Strona główna

Parafia WarniceDzisiaj jest niedziela, 16 lutego 2020r.
Odwiedzin dzisiaj: 46.
Odziewdzin ogólnie: 125533.
Image 1 Image 2 Image 3

Strona główna

 

Pieśni na Msze św. Niedzielną:

16.02.2020

WEJŚCIE: Matko Najświętsza …

OFIAROWANIE: Kochajmy Pana

KOMUNIA ŚW.: Pójdź do Jezusa …

DZIĘKCZYNIENIE: Chwała i dziękczynienie …

KATECHIZM: Modlitwa do św. Michała Archanioła…

ZAKOŃCZENIE: My chcemy Boga

23.02.2020

WEJŚCIE: Pod Twą obronę …

OFIAROWANIE: Z rąk kapłańskich

KOMUNIA ŚW.: Jezu, miłości Twej …

DZIĘKCZYNIENIE: Dzięki, o Panie …

KATECHIZM: Modlitwa do św. Michała Archanioła…

ZAKOŃCZENIE: Pobłogosław Jezudrogi …

  

Intencja ogólna na LUTY: Módlmy się, aby głos braci migrantów, którzy wpadli w ręce przemytników, pozbawionych skrupułów, był usłyszany oraz wzięty pod uwagę.

Intencja szczegółowa: w intencji chorych i starszych odwiedzanych w I Piątki

 

 

 

 

Program Kolędy 2020

BARNIM

02.01. CZWARTEK

I ks.

23

Nr 26 i blok 25

II ks.

23

od bloku 22 do bloku 18 i 17

BARNIM

03.01. PIĄTEK

I ks.

21

od Nr 1 do pp. Matuszczyk i Nr 27-28

II ks.

22

blok 23 A i 23

WARNICE B

04.01. SOBOTA

I ks.

16

od pp. Wolskich do pp. Żyłka

II ks.

21

od pp. Dobrychłop do pp. Jankiewicz

 

DĘBICA

07.01. WTOREK

I ks.

16

od strony Koszewa do pp. Paździerz

II ks.

15

od p. Trytek do p. Garmozy

BARNIM

08.01. ŚRODA

I ks.

23

Blok 52, 51 i 50 Wójcinek od 15.00

II ks.

20

od pp. Myk do bloku 24

BARNIM

10.01. PIATEK

I ks.

25

od pp. Styś do pp. Gonczarow

II ks.

20

od Ostrowskich do pp. Lewandowskich

KOSZEWO

11.01. SOBOTA

I ks.

22

od bloku 8 B i od Nr 13 do bloku Nr 1

II ks.

26

od bloku 8 A, pp. Sadowscy i do szkoły

 

 

KOSZEWO

13.01. PONIEDZIAŁEK

I ks.

22

blok 10, 12 i 14

II ks.

22

od p. Balon przy kościele i blok 16

KOSZEWKO

14.01. WTOREK

I ks.

22

od pp. Izajko do bloku 12

II ks.

22

od pp. Pawluczuk do pp. Kochaniec

REŃSKO

15.01. ŚRODA

I ks.

24

od bloku 16 i blok 17

II ks.

17

od pp. Paulińskich do pp. Pasiak

REŃSKO

16.01. CZWARTEK

I ks.

16

od bloku 28 w stronę Obrytej

II ks.

18

od bloku 27 do kapliczki

KŁĘBY

18.01. SOBOTA

I ks.

18

od pp. Cytryna do p. Łuczak

II ks.

21

od p. Czechowskich do Kapliczki

 

 

 

 

Wójcin

20.01. PONIEDZIAŁEK

I ks.

26

od p. Poręby do pp. Kubik

II ks.

25

od pp. Hołubowskich do bloku Nr 1

WARNICE A

22.01. ŚRODA

I ks.

17

Blok 60 D, 60 A i 59

II ks.

20

Blok 60 C, 60 B i 58 A

WARNICE A

23.01. CZWARTEK

I ks.

24

Warnice C od pp. Jaworskich do p. Banickich

II ks.

