Strona główna

Parafia WarniceDzisiaj jest czwartek, 17 stycznia 2019r.
Odwiedzin dzisiaj: 9.
Odziewdzin ogólnie: 105758.
Image 1 Image 2 Image 3

Strona główna

 

 

 

 

 

 

Program Kolędy  2019

REŃSKO

02.01. ŚRODA

I ks.

17

od pp. Pasiak do pp. Paulińskich

II ks.

24

od bloku 17 i blok 16

REŃSKO

04.01. PIĄTEK

I ks.

18

od Kapliczki do bloku 27

II ks.

16

od strony Obrytej do bloku 28

KŁĘBY

05.01. SOBOTA

I ks.

21

od świetlicy do p. Czechowskiej

II ks.

18

od p. Łuczak do pp. Cytryna

 

 

 

Wójcin

07.01. PONIEDZIAŁEK

I ks.

25

od Nr 1  do Krzyża

II ks.

26

od pp. Kubik do p. Poręby

KOSZEWO

09.01. ŚRODA

I ks.

26

blok 16 i przy kościele do p. Balon

II ks.

22

blok 14, 12 i blok 10

KOSZEWO

11.01. PIĄTEK

I ks.

22

od szkoły do pp. Sadowskich i blok 8 A

II ks.

22

od bloku 8 B i od bloku Nr 1 do Nr 13

WARNICE B

12.01. SOBOTA

I ks.

21

od p. Grembowskiej do pp. Drabczyk

II ks.

16

od p. Żyłka do pp. Wolskich


WIZYTA DUSZPASTERSKA

Przygotowanie mieszkania: stół przykryty białym obrusem. Na stole stawiamy: Krzyż, Pismo Święte,   świece, woda święcona i kropidło, wyłożymy również  Akt Uznania Chrystusa za naszego Pana i Króla i Akt Oddania polski i Rodzin Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. W oczekiwaniu na księdza rodzina modli się, śpiewa kolędy z  ministrantami. Gospodarz domu wprowadza i niech odprowadzi księdza do następnego mieszkania. Podczas trwania kolędy w danej miejscowości jest to święto, starajmy się świątecznie   przeżyć  to spotkanie i serdecznie zapraszamy na Msze św.

      Kolęda rozpoczyna się Mszą św. o 14.30, w soboty rozpoczyna się Mszą św. o 9.30

 

 

 

BIURO PARAFIALNE:    czasie kolędy

           czynne                 w  soboty od 8.00 do 9.00

           nie czynne w Niedziele i Uroczystości           

 

 

Pieśni na  Msze św.  Niedzielną:   

  Na Msze św. weź swoją książeczkę, śpiewnik!

Przed Słowem Bożym w niedzielę: Duchu Święty! Przyjdź prosimy…

 

WEJŚCIE:  Wśród nocnej ciszy ...

                     Tryumfy Króla niebieskiego ...

                      Z narodzenia Pana ...

OFIAROWANIE:Przybieżeli do Betlejem pasterze..

                                Anioł Pasterzom mówił ...

                                Dzisiaj w Betlejem...                               

KOMUNIA ŚW.:  Bóg się rodzi ...

                               Gdy się Chrystus rodzi...

                               Nie było miejsca ...                         

DZIĘKCZYNIENIE: Jezus Malusieńki ...,

                                      Lulajże Jezuniu...

KATECHIZM:  Modlitwa do św. Michała Archanioła

ZAKOŃCZENIE:  Pójdźmy wszyscy  ...

                                 Do szopy hej, pasterze ...

 

 

Parafialny Biuletyn Duszpasterski  Nr 285B. Rok C/2

 

CHRZEŚCIJAŃSKI OBRZĘD WIECZERZY WIGILIJNEJ

 

Prowadzący: W Imię + Ojca i Syna i Ducha Świętego.

                         Amen

W tej uroczystej chwili wychwalamy Boga, naszego Ojca, za świętą noc, którą teraz wspominamy, a w której Jego Syn Jezus Chrystus narodził się z Maryi Dziewicy. Przeżyjmy tamto wydarzenie opisane w Ewangelii.

