Kancelaria Parafialna

Parafia WarniceDzisiaj jest środa, 25 maja 2022r.
Odwiedzin dzisiaj: 44.
Odziewdzin ogólnie: 28762.
Image 1 Image 2 Image 3

Kancelaria Parafialna

KANCELARIA  PARAFIALNA czynna:

  środa: 19.00 - 20.00,

sobota: 11.00 - 13.00

CHRZEST
Informacja dla rodziców przed chrztem dziecka
                Sakrament chrztu św., jest bramą sakramentów - konieczny do zbawienia. W tym sakramencie człowiek zostaje uwolniony od grzechu pierworodnego, upodobniony do Chrystusa oraz włączony do Kościoła. por. Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 849
Gdy chcesz, aby twoje dziecko wzrastało w łasce uświęcającej i miało udział w owocach Tajemnicy Zbawienia poproś
o Chrzest Święty.
                Do chrztu należy przynieść dziecko jak najwcześniej, czyli w pierwszych tygodniach po urodzeniu.
Chrzest ma miejsce w parafii zamieszkania (nie bierzemy pod uwagę zameldowania tylko stan faktyczny). Z ważnych powodów można ochrzcić dziecko w innej parafii, zawsze jednak po otrzymaniu zgody na piśmie od swojego proboszcza.
Ksiądz może ochrzcić, jeśli rodzice poproszą o sakrament oraz zapewnią, że wychowają dziecko po Katolicku (nie wystarczy ustne zapewnienie tylko dotychczasowe życie).
Porządek, jaki Bóg wprowadził jest taki: najpierw ślub, potem chrzest (obowiązuje zasada: miłość, małżeństwo, rodzina).
Nie stosujmy argumentu: "ksiądz nie chce dobra dziecka, co jest winne nasze dziecko; my to inna rzecz" (np.. mogą mieć ślub, ale żyją wiele lat "ot, tak sobie") - ksiądz zawsze bierze pod uwagę i dobro dziecka i dobro rodziców i dobro całej parafii - chodzi przecież o zbawienie!
Chrzestni: mogą nimi być wierzący i praktykujący katolicy. Jeśli chrzestni są z innej parafii ich proboszcz na piśmie wyraża zgodę.
Chrzest jest radosnym wydarzeniem dla całej parafii - powinien być udzielony podczas głównej Mszy św.,
W nadzwyczajnych sytuacjach np. dziecko starsze lub ślub z chrztem "po cichu"- wtedy w tygodniu.
Oczywiście, jeśli tylko nie ma przeszkód wszyscy z okazji chrztu przystępują do spowiedzi i Komunii św.,
a w domu podczas przyjęcia nie podajemy alkoholu (tak na marginesie: chrzest to sakrament i jest w kościele
a chrzciny to przyjęcie w domu).
Zgłoszenie chrztu w kancelarii ma miejsce ok. 2 tygodni wcześniej
Rodzice lub jedno z nich zgłaszając przynoszą akt urodzenia dziecka (ew. zgoda od proboszcza); dane chrzestnych
i ewentualne zgody od proboszcza.
Ksiądz podczas rozmowy w kancelarii poinformuje o terminie konferencji przed chrztem (zasadniczo uczestniczą w niej rodzice i chrzestni, jeśli są przeszkody: jedno z rodziców i jedno z chrzestnych).
Rodzice lub chrzestni nabywają świece i białą szatę do chrztu
Zwyczajowo rodzice składają z okazji chrztu dobrowolną ofiarę

Konieczne dokumenty w kancelarii parafialnej przed zgłoszeniem dziecka do chrztu:

 1. Rodzice dziecka, najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem zgłaszają dziecko do chrztu.
 2. Wymagane dokumenty: odpis metryki urodzenia z USC.
 3. Wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców. Jeśli odbył się poza parafią.
 4. Należy wybrać dwoje chrzestnych: ojca i matkę. Podać pełne dane. Rodziców i chrzestnych obowiązuje spowiedź.
 5. Rodzice chrzestni winni przedstawić odpowiednie zaświadczenia od swojego księdza proboszcza o praktykowaniu wiary. 