22

od pp. Suliga do pp. Soja

WARNICE A

24.01. PIĄTEK

I ks.

23

od p. Sroka do bloku 60 F i 60 G

II ks.

22

od bloku 60 E, internat i oś. Dębowe

WARNICE A

25.01. SOBOTA

I ks.

24

od pp. Kacperskich do p. Knop

II ks.

25

od pp. Wajs do pp. Pasowskich

 

 

 

Kolęda rozpoczyna się Mszą św. o 14.30

w soboty rozpoczyna się Mszą św. o 9.30

 

 

Intencja ogólna na STYCZEŃ: promocja pokoju w świecie „Módlmy się, aby chrześcijanie i ci, którzy należą do innych religii oraz ludzie dobrej woli umacniali pokój i sprawiedliwość w świecie”.

Intencja szczegółowa: o błogosławione owoce wizyty
duszpasterskiej

 

 

 

 

WIZYTA DUSZPASTERSKA

 

Przygotowanie mieszkania: stół przykryty białym obrusem. Na stole stawiamy: Krzyż, Pismo Święte, świece, woda święcona i kropidło, wyłożymy również Akt Uznania Chrystusa za naszego Pana i Króla i Akt Oddania polski i Rodzin Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. W oczekiwaniu na księdza rodzina modli się, śpiewa kolędy z ministrantami. Gospodarz domu wprowadza i niech odprowadzi księdza do następnego mieszkania. Podczas trwania kolędy w danej miejscowości jest to święto, starajmy się świątecznie przeżyć to spotkanie i serdecznie zapraszamy na Msze św.

 

KOLĘDY

WEJŚCIE: Wśród nocnej ciszy ...

Tryumfy Króla niebieskiego ...

Z narodzenia Pana ...

OFIAROWANIE:Przybieżeli do Betlejem pasterze..

Anioł Pasterzom mówił ...

Dzisiaj w Betlejem...

KOMUNIA ŚW.: Bóg się rodzi ...

Gdy się Chrystus rodzi...

 

Nie było miejsca ...

 

DZIĘKCZYNIENIE: Jezus Malusieńki ...,

 

Lulajże Jezuniu...

 

KATECHIZM:Modlitwa do św. Michała Archanioła

 

ZAKOŃCZENIE: Pójdźmy wszyscy ...

 

Do szopy hej, pasterze ...

 

 

 

 

 

 

BOŻE NARODZENIE 2019

Boże Narodzenie to doświadczenie Miłości - Boga Ojca, który objawia się w nowonarodzonym Dzieciątku Jezus. W swej miłości uniża się i pragnie narodzić się w Twoim sercu, by Cię prowadzić i uzdalniać do ciągłego wychodzenia ku innym, by przez dzielenie się Miłością prowadzić ich do Boga.

Niech to orędzie umocni naszą wiarę, niech Chrystus oświeca mroki naszego życia i nas prowadzi przez wszystkie dni. Życzę byśmy stali się żywym i świętym mieszkaniem dla Boga. Im bardziej dołożymy starań, aby Bóg mógł narodzić się, zagościć w naszych sercach przez udział w Eucharystii, tym bardziej niezawodna będzie nasza miłość do Boga i do siebie nawzajem. Niech doświadczenie Bożej Miłości, będzie dla nas umocnieniem na każdy dzień.

Błogosławionych Świąt, pełnych radości i pokoju oraz szczęśliwego Nowego Roku 2020.

Ks. proboszcz Kan. Piotr Sas Ilnicki

i wikariusz ks. Łukasz Wójtowicz

 

 

CHRZEŚCIJAŃSKI OBRZĘD WIECZERZY WIGILIJNEJ

  

Prowadzący: W Imię + Ojca i Syna i Ducha Świętego.

 

Amen

 

W tej uroczystej chwili wychwalamy Boga, naszego Ojca, za świętą noc, którą teraz wspominamy, a w której Jego Syn Jezus Chrystus narodził się z Maryi Dziewicy. Przeżyjmy to wydarzenie opisane w Ewangelii.

