Strona główna

Parafia WarniceDzisiaj jest środa, 25 maja 2022r.
Odwiedzin dzisiaj: 41.
Odziewdzin ogólnie: 28759.
Image 1 Image 2 Image 3

Strona główna

 NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!

WITAMY NA STRONIE PARAFII PW. NMP MATKI KOŚCIOŁA
W WARNICACH

 

Intencja ogólna na MAJ: O wiarę dla młodych.

Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie”.

Intencja parafialna:  za naszą wspólnotę Parafialną w jej 45 lecie powstania w intencji Odpustu i  o systematyczny udział wiernych  we  Mszy św. w niedziele i święta.

 

 

PIESZA XXI PARAFIALNA PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM MB. BRZESKIEJ 

odbędzie się w dniu 30.04.2022 w intencji o pokój na świecie.

Wyruszamy spod kościoła parafialnego w Warnicach o godz. 8.00.

 

40-LECIE POSŁUGI KAPŁAŃŚKIEJ KS. PROBOSZCZA KAN. PIOTRA SAS ILNICKIEGO

 W niedzielę 24 kwietnia ks. proboszcz obchodził jubileusz 40 lat kapłaństwa. 

Święcenia kapłańskie przyjął 24 kwietnia 1982 r.

Jubilatowi życzymy wielu łask Bożych i opieki Maryi Matki Kościoła.

 

     

 ADORACJA O POKÓJ NA UKRAINIE I ŚWIECIE    

DNIA 25 MARCA 2022 ODBĘDZIE SIĘ ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU W INTENCJI O USTANIE WOJNY NA UKRAINIE. WYSTAWIENIE POTRWA  DO GODZ. 0.00. ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU.      

 

RÓŻANIEC O POKÓJ NA UKRAINIE I ŚWIECIE   

OD 6 MARCA 2022 PROWADZIMY DOBOWY RÓŻANIEC, CO 20 MINUT INNA OSOBA ODMAWIA NASTĘPNĄ CZĘŚĆ. RÓŻANIEC TRWA DO WIELKIEJ ŚRODY DO GODZ. 18.00      

     SŁUŻBA LITURGICZNA  Rok 2021/22


Hasło: „Posłani w pokoju Chrystusa ”

Motto biblijne: „Ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze
                            Mnie”(J 6,57)
Symbol:  kielich z hostią

Czytania Biblijne w roku 2021/2022 Cykl powszedni II
od I Niedzieli    Adwentu:  Cykl niedzielny Rok  C,

 NABOŻENSTWA WIELKOPOSTNE

GORZKIE ŻALE - O 16.30 w Warnicach i Barnimie

DROGA KRZYŻOWA - o 17.30 w Barnimie, o 18.30 w Warnicach, w pozostałych miejscowościach o 17.30

Intencja ogólna na MARZEC: "abyśmy my, chrześcijanie, w obliczu nowych wyzwań bioetycznych wspierali zawszę ochronę życia modlitwą i działaniami społecznymi".

Intencja parafialna:  za naszą wspólnotę parafialną w jej 45-lecie powstania i za dobrodziejów.

Intencja ogólna na LUTY:Módlmy się w intencji zakonnic i innych kobiet konsekrowanych - dziękując im za ich misję i odwagę - aby nadal odkrywały nowe odpowiedzi w obliczu wyzwań naszych czasów”.

  Intencja parafialna:  za naszą wspólnotę Parafialną w jej 45 lecie powstania


ZAPISY DO PARAFII


  Jest dobrym zwyczajem zgłaszanie się nowych parafian do biura parafialnego w celu „zapisania się” w swojej parafii. Słowo „zapisać się” zostało zaznaczone w cudzysłowie, ponieważ nie od tego aktu zależy przynależność do parafii, ale od rzeczywistego zamieszkania. W owym „zapisaniu się” chodzi raczej o przyznanie się do swojej parafii, tak by w odpowiednich sytuacjach parafia mogła przyznać się do swego parafianina czy parafianki., a mówiąc dokładniej, aby proboszcz tej parafii mógł w sposób odpowiedzialny wystawić właściwy dokument.

Dlatego prosimy o podanie danych swojej Rodziny: Adres zamieszkania, Nazwisko, Imiona, data i miejsce urodzenia. Data chrztu i przyjętych Sakramentów,  Małżonkowie podają datę ślubu i miejsce zawarcia Małżeństwa, z jakiej Parafii przybyła Rodzina.
           Każdą Rodzinę prosimy o uzupełnianie swoich danych, można to uczynić osobiście lub zapisane informacje położyć na tacę.      

 

REMONT KOŚCIOŁA W KOSZEWKU

Trwa remont kościoła pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Koszewku. 

Remont został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dofinansowano zadanie pn. Koszewko, kościół pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus (XVw.): remont dachu nawy kościoła.

 

 

 

Intencja ogólna na STYCZEŃ:  O wychowanie do braterstwa. Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi”.

  Intencja parafialna:  o angażowanie się wiernych w sprawy swej wspólnoty i prace  przy świątyni