Strona główna

Parafia WarniceDzisiaj jest niedziela, 28 listopada 2021r.
Odwiedzin dzisiaj: 13.
Odziewdzin ogólnie: 17097.
Image 1 Image 2 Image 3

Strona główna

 NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!

WITAMY NA STRONIE PARAFII PW. NMP MATKI KOŚCIOŁA
W WARNICACH

             SŁUŻBA LITURGICZNA  Rok 2020/21  
Hasło: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy ”

Motto biblijne: Ojciec mój da wam chleb z nieba(J 6,32)
Symbol:  chleb i wino

Czytania Biblijne w roku 2020/2021  Cykl powszedni I
od I Niedzieli    Adwentu:  Cykl niedzielny Rok  B,

 

Na ADWENT przygotujmy dekorację: Roratkę (świece) ze wstążką biało-niebieską, wieniec Adwentowy lub  (cztery stopnie schodów Figurka Pana Jezusa ze żłóbka), cztery świece lub lampiony (znicze fioletowe).

ODPUST       W dniach od 01 do 08 listopada wierni mogą uzyskać odpust zupełny po zwykłymi warunkami i ofiarować go za dusze w czyśćcu, należy: nawiedzić kościół, kaplicę lub cmentarz, być w łasce uświęcającej odmówić Ojcze nasz.., Wierzę w Boga i modlitwę w intencjach Ojca Świętego

Jak uzyskać odpust zupełny dla zmarłych?

1. W czasie nawiedzenia świątyni należy odmówić Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz trzeba wypełnić inne (ogólne) warunki, takie jak: stan łaski uświęcającej (spowiedź sakramentalna*), Komunia św. i modlitwa według intencji Ojca Świętego. Odpust ten można uzyskać od południa dnia Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny (w listopadzie 2021 może być przeniesiony na inny dzień, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych).

2. Również wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust, który może być ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące; odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada jest zupełny (w listopadzie 2021 dowolne 8 dni przez cały miesiąc!  w ciągu roku cząstkowy.

Ogólne warunki uzyskania odpustu zupełnego:

• brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego

• stan łaski uświęcającej czyli brak grzechu ciężkiego lub spowiedź sakramentalna

• przyjęcie Komunii świętej

• odmówienie dowolnej modlitwy w intencji,  której modli się Ojciec Święty

• odpust może być uzyskany tylko jeden raz danego dnia.

Po jednej spowiedzi (stan łaski uświęcającej)* można uzyskać wiele odpustów zupełnych, natomiast po jednej Komunii świętej i jednej modlitwie w intencjach papieża – tylko jeden odpust zupełny.

Kościół zachęca do ofiarowania odpustów za zmarłych (niekoniecznie muszą być to osoby nam znane, nie musimy wymieniać konkretnego imienia – wystarczy ofiarować odpust w intencji osoby zmarłej, która tego odpustu potrzebuje).

  1.  W roku 2021, podobnie jak w 2020, zgodnie z Dekretem Penitencjarii Apostolskiej:

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.”

Uzyskiwanie odpustów przez wiernych w Kościele katolickim ma wielowiekową już tradycję. Miesiąc listopad, zwłaszcza pierwsze jego dni stanowią okazję do uzyskania odpustu zupełnego i ofiarowania go za zmarłych.  Odpust zupełny jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych – ratuje dusze z czyśćca.

 

 

Intencja ogólna na LISTOPAD:aby osoby cierpiące na depresję znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie”.

Intencja parafialna: za naszych zmarłych,  krewnych i dobrodziejów, aby Pan Bóg przyjął ich do chwały wiecznej

LISTOPAD 20201

WEJŚCIE:Serdeczna Matko ...

OFIAROWANIE:  Kochajmy Panna...

KOMUNIA ŚW.:  U drzwi Twoich ...

DZIĘKCZYNIENIE:Suplikacje 1 x ...

               Katechizm: Wierzę w Boga (pacierzowe)...