SŁOWA EWANGELII  +  WEDŁUG  ŚWIĘTEGO ŁUKASZA:

          W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby dać się zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

          W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła tak, że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie". I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli". (Łk. 2. 1-14)

WSPÓLNA MODLITWA

Chrystusa, który przyszedł na świat, aby nas zbawić prosimy wspólnie słowami:

Obdarz nas miłością i pokojem!

Panie Jezu, udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju.

Obdarz nas miłością i pokojem!

Panie Jezu, obdarz szczęściem i radością także naszych sąsiadów, przyja­ciół i znajomych.

Obdarz nas miłością i pokojem!

Panie Jezu, wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych i nieszczęśli­wych pociesz i umocnij Dobrą Nowiną Zbawienia.

Obdarz nas miłością i pokojem!

Panie Jezu, naszych zmarłych krewnych, bliskich
i znajomych obdarz szczęściem i wiecznym zbawieniem.

                      Obdarz nas miłością i pokojem!

        Zjednoczeni w miłości, odmówmy wspólnie modlitwę, której na­uczył nas Jezus Chrystus:
                                Ojcze nasz ...

     -     wspomnienie osób  naszej Rodziny.....

wspomnienie naszych bliskich zmarłych….
- odczytanie życzeń nam nadesłanych ...

       Polećmy Bogu przez pośrednictwo Matki Jezusa Chrystusa - naszą rodzinę, naszych przyjaciół, sąsiadów, gości, samotnych, chorych.
                                Zdrowaś Maryjo ...

         Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała blaskiem praw­dziwej światłości Twojego Syna; spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twojej światłości w naszym codziennym postępowaniu.

       Pobłogosław nas i te opłatki, którymi będziemy się dzielić zwycza­jem naszych ojców. Naucz nas dzielić się chlebem, miłością i życzliwo­ścią z każdym człowiekiem. Obdarz nas wszystkich Twoim pokojem, aby­śmy wspólnie sławili Twoją ojcowską dobroć. Przez Chrystusa Pana na­szego. Amen.

-          dzielimy się Opłatkiem i składamy sobie nawzajem życzenia....

-          spożywamy wspólnie kolacje...

-          śpiew kolęd

-          udajemy się całą Rodziną na Pasterkę.

 

         BOŻE NARODZENIE 2018

          Betlejemska Noc Bożego Narodzenia gromadzi nas na świętowaniu wielkiej tajemnicy miłości. Przedwieczny Syn Boży przybrał ludzką naturę i tak jak każdy człowiek przyszedł na świat w postaci małego dziecka, zrodzonego z niewiasty, abyśmy byli zbawieni.

          Niech  ubóstwo Betlejemskiej szopki, będzie dla nas wezwaniem, by pójść za Chrystusem. Odkrywajmy na nowo tę tajemnicę wcielonej Miłości, która jest wieczna, zamieszkała między nami i ostatecznie zwycięża wszelkie zło, podziały i niezgodę.

         Niech  doświadczenie Bożej Miłości, będzie dla nas umocnieniem na każdy dzień. Niech prowadzi nas do zawierzenia Bogu we wszystkim - w zdrowiu i chorobie, w radości i smutku.

         Błogosławionych Świąt i szczęśliwego Nowego 2019 Roku. życzą:

Ks. proboszcz Kan. Piotr Sas Ilnicki

i wikariusz ks. Łukasz Wójtowicz

 

WIZYTA DUSZPASTERSKA

 

Przygotowanie mieszkania: stół przykryty białym obrusem. Na stole stawiamy: Krzyż, Pismo Święte,   świece, woda święcona i kropidło, wyłożymy również  Akt Uznania Chrystusa za naszego Pana i Króla i Akt Oddania polski i Rodzin Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. W oczekiwaniu na księdza rodzina modli się, śpiewa kolędy z  ministrantami. Gospodarz domu wprowadza i niech odprowadzi księdza do następnego mieszkania. Podczas trwania kolędy w danej miejscowości jest to święto, starajmy się świątecznie   przeżyć  to spotkanie i serdecznie zapraszamy na Msze św.

