Grupy Parafialne

Parafia WarniceDzisiaj jest środa, 25 maja 2022r.
Odwiedzin dzisiaj: 28757.
Odziewdzin ogólnie: 28757.
Image 1 Image 2 Image 3

Grupy Parafialne

 ŻYWY RÓŻANIEC

Trwa Wielka Nowenna Różańcowa 2018-2026

TEMATY POSZCZEGÓLNYCH LAT NOWENNY

2020 r. – Żywy Różaniec znakiem jedności z Ojcem
                Świętym i Kościołem

Rozkrzewiania Wiary

Główne cele nowenny:

  1. Duchowy i zewnętrzny rozwój wspólnot Żywego Różańca.
  2. Ożywienie apostolskiego dynamizmu członków wspólnoty.

Zadania szczegółowe:

  1. Co miesiąc na spotkaniu odmówić modlitwę nowenny i jak najczęściej odmawiać ją indywidualnie.
  2. Co miesiąc wesprzeć dzieło „Żywy Różaniec dla misji”.
  3. Co roku zaprosić jedną osobę do Żywego Różańca.

Modlitwa jubileuszowa:

Maryjo, Matko Boża Różańcowa, zjednoczona miłością z Twoim Synem Jezusem Chrystusem i rozważająca w Sercu tajemnice Jego życia, dziękujemy Ci za dar modlitwy różańcowej, którą ubogacasz Kościół, za wspólnotę Żywego Różańca, która od prawie dwustu lat umacnia wierzących w Chrystusa, za sługę Bożą Paulinę Jaricot, która to dzieło zainicjowała, i za niezliczone łaski, jakie nam każdego dnia wypraszasz u Boga. Niepokalana Dziewico i Matko, otaczaj nas zawsze swą macierzyńską miłością, ucz przeżywać słowa i czyny Jezusa Chrystusa w tajemnicach radości i światła, boleści i chwały. Obdarz wszystkie swoje dzieci łaską umiłowania modlitwy różańcowej. Niech ona pomnaża chwałę Boga i przyczynia się do zbawienia ludzi. Uproś nam dar świętego życia na ziemi i wiecznego szczęścia w niebie. Amen.

Modlitwa o beatyfikację Pauliny Jaricot

Panie Jezu Chryste, Ty po Zmartwychwstaniu powiedziałeś do Apostołów „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mt 16,15). Ty poprzez wieki duchem głoszenia Dobrej Nowiny napełniasz swoich wyznawców, a spośród nich wybrałeś Paulinę Jaricot i natchnąłeś ją, by całkowicie poświęciła się współpracy misyjnej, zakładając Dzieło Rozkrzewiania Wiary i Żywy Różaniec. Spraw by za jej przykładem jak najwięcej chrześcijan płonęło duchem głoszenia Ewangelii, objawiając Twoją nieskończoną miłość. Za wstawiennictwem czcigodnej sługi Bożej Pauliny udziel mi łaski…, o  którą szczególnie Cię proszę. Zechciej ją wsławić cudownym znakiem, aby Kościół, który uznał heroiczność jej cnót, mógł rychło zaliczyć ją w poczet błogosławionych. Który żyjesz i  królujesz na wieki wieków. Amen.

 
Polecamy

 

DUSZPASTERSTWO CHORYCH

          Jak należy przygotować pokój chorego na udzielenie mu  Sakramentów świętych?

Jeśli warunki na to pozwalają, powinien być przygotowany stół, na nim płonące świece, krzyż, woda święcona, kropidełko. Gdy ma być udzielany Sakrament Chorych, powinna być także położona na tym stole wata. Służy ona księdzu do wytarcia palców po namaszczeniu olejem chorych. Po wyjściu księdza, z szacunku dla rzeczy poświęconych, należałoby tę watę spalić. Dobrze jest przygotować także szklankę z wodą (ewentualnie łyżkę) z myślą o chorym, żeby mu było łatwiej spożyć hostię. Warto też chorym przypomnieć, że obowiązuje ich post 15. minutowy (w razie niebezpieczeństwa śmierci post nie obowiązuje), a przyjmowanie leków czy picie wody takiego postu nie łamią. Gdy chory ma słaby słuch, należy zapewnić warunki dla jego swobodnej spowiedzi św.

Odwiedzamy chorych w Pierwsze Piątki miesiąca służąc im posługą sakramentalną, rozmową oraz poradnictwem duchowym.

 

Króluj nam Chryste! Zawsze i wszędzie!

Spotkania z Ministrantami odbywają się  co drugą sobotę o 17.00 w Warnicach.

           Przyjmujemy kandydatów na ministrantów. Chłopców z klasy III i młodszych. Rodziców prosimy o pisemną zgodę, że Wasz syn chce zostać ministrantem.

 

KRÓLUJ   NAM,   CHRYSTE  !