Rodzice chrzestni: 
                Zgodnie z chrześcijańską tradycją, przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Jego zadaniem jest, w wypadku chrztu osoby dorosłej, towarzyszenie w dochodzeniu do wiary i poznawaniu życia chrześcijańskiego; a w przypadku chrztu dziecka ma on wraz z rodzicami przedstawić dziecko do chrztu i pomagać
w jego wychowaniu religijnym, tak, by prowadziło życie prawdziwie chrześcijańskie.
Chrzestnym nie może, więc być każdy. Więcej, Kościół stawia osobom, które maja być chrzestnymi bardzo konkretne wymagania.
Chrzestnym może być ten, kto:
- jest katolikiem;
- ma wymagane kwalifikacje i chce pełnić to zadanie;
- jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania, to znaczy ukończył szesnaście lat;
- przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;
- prowadzi życie zgodne z wiarą i zadaniami, jakie ma pełnić;
- prawo nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego, (tzn. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej);
- nie jest ojcem ani matką dziecka /osoby przyjmującej chrzest/.

Zgodnie z tymi normami pomyłką jest wybór na chrzestnego osoby niepraktykującej, czy żyjącej w związku cywilnym lub konkubinacie (bez ślubu „kościelnego"), albo osoby jawnie występującej przeciwko prawdom wiary
i moralności (np. popierającej aborcję, małżeństwa homoseksualne, używanie środków antykoncepcyjnych, negującej wartość Eucharystii czy spowiedzi oraz sakramentu małżeństwa itd.).
Musi przecież, wraz z rodzicami dziecka, wyznać wiarę, w której dziecko ma być ochrzczone, i wyrzec się wszelkiego zła!
Powinna być to osoba bliska rodzinie dziecka, mająca z nią częste kontakty (czy może dbać o wiarę dziecka chrzestny, który widuje chrześniaka raz czy dwa razy w roku?). Chrzestny powinien również cieszyć się autorytetem, tak, by
w razie potrzeby, mógł zwrócić uwagę dziecku i jego rodzicom na błędy czy braki wychowania.
To, dlatego, gdy chrzestny nie jest osobiście znany proboszczowi, wymagane jest zaświadczenie z jego rodzinnej parafii, ze jest osobą wierzącą i praktykującą.

Nie mogą zostać rodzicami chrzestnymi następujące osoby:
1. Nieochrzczone.
2. Należące do jakiejś sekty religijnej.
3. Które publicznie zaparły się wiary?
4. Które są wrogo ustosunkowane do wiary i religii?
5. Będące publicznymi, jawnymi grzesznikami.
6. Żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego.(wspólne zamieszkanie bez ślubu)

Obowiązki rodziców dziecka:

 • przynoszą niemowlę do kościoła, publicznie proszą o chrzest,
 • kreślą znak krzyża na czole dziecka, wyrzekają się szatana,
 • składają wyznanie wiary,
 • otrzymują specjalne błogosławieństwo,
 • doprowadzają dziecko po chrzcie do poznania Boga (spowiedź św., I Komunia św., bierzmowanie),
 • są świadkami wiary dla dziecka, przekazują wiarę wtedy, kiedy nią żyją, na co dzień,
 • spełniają obowiązki religijne (codzienna modlitwa, niedzielna Msza św., sakramenty św.,),
 • razem modlą się z dzieckiem i za dziecko,
 • wyjaśniają dziecku odpowiednie znaki religijne, znaczenie świąt i przygotowują się do nich,
 • obchodzą z dzieckiem rocznice chrztu, świętują dzień Patrona,
 • uczą miłości bliźniego (brak kłótni w domu, sąsiedztwie, pomoc sąsiedzka, przebaczenie, uczciwość szacunek dla starszych),
 • zawierzają dziecko Bogu:

Obowiązki rodziców chrzestnych:

 • przyjęli sakramenty: chrzest, eucharystia, bierzmowanie
 • nie są ojcem ani matką przyjmującego chrzest
 • należą do Kościoła katolickiego
 • jeśli są małżonkami, to żyją w sakramentalnym małżeństwie
 • wyrzekają się szatana
 • wyznają wiarę Kościoła, w której dziecko otrzymuje chrzest
 • otrzymują specjalne błogosławieństwo
 • trzymają świecę i podają białą szatkę do chrztu
 • pomagają w chrześcijańskim wychowaniu dziecka
 • prowadzą prawdziwe życie chrześcijańskie, żyją wiarą, nadzieją i miłością
 • modlą się za chrześniaka
 • kupią odpowiednią do wieku dziecka książkę religijną
 • zabiorą na pielgrzymkę do sanktuarium
 • w razie nie wypełniania obowiązków chrześcijańskich przez rodziców zwracają im uwagę.

Chrzest jest początkiem nowego życia - życia we wspólnocie z Jezusem i z wszystkimi, którzy w Niego wierzą. Na znak zapoczątkowania czegoś nowego otrzymujący chrzest zostaje nazwany po imieniu. Powinno to być imię świętego, który ma być w życiu wzorem i patronem.
 

W naszej parafii:
                Chrzest może odbyć się podczas Mszy św. w II niedzielę miesiąca, lub w terminie uzgodnionym z księdzem proboszczem w kancelarii parafialnej. Jedno z rodziców musi przyjść do kancelarii parafii z koniecznym dokumentami (najlepiej w godzinach urzędowania najpóźniej przed niedzielą, w którą ma być chrzest).
1. Chrzest winien być udzielany uroczyście w Niedzielę, wobec zgromadzonej wspólnoty kościoła parafialnego,
2. Termin chrztu jest uzgadniany z Księdzem proboszczem,
3. Należy przygotować: świecę, białą szatkę,
4. Rodzice i chrzestni gromadzą się 15 minut przed Mszą Święta w kościele, oczekując na kapłana.        
    W dniu uroczystości prosimy o przybycie odpowiednio wcześniej przed rozpoczęciem Mszy św., i jeśli chrzestni nie podpisali dokumentów wcześniej, mogą to uczynić w zakrystii. Gdyby w czasie uroczystości dziecko płakało, można wyjść do zakrystii, by spokojnie "zaradzić przyczynie płaczu".

MAŁŻEŃSTWO

Gdy już zdecydowaliście, że chcecie iść przez życie razem... i z nikim innym, tylko ze sobą...
DOKUMENTY POTRZEBNE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

        I.            NARZECZENI ZGŁASZAJĄ SIĘ W KANCELARII PARAFIALNEJ NA TRZY MIESIĄCE PRZED ŚLUBEM Z:

 • metryką chrztu z datą nieprzekraczającą 6 miesięcy od dnia jej wydania, fakt zawarcia małżeństwa przekazywany jest także do parafii miejsca chrztu i jest odnotowany w Księdze Metrykalnej.
 • świadectwo z katechezy z zakresu szkoły ponadpodstawowej (licealnej, zawodowej, technicznej).
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej (nie jest to świadectwo katechezy)

Przygotowanie do małżeństwa - polega ono na udziale w konferencjach odbywających się przy parafii, prowadzonych przez księdza oraz osoby świeckie (doradców życia rodzinnego, czyli pracowników poradni rodzinnych). Obowiązuje 10 spotkań oraz dwa spotkania w poradni.
W kancelarii mają miejsce dwa spotkania w celu spisania protokołu rozmów kanoniczno-duszpasterskich.

 • informacją o bierzmowaniu, jeżeli osoba przyjęła sakrament bierzmowania, a fakt ten nie jest odnotowany
  w metryce chrztu, uzyskuje potwierdzenie przyjęcia tego sakramentu z parafii, w której została bierzmowana
 • dowodami osobistymi,
 • wdowcy - z metryką zgonu współmałżonka,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego, (gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
 • zaświadczeniem z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzającym brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważnym sześć miesiący.