REKOLEKCJE DLA MŁODZIEŻY

      Podobnie jak w latach ubiegłych organizujemy rekolekcje dla młodzieży w okresie ferii zimowych (28 stycznia  do 10 lutego 2019 r.). W związku z tym uprzejmie zapraszamy do udziału w rekolekcjach. Bezpłatne rekolekcje stanowią formę nagrody za aktywny udział młodzieży w życiu parafii. Uczestnikami mogą być osoby, które pragną pogłębić formację duchową, aby efektywniej służyć duszpasterstwu młodzieży w swojej parafii.

 

                                      

  SPOTKANIA OPŁATKOWE  

                 Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów

                                        i Inwalidów w Warnicach  

                 16.12.2018  godz. 15.00 w Domu Strażaka
                                                         w Warnicach

Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Koszewie 20.12.2018  godz. 13.30 w programie Jasełka                     

27.12. w czwartek:

                   10.00 Żywa Róża Kłęby

                   16.30. Żywa Róża Barnim

                   18.00 Żywa Róża Wójcin,

                   11.00  Żywa Róża  Koszewo 

                   16.30  Żywa Róża Dębica

                   18.00 Żywa Róża Reńsko

28.12. piątek:

         11.00 Żywa Róża z Warnicy A i B

         12.00 ministranci i Służba Liturgiczna

         15.30 dla Domowego Kościoła i Akcji Katolickiej

         16.30 Żywa Róża Koszewko

         17.00 z całej parafii Rada Parafialna i   

                                                     Rada  Katechetyczna

         18.30 Żywa Róża Męska i Strażacy z naszej Parafii

 

KONCERT KOLĘD

 

 „Zapraszamy wszystkich wiernych do udziału w wyjątkowym, charytatywnym koncercie kolęd z różnych stron świata, który odbędzie się w niedzielę, 6 stycznia 2019 r., o godz. 18.00 w hali widowiskowo-sportowej Netto Arena w Szczecinie. Wystąpią wyjątkowi wokaliści i instrumentaliści z Polski oraz ze świata.

 W Szczecinie wystąpią: Kayah, Kamil Bednarek, Antonina Krzysztoń, Józef Broda, Adam Krylik, Mate.O, Dana Vynnytska, Agnieszka Musiał, Dawid Kwiatkowski, Bovska. Zagrają słynny Atom String Quartet, Kapela Maliszów oraz bułgarsko-rumuńska orkiestra dęta - Fanfara Moldova. Pod kierownictwem Jana Smoczyńskiego wystąpią wyjątkowi wokaliści i instrumentaliści z Polski oraz ze świata, m.in.: Yazeed Sakhnini - Arab z Nazaretu, Adeb Chamoun - perkusista o syryjsko-ormiańskich korzeniach, Yaron Cherniak - Żyd z Jerozolimy.  Bilety w różnych strefach, dostępne w cenie 50, 60 i 80 zł., są do nabycia w parafiach oraz w Kurii Metropolitalnej”.

 

KSIĄŻKA

„Dzieje Parafii pw. NMP Matki Kościoła
                                 w  Warnicach!”

Autorem Książki jest Piotr Lichota. Niniejsza książka zawiera cenne fotografie i informacje  na temat wsi i parafii w Warnicach.

       Cena 25 zł.  Można zakupić u księdza w zakrystii.

 

Program Kolędy  2019

REŃSKO

02.01. ŚRODA

I ks.

17

od pp. Pasiak do pp. Paulińskich

II ks.

24

od bloku 17 i blok 16

REŃSKO

04.01. PIĄTEK

I ks.

18

od Kapliczki do bloku 27

II ks.

16

od strony Obrytej do bloku 28

KŁĘBY

05.01. ŚRODA

I ks.