 Ministranci są grupą duszpasterską występującą w każdej polskiej parafii. Są nimi chłopcy, usługujący w czasie centralnego punktu życia każdej parafii, jakim jest Święta Liturgia. Najważniejszym zadaniem  Ministrantów, to służba w czasie liturgii Mszy Świętej. 
ZAPRASZAMY! W tym miejscu zachęcamy wszystkich chłopców do zapoznania i przyjrzenia się, czym jest ministrantura. Jeśli jednak, gdzieś w naszej parafii są jacyś chłopcy, którzy już chcieliby zostać Ministrantami, to zapraszamy was – przyjdźcie do zakrystii i zapytajcie się, jak możecie nimi zostać! MINISTRANCI - MŁODZI PRZYJACIELE JEZUSA Wasza służba przy ołtarzu jest nie tylko obowiązkiem, ale i wielkim zaszczytem, prawdziwą świętą posługą. Jan Paweł II, 1.08.2001r. 

Kto to jest ministrant?

Ministrare (z łaciny) znaczy służyć. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant jest tym który NIESIE ZNAKI. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególne znaczenie. One mają ludziom wierzącym  przedstawić i wskazać  inną rzeczywistość. Ministrant powinien sam być ZNAKIEM. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych! Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że *uczestniczyć w liturgii* to współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując! 

PRZYRZECZENIE MINISTRANTA:     

       JA, … , SŁUŻBĘ  MINISTRANCKĄ  UWAŻAM  ZA  MOJE  POWOŁANIE  I ZASZCZYT. PRZYRZEKAM  WIĘC  MEMU  PANU  I  BOGU  SŁUŻYĆ  PRZY  JEGO  OŁTARZU  Z WIARĄ  
I  RADOŚCIĄ. OBOWIĄZKI  MINISTRANTA  BĘDĘ  WYPEŁNIAŁ  SUMIENNIE. BĘDĘ  SIĘ  MODLIŁ  ZA  MOICH  KSIĘŻY  I  OKAZYWAŁ  IM  SZACUNEK. BĘDĘ  CZCIŁ,  MIŁOWAŁ  I  MODLIŁ  SIĘ  ZA  MOICH  RODZICÓW,  WYCHOWAWCÓW  I  NAUCZYCIELI.
            BĘDĘ  PILNYM  UCZNIEM  I  DOBRYM  KOLEGĄ. BĘDĘ  Z  INNYMI  MÓWIŁ  O  CHRYSTUSIE,  ABY  WIĘCEJ  MU  UWIERZYLI  I  BARDZIEJ  GO  POKOCHALI. WYRZEKAM  SIĘ  DO  18  ROKU  ŻYCIA  WSZELKICH  SUBSTANCJI  ODURZAJĄCYCH. BĘDĘ  MIŁOWAŁ  MOJĄ  OJCZYZNĘ  I  WSZYSTKO,  CO  JĄ  STANOWI.
            NA  ŚWIADKÓW  TEGO  PRZYRZECZENIA  BIORĘ  MOICH  KAPŁANÓW,  RODZICÓW,  KOLEGÓW  I  WSZYSTKICH  TU  OBECNYCH.
            TAK  MI  DOPOMÓŻ  BÓG.   AMEN 

 

ZASADY WEDŁUG ŚW. JANA BERCHMANSA

1. Serce moje jedynie bezpiecznym żyć może, gdy wytrwa w szczerej, dziecięcej miłości ku Matce Bożej.
2. Mało mówić, dużo czynić. 
3. Wielce sobie ważyć drobne sprawy. 
4. Jeśli nie dojdę do świętości za młodu, nigdy nie będę świętym. 
5. Myśl, żebyś Panu Bogu się podobał, a Pan Bóg o tobie myśleć będzie.
6. Sumiennie dopilnuję punktualnego rannego wstawania. 
7. Kto nie docenia modlitwy, nie wytrwa w pobożności. 
8. Wszystko, co czynisz, czyń z wielką starannością. 
9. Cierpliwość koroną wszelkich cnót. 
10. Nie czyń nigdy tego, co Ci się w drugich nie podoba; ale to, co się w nich podoba. 
POSŁUGA PRZY OŁTARZU, BA! Nawet samo nałożenie komży jest wielkim zobowiązaniem i niejednokrotnie doskonałym *hamulcem* dla naszej wybujałej fantazji i nie zawsze mądrych pomysłów. Stąd też w naszej służbie i życiu osobistym podpieramy się ministranckim dekalogiem: 
Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki. 
Ministrant służy Chrystusowi w ludziach. 
Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem. 
Ministrant rozwija w sobie życie Boże. 
Ministrant poznaje liturgię i żyje nią. 
Ministrant wnosi wszędzie prawdziwą chrześcijańską radość. 
Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie 
Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa. 
Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej. 
Ministrant modli się za swój Naród i służy mu rzetelną pracą. 

 

HYMN 


1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie. 
To nasze rycerskie hasło. 
Ono nasz zawsze prowadzić będzie.
I świecić jak słońce jasno.
2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze.
Do walki z grzechem swej duszy.
Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty.
Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie,
Podnosząc w górę swe czoła.
Przed nami życie rozkwita w wiośnie.
Odważnie, bo Jezus woła. 

