Ogłoszenia

Parafia WarniceDzisiaj jest poniedziałek, 11 grudnia 2017r.
Odwiedzin dzisiaj: 22.
Odziewdzin ogólnie: 83393.
Image 1 Image 2 Image 3

Ogłoszenia

 

XXXIV  NIEDZIELA  ROKU    26.11.2017

1. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata    w tym dniu  podczas Mszy św. (po Komunii św. wspólna Adoracja) w każdej miejscowości odmówimy Jubileuszowy  Akt  Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.        

        Uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kończymy Rok Liturgiczny. W roku liturgicznym możemy na nowo przeżywać dzieło naszego Odkupienia i  Zbawienia.

2. Dzisiaj Różaniec za zmarłych w Barnimie i w  Warnicach o 15.15 z Wypominkami na cmentarzu.

3. Dzisiaj o 16.30w Koszewie  nabożeństwo przy  Kapliczce Przydrożnej Chrystusa Króla Wszechświata i modlitwy w intencji mieszkańców Koszewa.

 4. Dzisiaj rozpoczynamy Tydzień Biblijny. Szkoła Biblijna w parafiach Archidiecezji.  Parafialna Szkoła Słuchania Słowa Bożego ma na celu ożywienie systematycznej modlitwy biblijnej, a także wprowadzenie kręgów biblijnych w  parafii. W środę po Mszy św. o 17.30 odbędzie w salce spotkanie z Biblią.

 5. W naszej parafii 32 rodziny systematycznie otrzymują Tygodnik Katolicki NIEDZIELA. Gdyby ktoś chciał stać się stałym odbiorcą tej gazety, prosimy o zgłoszenie w zakrystii.

6.  W przyszłą niedzielę - I Niedzielą  Adwentu rozpoczniemy Nowy Rok Liturgiczny.

     Przygotujmy się do godnego przeżycia Adwentu i uczestnictwa we Mszy św.Roratniej.Jak co roku, na Mszach św. w tygodniu gromadzić się będziemy na Roratach - początek Mszy św. do Modlitwy będziemy odprawiać przy  zgaszonych światłach. 

       W przyszłą niedzielę  poświęcenie figury Matki Bożej. Przychodzimy na Msze św. roratnie z lampionami i papierowymi sercami na których dzieci oprócz imienia i nazwiska umieszczą swoje dobre uczynki. Serduszka będą  pomocne w losowaniu, którą rodzinę nawiedzi Matka Boża.  W przyszłą  niedzielę  pierwsze losowania figury odbędą się w: Koszewie, Koszewku, Reńsku i Kłębach. Losujemy na każdy dzień godz. Mszy św. w tygodniu jest godz. zmiany. Zachęcamy do licznego udziału w Roratach całymi rodzinami.

7. W przyszłą niedziele I Adwentu  rozpoczniemy Odnowienie Misji Parafialnych. Poprowadzą nas Ojcowie Redemptoryści, wspierajmy Ich modlitwą. Zapraszamy wszystkich do udziału w Misjach.             

Modlitwa do Jezusa, naszego Króla i Pana

         Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże,Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu! Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata, który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”, wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem.

      Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie. Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro. Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie.   Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały, dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie, wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość. Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch, wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.

       Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie, na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju, teraz i na wieki wieków. Amen.

XXXIII NIEDZIELA ROKU  19.11.2017

 1. 19 listopada przypada I rocznica proklamacji „Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana”. 

        W przygotowaniu na Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata od 18 l do 25 listopada  trwa Nowenna  przed Uroczystością.

2. Dzisiaj również  obchodzimy z woli Ojca Świętego Franciszka:  I Światowy Dzień Ubogich.

         W liście Papieża Misericordia et Misera czytamy: w świetle „Jubileuszu osób wykluczonych społecznie”, kiedy we wszystkich katedrach i sanktuariach na świecie zamykane były Drzwi Miłosierdzia, zdałem sobie sprawę, że jako dalszy konkretny znak tego Nadzwyczajnego Roku Świętego powinniśmy obchodzić w całym Kościele, z okazji XXXIII Niedzieli Zwykłej, Światowy Dzień Ubogich. Swoje przesłanie Ojciec Święty oznaczył hasłem „Nie miłujmy słowem, ale czynem”, zaczerpniętym z 1 Listu św. Jana. Będzie to najbardziej godne przygotowanie do przeżycia uroczystości naszego Pana Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, który utożsamiał się z maluczkimi i ubogimi, a osądzi nas z uczynków miłosierdzia (por. Mt 25,31-46).