21

od świetlicy do p. Czechowskiej

II ks.

18

od p. Łuczak do pp. Cytryna

 

 

 

Wójcin

07.01. PONIEDZIAŁEK

I ks.

25

od Nr 1  do Krzyża

II ks.

26

od pp. Kubik do p. Poręby

KOSZEWO

09.01. ŚRODA

I ks.

26

blok 16 i przy kościele do p. Balon

II ks.

22

blok 14, 12 i blok 10

KOSZEWO

11.01. PIĄTEK

I ks.

22

od szkoły do pp. Sadowskich i blok 8 A

II ks.

22

od bloku 8 B i od bloku Nr 1 do Nr 13

WARNICE B

12.01. SOBOTA

I ks.

21

od p. Grembowskiej do pp. Drabczyk

II ks.

16

od p. Żyłka do pp. Wolskich

 

 

 

DĘBICA

14.01. PONIEDZIAŁEK

I ks.

15

od p. Garmozy do p. Trytek

II ks.

16

od pp. Paździerz do pp. Naworol

KOSZEWKO

16.01. ŚRODA

I ks.

22

kurniki od Nr 1 do pp. Pawluczuk

II ks.

22

od bloku 12 do p. Izajko

WARNICE A

18.01. PIĄTEK

I ks.

25

od pp. Pasowskich do pp. Wajs

II ks.

24

od p. Knop do pp. Kacperskich

WARNICE A

19.01. SOBOTA

I ks.

22

od pp. Soja do pp. Brzezińskich

II ks.

24

Warnice C i od pp. Banickich do Nr 58

 

 

 

WARNICE A

21.01. PONIEDZIAŁEK

I ks.

20

blok 60 B i blok 60 C i 58A

II ks.

17

Blok 60 A, 59 i blok 60 D

WARNICE A

23.01. ŚRODA

I ks.

22

Osiedle Dębowe i internat 60 E

II ks.

23

od boku 60 F, 60 G do p. Sroka

BARNIM

25.01. PIĄTEK

I ks.

23

Wójcinek i od Nr 24  do pp. Myk

II ks.

20

blok 50, 51 i blok 52

BARNIM

26.01. SOBOTA

I ks.

20

od pp. Lewandowskich do pp. Ostrowskich

II ks.

25

od pp. Gonczarow do p. Styś

 

BARNIM

28.01. PONIEDZIAŁEK

I ks.

22

od 17 blok 18 do bloku 22

II ks.

21

blok 25 i Nr 26

BARNIM

30.01. ŚRODA

I ks.

23

blok 23 i 23 A

II ks.

23

podwórze i od p. Matuszczyk do Nr 1

Kolęda rozpoczyna się Mszą św. o 14.30

w piątki i w soboty rozpoczyna się Mszą św. o 9.30

 

 

W Warnicach wykonano :

1. Konserwacja, lakierowanie ławek 3.400 zł

2. Grabienie liści koszt  1600 zł.

3. Żaluzje na wieży  koszt 1950 zł.

4. Naprawa podłogi na wieży i cyklinowanie 850 zł 

5. Cyklinowanie malowanie podłogi w zakrystii 750 zł.

6. Zabudowa ściany głównej i bocznej w kaplicy 3200zł

7. Konserwacja Konfesjonału 650 zł.

8. Tablica 100 lecia odzyskania niepodległości 2000 zł.

9. Wymiana kabla w części od złączenia, założenie
   uziomu - materiał  i praca dar Maciej Banicki i Damian  
   Pacak, inny materiał: kabel i rura puszki – 749,34

10. Wykop pod kabel i odpływ wody 900 zł

11. Wymiana odwodnienia od rynny rury – 117,78,

 

 Razem wydano 16 167,12

 Razem zebrano  6 850 zł

 

 

 

Pieśni na ADWENT
WEJŚCIE:  Archanioł Boży ... Zdrowaś bądź Maryjo ...

OFIAROWANIE:   Niebiosa rosę ... 

KOMUNIA ŚW.:   Spuście nam ...