 

 OBOWIĄZKI MINISTRANTA PRZED  MSZĄ ŚWIĘTĄ


W ZAKRYSTII OBOWIĄZUJE CISZA I SKUPIENIE!
I. Pełniący posługę przychodzą do kościoła przynajmniej 15 minut przed rozpoczęciem liturgii. Czas ten przeznaczamy na modlitwę, na duchowe przygotowanie się do uczestnictwa w Eucharystii lub nabożeństwie oraz na ubranie się, przygotowanie potrzebnych rzeczy, pomoc w ubraniu celebransa.

II. Przychodząc do kościoła udają się najpierw przed tabernakulum, aby oddać pokłon Chrystusowi. Powinni, więc wchodzić głównym wejściem do kościoła. Jeżeli ktoś wchodzi przez zakrystię, to nie przyklęka w kąciku, lecz udaję się przed ołtarz, gdzie jest obecny Gospodarz tego domu.
III. Udział służby liturgicznej we Mszy św. nie może ograniczyć się do wykonywania powierzonych im czynności. Posługa ma ich prowadzić do pełniejszego włączania się w święte obrzędy, aby uczestniczyć w nich "świadomie i owocnie".
IV. Spełnianie określonych czynności w liturgii nie może mieć charakteru występu, lecz posługi. Należy, więc podkreślać przekazywana treść, a nie samego siebie.
V. Wszyscy członkowie zespołu liturgicznego pełniący posługę w prezbiterium biorą udział w procesji wejścia i uczestniczą w całej liturgii na swoich miejscach. Do zakrystii wychodzą tylko w razie konieczności.
VI. Swoje czynności wykonują we właściwym czasie, bez pośpiechu, nigdy przed zakończeniem czynności poprzedzającej.
VII. Do Komunii św. przystępują pierwsi przed pozostałymi wiernymi.
VIII. Swoją postawą i zachowaniem się dają wiernym przykład właściwego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii. 
W ZAKRYSTII OBOWIĄZUJE CISZA I SKUPIENIE! 
Otworzyć kościół
Jeżeli jest dzwon, zadzwonić pół godz. przed Mszą świętą
Przygotować do Mszy świętej;
+ 10 min. przed;
włączyć oświetlenie w kościele
odsłonić ołtarz
*ubrać* kielich
zapalić świece
wynieść kielich, wodę i wino
sprawdzić włączony wzmacniacz
Najstarszy wyznacza poszczególne funkcje. 
Ubiera księdza do Mszy świętej.
Lektor w dniu służby na 15 min. przed Mszą świętą przygotowuje liturgię Słowa.
Po Mszy świętej każdy ministrant robi to, co przed Mszą świętą tylko w odwrotnej kolejności.

Regulamin służby ministranckiej


1. Każdy ministrant zobowiązany jest do uczestnictwa przy ołtarzu w niedziele i święta oraz jeden raz w tygodniu.

2. Uczestnictwo w dzień powszedni w swoim dyżurze -  l pkt.
3. Trzymanie rąk, dobra postawa - 10 pktów. (nagroda księdza)
4. Naganne zachowanie w czasie Mszy św., w zakrystii, w kościele lub w innych okolicznościach może być ukarane odjęciem punktów.
5. Uczestnictwo:
•   dodatkowe - 2 pkt.(tylko raz w tygodniu)
•   nowenna z Mszą św. - 3 pkt.
•   nabożeństwo majowe - l pkt. ( z Mszą św.)
   droga krzyżowa -  l pkt. ( z Mszą św.)
6. Opuszczenie własnego dyżuru -3 pkty.
7. Brak pelerynki;
•   W niedzielę -5 pktów
•   W dzień zwykły –3 pkty.
8. Opuszczenie zbiórki -3 pkty.
9. Opuszczenie dyżuru w niedzielę -5 pktów.
10. Punktacja trwa od kolędy do kolędy.
11. Uczestnictwo w zbiórce nie jest punktowane.
12. Punktacja nie obowiązuje w czasie ferii i wakacji.
13. Ministranci, którzy uzyskają O punktów w klasyfikacji końcowej, lub opuszczą wszystkie ury w jednym miesiącu, nie uczestniczą w kolędzie.
14. Ministranci, którzy uzyskają -20 punktów są zawieszeni w prawach ministranta.

MODLITWA PRZY ZAKŁADANIU KOMŻY

Niech Bóg oblecze mnie w nowego człowieka, stworzonego na wzór Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. 
Przed Mszą Świętą:
L: Modlitwa  OTO ZA CHWILĘ PRZYSTĄPIĘ...

L: Pokłon krzyżowi,
L: Pokłon celebransowi.
L: Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
M :Który stworzył niebo i ziemię.
Ks. Procedamus 
Po Mszy Świętej: 
L: Modlitwa BOŻE, KTÓREGO DOBROĆ...

L: Pokłon krzyżowi,
L: Pokłon celebransowi.
L: Błogosławmy Panu
M : Bogu niech będą dzięki.