty

PONIEDZIAŁEK

 

Wójcin

od bloku Nr 1 do Krzyża

16.30

Barnim

Nr 1 do p. Matuszczyk -  Podwórze

17.30

Koszewo

Nr 2, do p. Sadowskiej i blok 8 A

16.30

Dębica

od p. Garmozy do p. Trytek

17.30

18-sty

WTOREK

 

Koszewo

blok Nr 1 do Nr 13, blok 8 B

17.30

Koszewko

kurniki od Nr 1 do pp. Orel

16.30

19-sty

ŚRODA

 

WARNICE A

internat 60 E

16.30

WARNICE A

od pp. Pasowskich do pp. Wajs

17.30

Barnim

blok 25 i Nr 26

16.30

Barnim

od 17 blok 18 do bloku 22

17.30

 

20-sty

CZWARTEK

 

Kłęby

od p. Łuczak do pp. Cytryna

16.30

Reńsko

od pp. Pasiak do pp. Paulińskich

17.30

21-sty

PIĄTEK

 

WARNICE A

Osiedle Dębowe

16.30

WARNICE A

od szkoły  do pp. Suliga

17.30

Barnim

Wójcinek i od krzyża do pp. Myk

16.30

Barnim

blok 23 i 23 A blok 50, 51 i blok 52

17.30

22-sty

SOBOTA

 

WARNICE A

od pp. Haratym do pp. Kacperskich

9.30

Warnice B

od pp. Wolskich do p. Żyłka

10.30

Reńsko

od Kapliczki do bloku 27

9.30

 

Zapisanie się do parafii

         Moją parafią jest ta, na której terenie obecnie mieszkam (od min. 3 miesięcy) i proboszcz tej parafii jest moim duszpasterzem.

           Jest dobrym zwyczajem zgłaszanie się nowych parafian do biura parafialnego w celu „zapisania się” w swojej parafii. Słowo „zapisać się” zostało zaznaczone w cudzysłowie, ponieważ nie od tego aktu zależy przynależność do parafii, ale od rzeczywistego zamieszkania. W owym „zapisaniu się” chodzi raczej o przyznanie się do swojej parafii, tak by w odpowiednich sytuacjach parafia mogła przyznać się do swego parafianina czy parafianki., a mówiąc dokładniej, aby proboszcz tej parafii mógł w sposób odpowiedzialny wystawić właściwy dokument.

Dlatego prosimy o podanie danych swojej Rodziny: Adres zamieszkania, Nazwisko, Imiona, data i miejsce urodzenia. Data chrztu i przyjętych Sakramentów,  Małżonkowie podają datę ślubu i miejsce zawarcia Małżeństwa, z jakiej Parafii przybyła Rodzina.
           Każdą Rodzinę prosimy o uzupełnianie swoich danych, można to uczynić osobiście lub zapisane informacje położyć na tacę.      

 

REMONT KOŚCIOŁA W KOSZEWKU

Trwa remont kościoła pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Koszewku. 

Remont został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dofinansowano zadanie pn. Koszewko, kościół pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus (XVw.): remont dachu nawy kościoła.

 

 

 

 

 ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Życzymy Wam radosnego odkrywania prawdy, że Wcielony Bóg zawsze jest z nami, jest obecny w tajemnicy Eucharystii, w naszych sercach, w życiu rodzinnym, w naszych wspólnotach. On jest blisko każdego z nas pragnie nas spotkać, pragnie nas do Siebie doprowadzić. Jest prawdziwym światłem, które rozprasza i rozgania ciemności otaczające nasze życie.

            Niech prawda o Bożej Miłości płynąca z Betlejemskiej Groty napełnia nasze serca łaską, błogosławieństwem i nadzieją.

Niech Maryja Matka Jezusa i św. Józef Opiekun wypraszają  u Jezusa zdrowie i błogosławieństwo na każdy dzień Nowego Roku 2022.

Ks. proboszcz Kan. Piotr Sas Ilnicki

i wikariusz ks. Łukasz Wójtowicz

 

Intencja ogólna na GRUDZIEŃ: „za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego — aby byli jego odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego”.

Intencja parafialna:o godne przygotowanie na Boże Narodzenie, o dobrą spowiedź adwentową.

 

 

CHRZEŚCIJAŃSKI OBRZĘD WIECZERZY WIGILIJNEJ 

Prowadzący: W  Imię + Ojca i Syna i Ducha Świętego.

                         Amen

         W tej uroczystej chwili wychwalamy Boga, naszego Ojca, za świętą noc, którą teraz wspominamy, a w której Jego Syn Jezus Chrystus narodził się z Maryi Dziewicy. Przeżyjmy to wydarzenie opisane w Ewangelii.

 

SŁOWA EWANGELII +  WEDŁUG  ŚWIĘTEGO ŁUKASZA:

          W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby dać się zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła tak, że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie". I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom  dobrej woli". (Łk. 2. 1-14)

 

WSPÓLNA MODLITWA

Chrystusa, który przyszedł na świat, aby nas zbawić prosimy wspólnie słowami:

Obdarz nas miłością i pokojem!

Panie Jezu, udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju.

Obdarz nas miłością i pokojem!