         Odpowiadając na apel Ojca Świętego, Caritas zachęca do włączenia się w ogólnopolską inicjatywę pt. „Tytka charytatywna - Torba Miłosierdzia”.

        Papierowe torby, specjalnie przygotowane na tę okazję, będą rozdawane po Mszach Świętych w niemal wszystkich parafiach Archidiecezji. Należy je wypełnić produktami spożywczymi o długim terminie przydatności lub środkami chemicznymi.

         W tym dniu szczególnie zachęcamy wszystkich do przekazywania wypełnionych toreb bezpośrednio potrzebującym.

3. Trzecia niedziela listopada - Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych. Dzień ten ma przypominać o tragediach ofiar wypadków drogowych  nie tylko osób, które poniosły śmierć czy doznały obrażeń ciała, ale również ich rodzin oraz ma przestrzegać przed nierozważną jazdą.

4. Dzisiaj w niedzielę Różaniec za zmarłych w Barnimie  i w  Warnicach o 15.15 z Wypominkami na cmentarzu.

5. 24.11. przypada XV rocznica sakry biskupiej Ks. Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi. Pamietajmy o Modlitwie.

6. W piątek 24.11. o 17.30 w Warnicach zapraszamy na spotkanie Młodzież pracującą, szkół średnich i studentów z całej Parafii. W ostatni piątek Modlitwy w intencji naszej Ojczyzny.

RENOWACJA MISJI ŚWIĘTYCH W  PARAFII    od 03.12. do  07.12.2017

W Modlitwie Powszechnej na każdej Mszy św. dodajemy wezwanie: o godne przygotowanie się do  odnowienia Misji Parafialnych

XXVI  NIEDZIELA  ROKU    01.10.2017

1. Dziś I niedziela miesiąca. Wspólna Adoracja Najświętszego Sakramentu, Akt Oddania Modlitwa Rodzin i  Zmiana Tajemnic Różańcowych (Intencje s.1). Barnim o 8.00, Warnice o 8.00 i o 12.30.

2. W I niedziele miesiąca ofiary, które składamy na tace są przeznaczone na cele diecezji.

3. Nabożeństwo Różańcowe patrz NIŻEJ

4. Dzisiaj 01 października  w Koszewku Odpust ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus.  O 17.30 Msza św.

5. Kalendarz Liturgiczny:

1. 01.10. niedziela (B) św. Teresy od Dzieciątka Jezus  w Koszewku Odpust o 17.30 Msza św.

2. 02.10. poniedziałek(B)św. Aniołów Stróżów, wspomn..

3. 04.10. środa (B) św. Franciszka z Asyżu wspomnienie

4. 05.10. czwartek (B) św. Faustyny Kowalskiej święto    patronalne Żywej Róży z Warnicy A

5. 07.10. sobota (B)   NMP Różańcowej - święto   patronalne Żywej Róży z Kłębów

6. Msze św. w tygodniu: 

7. We wtorek 03.10. na Spotkanie Rady Katechetycznej  o godz. 19.30 w salce serdecznie zapraszamy.  

8. W tym tygodniu przypada:  I czwartek, I piątek, I sobota
-  I czwartek: 05.10. w Reńsku o 17.00 Msza św. i
    nabożeństwo  z   udziałem Domowego Kościoła

-  I Piątek  06.10 odwiedzimy chorych i starszych w
     ich   domach z posługą sakramentalną od godz. 9.30

Adoracja Najświętszego Sakramentu:

  Koszewo:  we wtorek od 17.30 Adoracja, o 18.30 Msza św.

  Barnim: I piątek od 16.30,  Warnice: I piątek od 17.30

- I sobota w Warnicach o 8.40 wspólny Różaniec o 9.00
 Msza św. i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.

 

  1. RÓŻANIEC DO GRANIC Dobiega końca jubileuszowy rok objawień w Fatimie. Sto lat temu Maryja przekazała trojgu portugalskich dzieci orędzie ocalenia: nawracajcie się, wynagradzajcie za grzechy przeciw mojemu Niepokalanemu Sercu i odmawiajcie różaniec.

         Szczególną sposobnością do realizowania tego wezwania jest ogólnopolska inicjatywa Różaniec do granic. Jej celem jest podjęcie ogólnopolskiej modlitwy różańcowej przez osoby zebrane wzdłuż granic naszego kraju, w intencji Polski i całego świata. Przedsięwzięcie będzie miało miejsce 7 października tego roku, w pierwszą sobotę miesiąca, w święto Matki Bożej Różańcowej i na zakończenie obchodów 100. rocznicy objawień fatimskich, kiedy to – zebrani – na granicach naszej Ojczyzny, o jednej godzinie o 14.00.odmówimy cztery części różańca.