DZIĘKCZYNIENIE:  Pan Jezus już się zbliża ...

                           Modlitwa do św. Michała Archanioła

ZAKOŃCZENIE: Oto Pan Bóg przyjdzie ...   

 

 

 

MODLITWA W WALCE DUCHOWEJ  
do Świętego Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

DOBRY  JEZU  A  NASZ  PANIE !

DAJ  IM  WIECZNE  SPOCZYWANIE!

MARYJO - WYBAWICIELKO Z CZYŚĆCA!

POMAGAJ  NAM  NIEUSTANNIE!

 

 

Ostateczne rzeczy człowieka

Śmierć.   Sąd.     Niebo  albo   piekło

 

 

Na ADWENT przygotujmy dekorację: Roratkę (świece) ze wstążką biało-niebieską, wieniec Adwentowy lub  (cztery stopnie schodów Figurka Pana Jezusa ze żłóbka), cztery świece lub lampiony (znicze fioletowe)

 

25.11.2018

WEJŚCIE:Chrystus Wodzem…       

OFIAROWANIE: Kochajmy Pana …

KOMUNIA ŚW.:  Pójdź do Jezusa...

DZIĘKCZYNIENIE: Cóż Ci damy Jezu

                            Modlitwa do św. Michała Archanioła

ZAKOŃCZENIE: Króluj nam Chryste …

 

Intencja ogólna na LISTOPAD : „Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża”.

Intencja szczegółowa:  za naszych zmarłych Rodziców, krewnych i dobrodziejów, aby Pan Bóg przyjął ich do chwały wiecznej

 

 

11.11.2018

 

WEJŚCIE: Boże coś Polskę …

 

OFIAROWANIE:  Z dawna Polski ….

 

KOMUNIA ŚW.:   Niech żyje Jezus…   

 

DZIĘKCZYNIENIE: Najświętsze Serce Boże 3x…
       Katechizm:  VI Prawdy Wiary

 

ZAKOŃCZENIE: Chrystus Wodzem…    

 

 

 

01 października  rozpoczynamy Nabożeństwo Różańcowe. W tym roku Różaniec odmawiamy wspólnie  w tych dniach kiedy jest Msza św. w tygodniu w danej miejscowości i wyznaczone dni:

Wtorek: Dębica 16.30, Koszewo 17.00, Koszewko 18.00

Środa: Wójcin 16.00, Barnim 16.30, Warnice A 16.00,

            Kłęby 17.00

Czwartek: Warnice B 16.30, Reńsko 17.00,

                  Warnice C 17.00

Piątek w Warnicach młodzież  o 19.00

         Dorośli 20 minut prze Mszą św.  w tygodniu

         W niedzielę odmawiamy Różaniec 15 minut przed Mszą 4 tajemnice, 5 Tajemnicę prowadzi ksiądz.

    W pozostałych dniach tygodnia odmawiamy Różaniec w naszych domach z całą rodziną.  Po modlitwie różańcowej  wspólnie przypominamy sobie Prawdy Katechizmowe. Na zakończenie śpiewamy „Maryjo Królowo Polski”. Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum za udział w nabożeństwie różańcowym przekazują Matce Bożej  kwiatki w tygodniu i w niedzielę „kartki” podpisane: klasa i data.

 

 

07.10.2018

WEJŚCIE:  Zawitaj Królowo Różańca ...

OFIAROWANIE:  Twemu Sercu cześć składamy...

KOMUNIA ŚW.:  Twoja cześć, chwała ...

DZIĘKCZYNIENIE: O mój Jezu, w Hostii skryty ...

               Katechizm: Wierzę w Boga (pacierzowe)...

ZAKOŃCZENIE:  Boże coś Polskę  ...