 

SŁOWA EWANGELII + WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZA:

 

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby dać się zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

 

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła tak, że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie". I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli". (Łk. 2. 1-14)

 

WSPÓLNA MODLITWA

 

Chrystusa, który przyszedł na świat, aby nas zbawić prosimy wspólnie słowami:

 

Obdarz nas miłością i pokojem!

 

Panie Jezu, udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju.

 

Obdarz nas miłością i pokojem!

 

Panie Jezu, obdarz szczęściem i radością także naszych sąsiadów, przyja­ciół i znajomych.

 

Obdarz nas miłością i pokojem!

 

Panie Jezu, wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych i nieszczęśli­wych pociesz i umocnij Dobrą Nowiną Zbawienia.

 

Obdarz nas miłością i pokojem!

 

Panie Jezu, naszych zmarłych, krewnych, bliskich
i znajomych obdarz
szczęściem i wiecznym zbawieniem.

 

Obdarz nas miłością i pokojem!

 

Zjednoczeni w miłości, odmówmy wspólnie modlitwę, której na­uczył nas Jezus Chrystus:
Ojcze nasz ...

 

- wspomnienie osób naszej Rodziny.....

 

  • wspomnienie naszych bliskich zmarłych….
    - odczytanie życzeń nam nadesłanych ...

 

Polećmy Bogu przez wstawiennictwo Matki Jezusa Chrystusa - naszą rodzinę, naszych przyjaciół, sąsiadów, gości, samotnych, chorych.
Zdrowaś Maryjo ...

 

Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała blaskiem praw­dziwej światłości Twojego Syna; spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twojej światłości w naszym codziennym postępowaniu.

 

Pobłogosław nas i te opłatki, którymi będziemy się dzielić zwycza­jem naszych ojców. Naucz nas dzielić się chlebem, miłością i życzliwo­ścią z każdym człowiekiem. Obdarz nas wszystkich Twoim pokojem, aby­śmy wspólnie sławili Twoją ojcowską dobroć. Przez Chrystusa Pana na­szego. Amen.

 

  • dzielimy się Opłatkiem i składamy sobie nawzajem życzenia....

  • spożywamy wspólnie kolacje...

  • śpiew kolęd

  • udajemy się całą Rodziną na Pasterkę.

 

 

 

 

SPOTKANIA OPŁATKOWE

Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Koszewie 20.12.2019 godz. 13.00 w programie Jasełka

27.12. w piątek:

10.30 Żywa Róża Barnim

12.00 Żywa Róża Wójcin,

 

10.30 Żywa Róża z Warnicy A i B oraz Dębica

12.00 ministranci i Służba Liturgiczna

15.30 dla Domowego Kościoła i Akcji Katolickiej

17.00 z całej parafii Rada Parafialna i Rada Katechetyczna

18.30 Żywa Róża Męska i Strażacy z naszej Parafii

 

28.12. sobota:

10.00 Żywa Róża Kłęby

11.30 Żywa Róża Reńsko

11.00 Żywa Róża Koszewo

12.30 Żywa Róża Koszewko

 

 

24.12.2019PASTERKA

WEJŚCIE: Wśród nocnej ciszy ...(ksiądz zaczyna)

OFIAROWANIE: Dzisiaj w Betlejem...

KOMUNIA ŚW.: Bóg się rodzi ...

DZIĘKCZYNIENIE: Gdy się Chrystus rodzi...

Jezus Malusieńki ..., Lulajże Jezuniu...

ZAKOŃCZENIE: Pójdźmy wszyscy ...

 

 

Podobnie jak w latach ubiegłych organizujemy rekolekcje dla młodzieży w okresie ferii zimowych (od 10 do 23 lutego 2020 r.). W związku z tym uprzejmie zapraszamy do udziału w rekolekcjach. Bezpłatne rekolekcje stanowią formę nagrody za aktywny udział młodzieży w życiu parafii. Uczestnikami mogą być osoby, które pragną pogłębić formację duchową, aby efektywniej służyć duszpasterstwu młodzieży w swojej parafii.