ZAKOŃCZENIE:Anioł Pański…Dobry Jezu, a nasz

 

DNI FATIMSKIE 2021

  1.   13.10. VI DZIEŃ FATIMSKI  - BARNIM

 

Modlitwa do św. Józefa

         Witaj, opiekunie Odkupiciela, i oblubieńcze Maryi Dziewicy.  Tobie Bóg powierzył swojego Syna; Tobie zaufała Maryja; z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.

         O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam, i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę, i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

 

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE. W tym roku Różaniec odmawiamy wspólnie  w kościele, w tych dniach kiedy jest Msza św. w tygodniu w danej miejscowości i wyznaczone dni:

Wtorek: Koszewko 17.00, Koszewo 18.00,

Środa: Barnim,  piątek: Wójcin o 17.00

Środa: Warnice A i B piątek: Warnice  C i Dębica 18.00,        

Czwartek: Reńsko 18.00, Kłęby 18.00

MŁODZIEŻ: piątek w Warnicach  o 19.00   

    W niedzielę odmawiamy Różaniec 15 minut przed Mszą 4 tajemnice, 5 Tajemnicę prowadzi ksiądz.

W pozostałych dniach tygodnia odmawiamy Różaniec w naszych domach z całą rodziną.  Po modlitwie różańcowej  wspólnie przypominamy sobie Prawdy Katechizmowe. Na zakończenie śpiewamy „Suplikacje”.

Uczniowie Szkoły Podstawowej za udział w nabożeństwie różańcowym przekazują Matce Bożej  kwiatki w tygodniu i w niedzielę „kartki” podpisane: klasa i data.

 

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

Część I  RADOSNA - rozważamy (w poniedziałki i soboty)

Część II  ŚWIATŁA -  rozważamy (w czwartki)

Część III  BOLESNA - rozważamy (we wtorki i piątki)

Część IV CHWALEBNA - rozważamy (w środy i niedziele)

 

Króluj nam Chryste! Zawsze i wszędzie!

Spotkania z Ministrantami odbywają się w drugą sobotę miesiąca o 17.00 w Warnicach.

     Przyjmujemy kandydatów na ministrantów. Chłopców z klasy III i młodszych. Rodziców prosimy o pisemną zgodę, że Wasz syn chce zostać ministrantem.

Intencja ogólna na PAŻDZIERNIK: „aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.

Intencja parafialna:o godne przeżywanie niedzieli Dnia   Pańskiego, aby katolicy uczestniczyli we Mszy św. w niedzielę i święta.

ADORACJA I POST W INTENCJI POWOŁAŃ

z 12 na 13 września 2021 z niedzieli na poniedziałek

Program w poszczególnych miejscowościach:

18.00 -  20.00 Barnim 

20.00 -  22.00Wójcin

22.00  -  23.00 Koszewko

23.00  -  24.00 Koszewo

24.00  -    2.00 Warnice A

 2.00  -    4.00 Warnice B

     4.00  -    5.00 Warnice B

 5.00  -    7.00 Warnice A

7.00  -    9.00 Dębica, Warnice C

Reńsko Msza św. o 9.00

                           od 9.00 – 11.00

Koszewko 11.00 – 13.00 

Koszewo13.00 – 15.00

Kłęby Msza św. o 15.00

              od15.00 – 18.00

Intencja ogólna na WRZESIEŃ: „ abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują”.

Intencja parafialna:za Rodziców o katolickie
wychowanie dzieci i młodzieży

   Barnim:  za P. Tkaczyka i za ofiarodawców na kościół                    

 

W środę 01.09. rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego i Katechetycznego. Zapraszamy pracowników Szkoły, Nauczycieli, wychowawców, Rodziców i uczniów na Mszę św. o 8.30. Błogosławieństwo uczniów i przyborów szkolnych odbędzie się na Mszy św. w tygodniu. 

 

04.09. sobota odbędą się dożynki Gminno-Parafialne. 

 

      

 

M