 

 

 

DNI FATIMSKIE 2018

 

  1. 13.05. I DZIEŃ FATIMSKI –  Koszewo/Koszewko

 

2. 13.06. II DZIEŃ FATIMSKI – Reńsko /Warnice B

 

  1. 13.07. III DZIEŃ FATIMSKI  - Dębica /Warnice C

 

4. 13.08. IV DZIEŃ FATIMSKI  - WARNICE A

 

5. 13.09. V DZIEŃ FATIMSKI  -   Wójcin/ Kłęby

 

6. 13.10. VI DZIEŃ FATIMSKI  - BARNIM

 

 

 

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ

 

 Ksiądz Arcybiskup Metropolita prosi o dołączenie do liturgii (przed lub po błogosławieństwie) – od 15 sierpnia do 7 października br. – w niedzielę i święta, modlitwy dziesiątkiem różańca, po następującym wprowadzeniu: „Podejmując zachętę Księdza Arcybiskupa Metropolity nasza parafia włącza się
w Wielką Modlitwę Różańcową za Ojczyznę w 100. rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Modlitwa trwa od 15 sierpnia do
7 października br. Z różańcem w ręku módlmy się więc o obfitość Bożego Ducha oraz wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego
i zachowanie wiary w kolejnych pokoleniach Narodu Polskiego”
(dziesiątek różańca).

 

 

ODMAWIAJCIE RÓŻANIEC – Matka Boża Fatimska

 

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

 

Część I  RADOSNA - rozważamy (w poniedziałki i soboty)

Część II  ŚWIATŁA -  rozważamy (w czwartki)

Część III  BOLESNA - rozważamy (we wtorki i piątki)

Część IV CHWALEBNA - rozważamy (w środy i niedziele)

 

               

 

 

    Pieśni na  Msze św.  Niedzielną:   

  Na Msze św. weź swoją książeczkę, śpiewnik!

Przed Słowem Bożym w niedzielę: Duchu Święty! Przyjdź prosimy…

30.09.2018

WEJŚCIE:  Kto się w opiekę ...

OFIAROWANIE:  Z rak kapłańskich   ...

KOMUNIA ŚW.:  Zróbcie Mu miejsce ...

DZIĘKCZYNIENIE:  Już gościsz, Jezu ...  
                Katechizm: Wierzę w Boga (pacierzowe)...

ZAKOŃCZENIE:  Weź w swą opiekę...

 

 

Pieśni na Msze św. Niedzielną:
Na Msze św. weź swoją książeczkę, śpiewnik!
Przed Słowem Bożym w niedzielę: Duchu Święty! Przyjdź prosimy…
16.09.2018
WEJŚCIE: Matko Najświętsza ...
OFIAROWANIE: Wszystko Tobie oddać…
KOMUNIA ŚW.: O milcząca Hostio …
DZIĘKCZYNIENIE: Ciebie Boga wysławiamy 3 zw....
Katechizm: Akt miłości ….
ZAKOŃCZENIE: Boże coś Polskę …

 

MODLITWA O POWOŁANIA Św. Jan Paweł II

              Do Ciebie, Panie, zwracamy się z ufnością!

Synu Boży, posłany przez Ojca do ludzi wszystkich czasów i żyjących w każdym zakątku świata! Błagamy Ciebie, za pośrednictwem Maryi, Matki Twojej i Matki naszej: spraw, aby w Kościele nie brakowało powołań, zwłaszcza do szczególnej służby Twemu Królestwu.

Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka!

Modlimy się do Ciebie za naszych braci i za nasze siostry, którzy odpowiedzieli «tak» na Twoje powołanie do kapłaństwa, do życia konsekrowanego i do misji. Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia i stawało się żywą Ewangelią.

Panie miłosierny i święty, nadal posyłaj nowych robotników na żniwo Twego Królestwa! Pomagaj tym, których powołujesz, by Cię naśladowali w naszych czasach: spraw, by kontemplując Twoje oblicze, przyjmowali z radością tę przedziwną misję, którą im powierzasz dla dobra Twego Ludu i wszystkich ludzi.

Ty, który jesteś Bogiem i żyjesz, i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.