 

 

Zapraszamy młodzież z kapłanami, katechetami, rodzicami i nauczycielami na Archidiecezjalną Pielgrzymkę Maturzystów na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach 3-4 kwietnia 2020 r. i będzie przebiegać według następującego programu:

3 kwietnia – piątek

godz. 20.30 - Uroczyste wejście pielgrzymów głównym wejściem do Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej i powitanie przez OO. Paulinów

godz. 21.00 - Apel Jasnogórski

godz. 21.30 - 22.30 - Czuwanie modlitewne – alumni

godz. 22.30 - 23.30 - Czuwanie modlitewne – młodzież

godz. 24.00 - Pontyfikalna Msza Święta koncelebrowana

4 kwietnia – sobota

godz. 1.30 - 2.00 - Czuwanie indywidualne przed
Cudownym Obrazem Matki Bożej

godz. 9.00 - Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich,

przy figurze św. Jana Pawła II na Wałach Jasnogórskich, nastąpi błogosławieństwo i rozesłanie pielgrzymów.

 

KONCERT KOLĘD

Fundacja Światło-Życie, w porozumieniu z Kurią Metropolitalną Szczecińsko-Kamieńską, organizuje w dniu 4 stycznia 2020 r. o godz. 18.00 ewangelizacyjny i charytatywny koncert najpiękniejszych kolęd z różnych stron świata „Betlejem w Szczecinie” pt. Głośna Noc. Wydarzenie zgromadzi kilka tysięcy uczestników i odbędzie się w hali widowiskowo-sportowej Netto Arena przy ul. Władysława Szafera w Szczecinie. Koncert odbędzie się w 13. miastach Polski. Usłyszymy utwory premierowe napisane specjalnie na tę okazję oraz wspólnie zaśpiewamy kilkadziesiąt kolęd i pieśni bożonarodzeniowych, które zabrzmią w nowych i oryginalnych aranżacjach. Na scenie pojawią się wielkie gwiazdy polskiej i zagranicznej estrady. W Szczecinie wystąpią: Arka NOEGO, Natalia Niemen, Magda Bereda, Kasia Wilk, Agnieszka Musiał, Gabi Gąsior, Maya Avraham, Andrzej Lampert, Skubas, Robert Friedrich Litza, Adam Krylik, Mate.O, Marek Piekarczyk, Mietek Szcześniak oraz Zespół Muzyczny Jana Smoczyńskiego.

Bilety w różnych strefach, dostępne w cenie 50, 60 i 80 zł.,

Zamówienia indywidualne i grupowe na bilety i płyty można składać pod adresem mailowym: p.fryszka@ichtis.info oraz pod nr. telefonu 506 413 634 (p. Paulina Fryszka).

 

 

 

REKOLEKCJE ADWENTOWE 2019

 

PROGRAM

Barnim (B), Koszewo (Ko), Koszewko (Kko)

08.12.2019 NIEDZIELA

B

Ko

Kko

Msza św. z nauką ogólną

8.00

 

10.45

Msza św. z nauką ogólną

12.15

15.30

 

 

Modlitwa Rodziny w domu

21.30

21.30

21.30

 

09.12.2019 PONIEDZIAŁEK

Kko

Ko

B

Odwiedziny chorych

9.30

9.30

9.30

Msza św. z nauką ogólną

16.00

17.10

18.30

 

Modlitwa Rodziny w domu

21.30

21.30

21.30

 

10.12.2019 WTOREK

Kko

Ko

B

 

 

 

 

SPOWIEDŻ ŚW.

15.30

16.00

17.00

Msza św. z nauka ogólną

16.00

17.10

18.30

 

Modlitwa Rodziny w domu

21.30

21.30

21.30

 

Kłęby (Kł)), Reńsko (R), Warnice (W)

11.12.2019 ŚRODA

R

W

Msza św. z nauką ogólną

16.00

17.15

18.30

 

Modlitwa Rodziny w domu

21.30

21.30

21.30

 

<

12.12.2019 CZWARTEK

R

W

Msza św. z nauką ogólną

16.00

17.15

18.30

 

Modlitwa Rodziny w domu

21.30