         Prosimy wszystkich wiernych, aby licznie włączyli się w tę inicjatywę. Niech w modlitwę różańcową włączą się również ci, którzy nie będą mogli udać się nad granice Polski. Rodziny niech modlą się w swoich domach, chorzy w szpitalach, a wspólnoty parafialne w swoich kościołach.

 07.10. w naszych Rodzinach odmówimy o godz. 20.45 Akt Poświecenia Niepokalanemu Sercu Maryi

11. W przyszłą niedziele będziemy przeżywać kolejny: Dzień Papieski pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją” W tym dniu (08.10.) składamy nasz dar do puszki na Żywy Pomnik św. Jana Pawła II, a o 20.30 Modlitwa Apel przy Pomniku św. Jana Pawła II i Jego przesłanie o „Nadziei” przedstawią uczniowie Gimnazjum.  

    

XXV  NIEDZIELA  ROKU  24.09.2017

1. We wrześniu modlimy się o katolickie wychowanie dzieci i młodzieży, aby Rodzice własnym przykładem utwierdzali w swoich dzieciach wiaręi nauczyli je chodzić na Msze św.

2. Kalendarz Liturgiczny:

27.09. środa (B) św. Wincentego a Paulo

2. 28.09. czwartek (Cz) św. Wacława męczennika,  Rocznica śmierci Ojca Świętego Jana Pawła I (1978)

3. 29.09. piątek (B) święto Michała, Gabriela,  Rafała Archaniołów

4. 30.09. sobota (B)św. Hieronima  – wspomnienie

3. Msze św. w tygodniu: 

4. W czwartek 28.09. w Rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopoćki X Międzynarodowa Akcja Modlitewna „Koronka do Miłosierdzia Bożego na ulicach miast świata”. Zgromadzimy się o 15.00 przy Krzyżu na skrzyżowaniu koło Gminy, aby wspólnie odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Zachęcamy wiernych, aby w swoich miejscowościach również zgromadzili się na tę Modlitwę przy Krzyżu. Barnim na skrzyżowaniu.

      Ksiądz Arcybiskup Metropolita prosi, aby intencje tej modlitwy były następujące:

-                    o pokój na świecie a szczególnie na Ukrainie, Bliskim Wschodzie i w Ziemi Świętej oraz o łaskę uniknięcia wojny, a także za nowych męczenników prześladowanych za wiarę;

- o zachowanie chrześcijańskiego ducha w Narodzie Polskim, szczególnie w najbliższych miesiącach oraz by ludzie decydujący o losach narodów umieli właściwie rozpoznać i odważnie podjąć rozwiązania zgodne z wolą Bożą;

- o chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży, aby placówki edukacyjne i wychowawcze pomagały rodzinom w katolickiej formacji młodego pokolenia.

5. W piątek 29 września Odpust w Starym Przylepie o 18.00 ku czci św. Michała Archanioła

6.  01 października  w Koszewku Odpust ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus.  O 17.30 Msza św. ze  Słowem Bożym. Przed  Mszą św. okazja do spowiedzi św. Po Mszy św. procesja Eucharystyczna wokół kościoła. Odpust poprowadzi ks. Rafał wikariusz. Zapraszamy w imieniu wiernych z Koszewka na Odpust i na spotkanie przy ognisku.

 7. 01 października  rozpoczynamy Nabożeństwo Różańcowe. W tym roku Różaniec odmawiamy wspólnie  w tych dniach kiedy jest Msza św. w tygodniu w danej miejscowości i wyznaczone dni: Kłęby: wtorek i czwartek o 17.30,   Reńsko: wtorek i piątek o 17.30,  Koszewo: środa  i piątek o 17.30, Koszewko: środa i piątek o 17.30

W Warnicach: wtorek i czwartek o 17.30, Barnim i Wójcin: wtorek i czwartek o 17.30.  W Warnicach i w Barnimie w piątki młodzież  o 19.30

         W niedzielę odmawiamy Różaniec 15 minut przed Mszą 4 tajemnice, 5 Tajemnicę prowadzi ksiądz.

    W pozostałych dniach tygodnia odmawiamy Różaniec w naszych domach z całą rodziną.  Po modlitwie różańcowej  wspólnie przypominamy sobie Prawdy Katechizmowe. Na zakończenie śpiewamy „Weź w swą opiekę.” Uczniowie za udział w nabożeństwie różańcowym przekazują Matce Bożej  kwiatki „kartki” podpisane.