      II.            ZAPOWIEDZI ŚLUBU

 • 3 miesiące (najpóźniej 1 miesiąc) przed planowanym terminem ślubu (datę i godzinę warto zarezerwować nawet wcześniej). Jest to czas sprawdzania, czy małżeństwo może być ważnie zawarte, czy nie ma żadnych przeszkód, które są nieusuwalne. Gdyby były usuwalne, należy je w tym czasie usunąć.
 • zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach w innej parafii, dane personalne świadków ślubu (imię, nazwisko, wiek oraz dokładny adres.)
 • ślub może mieć miejsce: w parafii narzeczonej, w parafii narzeczonego lub w innej, jeśli jeden z proboszczów wyrazi na to pisemną zgodę. Wystawi Licencje do asystowania przy zawarciu małżeństwa.
 • o zapowiedziach decyduje ksiądz spisujący protokół (może być zwolnienie od głoszonych zapowiedzi)
 • dokument z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi zanosi do kancelarii miejsca wyznaczonego sam zainteresowany (narzeczony lub narzeczona - wyjątkowo ktoś z rodziny np. mama)
 •  składając dokument lub odbierając go zwyczajowo składa ofiarę.

 • PANIE POMÓŻ MI WYBRAĆ

Spotkałam kogoś, kto mnie pociąga i raduje swoją obecnością. Dobrze mi z nim być. Czy to ten, którego mi przeznaczyłeś na towarzysza? Pomóż mi dobrze wybrać! Spraw, żebym się nie zadawalała tylko zewnętrznymi pozorami, ·ale dostrzegła istotną wartość interesującej mnie osoby. Ty wiesz, że chcę Ci służyć. Daj mi wybrać tego, ·który mnie
w tym podtrzyma i razem ze mną będzie pełnić Twoją wolę.Daj mi znaleźć przyjaciela, któremu bezpiecznie zaufam
i w którym dostrzegę także Ciebie. Ty wiesz, że moje serce jest głodne miłości i chcę się na kimś oprzeć. Przecież powiedziałeś "niedobrze człowiekowi być samemu" (Rdz. 2,18). Skłoń serce tego, którego chcesz mi dać, ·żeby odpowiedziało na moją tęsknotę i pokochało mnie tak, ·jak ja jestem gotowa kochać. Błogosław, ·Panie, mojej budzącej się miłości.


 PRZYGOTUJ MNIE DO MIŁOŚCI
Powołałeś nas, Panie, do rozwoju. Pomóż mi wypełnić Twoje wezwanie. Spraw, abym się stała pełnym człowiekiem. Dopomóż mi rozwinąć we mnie moją kobiecość na miarę Twoich zamysłów. Przygotuj mnie do daru miłości, który mam z siebie złożyć wyznaczonemu mi przez Twoją dobroć człowiekowi. Daj mi moc uszczęśliwienia mojego towarzysza życia, żeby się na mnie nie zawiódł, żeby się nigdy nie musiał za mnie wstydzić, żeby mógł na mnie we wszystkim polegać. Przysposób mnie, Panie, do służby miłości.


NIE UMIEM KOCHAĆ, PANIE
Panie, który wychodzisz na spotkanie zbłąkanej owcy i wszystkim słabym otwierasz swoje ramiona!Wyznaję Ci, że nie umiem kochać. Samotnie - tęsknię za tym, ·którego mi dałeś, ·źle mi bez niego i ciągle o nim marzę. Ale gdy tylko jesteśmy razem - nie umiem się pozbyć egoizmu, ·opanować języka i być dobra dla tej osoby, ·którą przecież kocham! Czemu jest we mnie tyle uporu i opryskliwości? Czemu kochanemu chłopcu próbuje we wszystkim narzucać własne zdanie? Czemu się nie liczę z tym, co on odczuwa, ·i z mojej przyczyny bywa mu nieraz ciężko i źle? Czemu niszczę otrzymany od Ciebie dar naszej miłości?Przebacz mi, Boże, moje samolubstwo i złośliwość. Przebacz mój brak opanowania. Racz naprawić, ·co popsułam. Od człowieka przewrotnego we mnie wyzwól mnie, Panie! Pomóż mi wynagrodzić kochanemu wyrządzone przykrości. Daj nam radość wzajemnego zrozumienia bez słów.   Amen.