MODLITWA PRZED NAUKĄ:
Duchu Święty, *który oświecasz serca i umysły nasze,*
dodaj nam otuchy i zdolności, *aby ta nauka była dla nas z pożytkiem doczesnym i wiecznym.*Przez Chrystusa Pana Naszego. *Amen.
MODLITWA PO NAUCE:
Dzięki Ci Boże, za światło tej nauki. * Pragniemy, *abyśmy nią oświeceni mogli Cię zawsze wielbić *i wolę Twoją wypełniać. *Przez Chrystusa, Pana naszego. *Amen.

VII Rejonowy Dzień Skupienia Służby Liturgicznej odbędzie się w sobotę, 15 września 2018. Miejsce:
MORYŃ, PARAFIA PW. ŚWIĘTEGO DUCHA PROGRAM:
10.00 – rejestracja grup oraz integracja
10.30 – konferencja w kościele
11.00 – spacer po promenadzie gwiazd plejstocenu
12.00 – nabożeństwo pokutne, spowiedź św.
12.30 – przygotowanie do Mszy Świętej
12.45 – Msza Święta
13.30 – poczęstunek
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i zakończenie
Każda parafia odrębnie zgłasza swoją grupę liturgiczną do Wydziału Duszpasterskiego do dnia 10 września br.

ADORACJA I POST W INTENCJI POWOŁAŃ
z 12 na 13 września 2018
Program w poszczególnych miejscowościach:

17.30 Msza św. w Barnimie
18.00 - 20.00 Wójcin
20.00 - 0.00 Barnim
0.00 - 2.00 Kłęby Msza św. o 23.30
2.00 – 4.00 Warnice B
4.00 – 5.00 Dębica i Warnice C
5.00 – 8.30 Warnice A
8.30 – 13.30 uczniowie Szkoły
13.30 – 15.00 Koszewo
15.00 – 16.00 Koszewko

16.00 – 18.00 Reńsko Msza św. o 18.00

 

 

Pieśni na  Msze św.  Niedzielną:   

  Na Msze św. weź swoją książeczkę, śpiewnik!

Przed Słowem Bożym w niedzielę: Duchu Święty! Przyjdź prosimy…

02.09.2018

WEJŚCIE:Królowej Anielskiej...

OFIAROWANIE:  Pod Twą obronę…

KOMUNIA ŚW.:  Panie dobry jak Chleb …

DZIĘKCZYNIENIE:Ciebie Boga wysławiamy 3 zw....
          Katechizm:  V Przykazań Kościelnych

ZAKOŃCZENIE:  Boże coś Polskę …

 

 

DNI FATIMSKIE 2018

1. 13.05. I DZIEŃ FATIMSKI –  Koszewo/Koszewko

2. 13.06. II DZIEŃ FATIMSKI – Reńsko /Warnice B

3. 13.07. III DZIEŃ FATIMSKI  - Dębica /Warnice C

4. 13.08. IV DZIEŃ FATIMSKI  - WARNICE A

5. 13.09. V DZIEŃ FATIMSKI  -   Wójcin/ Kłęby

6. 13.10. VI DZIEŃ FATIMSKI  - BARNIM

  

   

               I SOBOTY  w poszczególnych miejscowościach:

od czerwca 2015 Barnim, od listopada 2015 Kłęby,

od kwietnia 2016 Reńsko,  od września 2016 Koszewo

od lutego 2017 Koszewko, od lipca 2017 Warnice,
od grudnia 2017 Warnice

 

 

Intencja ogólna na WRZESIEŃ : „Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie”.

Intencja szczegółowa:   o katolickie wychowanie dzieci
                                          i młodzieży w Rodzinach

 

POSTY  NAKAZANE ZACHOWYWAĆ

  w każdy piątek (oprócz uroczystości) zachowujemy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Podejmij post, jeden dzień w tygodniu o chlebie i wodzie w intencji powołań kapłański i zakonnych. rozpoczynając od najbliższej pierwszej niedzieli Wielkiego Postu aż do Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, czyli do 8 grudnia 2018.