Panie Jezu, obdarz szczęściem i radością także naszych sąsiadów, przyja­ciół i znajomych.

Obdarz nas miłością i pokojem!

Panie Jezu, wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych i nieszczęśli­wych pociesz i umocnij Dobrą Nowiną Zbawienia.

Obdarz nas miłością i pokojem!

Panie Jezu, naszych zmarłych, krewnych, bliskich
i znajomych obdarz szczęściem i wiecznym zbawieniem.

Obdarz nas miłością i pokojem!

        Zjednoczeni w miłości, odmówmy wspólnie modlitwę, której na­uczył nas Jezus Chrystus:

Ojcze nasz ...

     -     wspomnienie osób  naszej Rodziny.....

-  wspomnienie naszych bliskich zmarłych….
- odczytanie życzeń nam nadesłanych ...

       Polećmy Bogu przez wstawiennictwo Matki Jezusa Chrystusa - naszą rodzinę, naszych przyjaciół, sąsiadów, gości, samotnych, chorych.                      

Zdrowaś Maryjo ...

         Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała blaskiem praw­dziwej światłości Twojego Syna; spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twojej światłości w naszym codziennym postępowaniu.

        Pobłogosław nas i te opłatki, którymi będziemy się dzielić zwycza­jem naszych ojców. Naucz nas dzielić się chlebem, miłością i życzliwo­ścią z każdym człowiekiem. Obdarz nas wszystkich Twoim pokojem, aby­śmy wspólnie sławili Twoją ojcowską dobroć. Przez Chrystusa Pana na­szego. Amen.

-          dzielimy się Opłatkiem i składamy sobie nawzajem życzenia....

-          spożywamy wspólnie kolacje...

-          śpiew kolęd

-          udajemy się całą Rodziną na Pasterkę.

 

WIZYTA DUSZPASTERSKA

         W związku z trwającą pandemią kolęda w tym roku będzie odbywać się w kościele w takich samych grupach jak mamy w programie Kolędy. W programie Msza św. ze Słowem Bożym,  z pokropieniem wiernych, wyznaniem  Wiary, błogosławieństwo Rodziny pojedynczo  Najświętszym Sakramentem.

 

C + M + B + 2022 AD

CHRYSTUS MIESZKANIE BŁOGOSŁAWI

Napis na drzwiach zachowujemy na cały rok!

 

ADWENT

Na ADWENT przygotujmy dekorację: Roratkę (świece) ze wstążką biało-niebieską, wieniec Adwentowy lub  (cztery stopnie schodów Figurka Pana Jezusa ze żłóbka), cztery świece lub lampiony (znicze fioletowe).

 

ODPUST       

W dniach od 01 do 08 listopada wierni mogą uzyskać odpust zupełny po zwykłymi warunkami i ofiarować go za dusze w czyśćcu, należy: nawiedzić kościół, kaplicę lub cmentarz, być w łasce uświęcającej odmówić Ojcze nasz.., Wierzę w Boga i modlitwę w intencjach Ojca Świętego

Jak uzyskać odpust zupełny dla zmarłych?

1. W czasie nawiedzenia świątyni należy odmówić Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz trzeba wypełnić inne (ogólne) warunki, takie jak: stan łaski uświęcającej (spowiedź sakramentalna*), Komunia św. i modlitwa według intencji Ojca Świętego. Odpust ten można uzyskać od południa dnia Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny (w listopadzie 2021 może być przeniesiony na inny dzień, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych).

2. Również wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust, który może być ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące; odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada jest zupełny (w listopadzie 2021 dowolne 8 dni przez cały miesiąc!  w ciągu roku cząstkowy.

Ogólne warunki uzyskania odpustu zupełnego:

• brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego

• stan łaski uświęcającej czyli brak grzechu ciężkiego lub spowiedź sakramentalna

• przyjęcie Komunii świętej

• odmówienie dowolnej modlitwy w intencji,  której modli się Ojciec Święty

• odpust może być uzyskany tylko jeden raz danego dnia.

Po jednej spowiedzi (stan łaski uświęcającej)* można uzyskać wiele odpustów zupełnych, natomiast po jednej Komunii świętej i jednej modlitwie w intencjach papieża – tylko jeden odpust zupełny.

Kościół zachęca do ofiarowania odpustów za zmarłych (niekoniecznie muszą być to osoby nam znane, nie musimy wymieniać konkretnego imienia – wystarczy ofiarować odpust w intencji osoby zmarłej, która tego odpustu potrzebuje).

  1.       W roku 2021, podobnie jak w 2020, zgodnie z Dekretem Penitencjarii Apostolskiej:

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.”

Uzyskiwanie odpustów przez wiernych w Kościele katolickim ma wielowiekową już tradycję. Miesiąc listopad, zwłaszcza pierwsze jego dni stanowią okazję do uzyskania odpustu zupełnego i ofiarowania go za zmarłych.  Odpust zupełny jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych – ratuje dusze z czyśćca.

 

Intencja ogólna na LISTOPAD:aby osoby cierpiące na depresję znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie”.

Intencja parafialna: za naszych zmarłych,  krewnych i dobrodziejów, aby Pan Bóg przyjął ich do chwały wiecznej