 

 

 

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

 

 

 

ROK 2018 JEST OBCHODZONY W KOŚCIELE W POLSCE
   JAKO ROK ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI. 

       

NOWENNA do MATKI BOŻEJ

NIEUSTAJACEJ POMOCY

  W każdą środę odmawiamy wspólnie w Barnimie i w Warnicach Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W czasie tego nabożeństwa przedstawiamy nasze prośby osobiste, modlimy się za naszych bliskich, prosimy  we wspólnych intencjach.  Na  każdej Nowennie możemy przekazywać nasze podziękowanie i prośby zapiane na kartkach np. Matko Boża dziękuję za …, Matko Boża proszę o potrzebne łaski, o zdrowie o miłość w Rodzinie …Matko Pomocy Nieustającej, pomagaj nam

 

SŁUŻBA LITURGICZNA  Rok 2017/18  
Hasło: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Symbol:  Olej  krzyżma - namaszczenie i nałożenie rąk

Czytania Biblijne w roku 2017/2018
od I Niedzieli    Adwentu:  Cykl niedzielny Rok  B,
                                      Cykl powszedni II 

ODMAWIAJCIE RÓŻANIECMatka Boża Fatimska

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę to codzienna modlitwa, co najmniej jedną dziesiątką różańca,z intencją:    „Z Maryją, Królową Polski módlmy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi  i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich ślubów Narodu”.

 

 

 

 

 

ŻYWA RÓŻA   zmiana Tajemnic w I Niedzielę miesiąca

Osoba, która wylosuje I Tajemnicę Zwiastowanie Pańskie – rozpoczyna Różaniec: Znak Krzyża, Wierzę w Boga…, Ojcze nasz…, 3 razy Zdrowaś Maryjo …Chwała Ojcu …

      Po ostatniej Tajemnicy Ukoronowanie NMP — odmówić Litanię do Matki Bożej i Pod Twoja obronę.

   Pamiętajmy o miesięcznych składkach modlitwę potwierdzamy czynem

 


SPOWIEDŻ ŚW. w tygodniu przed każdą Mszą świętą


SPOWIEDŹ ŚW. w każdą sobotę w Warnicach od 9.00 –9.30

 Stały dyżur w konfesjonale w dużym kościele w Pyrzycach ma miejsce  w
                                 każdy piątek od g. 17.00 do 18.20. 

Warto wtedy zaplanować czy to spowiedź przed chrztem,
ślubem czy generalną z całego życia.

  

     Adoracja Najświętszego  Sakramentu i spowiedź św.

Warnice: I piątek w środę od 16.30  i spowiedź św. ,

Barnim:   I piątek w środę od 15.30  i spowiedź św.

Koszewo: I piątek we wtorek  od 17.15 Adoracja Najśw.
                       Sakramentu, spowiedź, o 18.00 Msza św.

Koszewko: wtorek  16.15  spowiedź św.             

Kłęby: czwartek  od 8.40  spowiedź św. 
Reńsko: czwartek od 16.30  spowiedź św.  

TELEFONY

PORADNICTWO ŻYCIA RODZINNEGO 669 140 285

mirka-luszczynska@wp.pl

  KONTO PARAFIALNE: BANK SPÓŁDZIELCZY WARNICE

Nr KONTA  22 9387 1039 3900 1339 2000 0010

NAPRAWA KOMPUTERA  telefon 725215470

Montaż – naprawa  ANTEN TELEWIZYJNYCH

TEL. 603 990 761 p. Leszek  - Stargard

CYKLINOWANIE PODŁOGI TEL. 505 067 160

            p. Krzysztof – Stargard www.parkietexpert.pl

SPRZEDAŻ OPAŁU — Węgiel, Miał, Ekogroszek …
            tel. 606 517 079 Stary Przylep p. Jerzy Olszak

Wydział Teologiczny Szczecin  www.wt.usz.edu.pl

INTERNETOWA  STRONA  NASZEJ   PARAFII

www. parafiawarnice.pl 

https://www.facebook.com/parafiawarnice/