 MODLITWA DO MATKI PIĘKNEJ MIŁOŚCI
Matko Pięknej Miłości naucz nas pięknie kochać. Święta Rodzicielko Boża i Matko nasza, Maryjo! Przynosimy Ci naszą ubożuchną, budzącą się miłość. Wejrzyj na nią Twoim dobrym spojrzeniem, naucz nas pięknie kochać. Ty, która cała byłaś miłością, otwórz i nasze serca. Spraw, abyśmy nie samych siebie egoistycznie kochali w najdroższym człowieku, ale jemu służyli prawdziwie ofiarną miłością. Niech nasza miłość zbliża nas do Boga i rozszerza na potrzeby braci. Niech nas ochroni od zła i przynagla do pracy nad sobą. Niech nas uzdolni do daru miłości, jaki pragniemy z siebie złożyć ukochanemu przez nas człowiekowi. Nie dopuść Matko, żeby to, co się pomiędzy nami tak cudownie zaczęło, kiedykolwiek zmarniało przez naszą głupotę czy egoizm. Naucz nas odnajdywać się w Chrystusie i czerpać naszą miłość z pełni Jego serca. Amen.


 MODLITWA ZA MOJĄ DZIEWCZYNĘ
Panie Jezu! Proszę za moją najmilszą. Błogosław jej. Spraw, by jej było ze mną dobrze. Nie dopuść, żebym ją kiedykolwiek skrzywdził. Rozwiń ją do miłości dojrzałej. Przygotuj do roli żony i matki. Daj, żeby była szczęśliwa, żeby się mogła na mnie oprzeć. Pomóż mi doprowadzić ją lepszą i bogatą do wiecznego szczęścia.
Dopomóż mi osłonić jej niewinność. Chroń ją od pokus. Spraw, by mi była wierna i żeby mnie kochała miłością czerpaną z Ciebie. Matko Najświętsza! Przygotuj ją do życia w miłości. Daj jej postawę ofiarną. Niech będzie dobra, ·niech niesie pomoc potrzebującym i opiekuje się słabymi i bezbronnymi. Odkryj przed nią cud macierzyństwa. Naucz ją dbałości
o nasz przyszły dom. Niech w służbie na rzecz rodziny dostrzeże swoje najpiękniejsze zadanie. Niech się nie czuje ograniczona obowiązkami żony i matki, lecz w wiernym ich wypełnianiu odnajdzie swoje szczęście. Spraw, żeby była cierpliwa i cicha,
·żeby umiała nieść pokój Boży i łagodziła spory. Matko, niech naśladuje Ciebie i jak Ty wypełnia Boże plany. Amen. 


 ZA MOJEGO CHŁOPAKA
Boże Ojcze! Postawiłeś na mojej drodze człowieka, ·któremu oddałam moje serce i z którym chcę na zawsze związać mój los. Czuwaj nad tym kochanym. Broń go od niebezpieczeństw. Spraw, aby w tobie osiągnął swoją życiową dojrzałość. Uczyń go prawym, mądrym i dobrym. Daj mu mężne serce, żeby się nie obawiał trudności, ·lecz przełamywał je w imię Twoje. Daj mu siłę, aby potrafił władać sobą i domem, ·którego będzie głową.
Uformuj w nim postawę ojcowską; ·żeby znalazł szczęście w obdarowywaniu swoich najbliższych, żeby nie szukał siebie, ·ale opiekował się tymi, których mu powierzysz. Uczyń go narzędziem Twojej Opatrzności.
Niech tak jak Ty opiekuje się słabymi i bezbronnymi. Niech odważnie stanie w obronie każdego poczętego
życia. Niech mnie i nasze dzieci prowadzi do Ciebie. Święty Józefie, patronie mężczyzn! Broń mego chłopaka od pokus fałszywej męskości. Naucz go opanowywać zmysłowość i podporządkowywać własne ciało służbie prawdziwej miłości. Naucz go kochać miłością czerpaną z Boga. Chroń mego miłego od alkoholizmu.
Spraw, bym się mogła bezpiecznie oprzeć na tym, ·któremu powierzam mój los. Naucz go obowiązkowości i troski
o zakładany dom. Niech tak jak Ty będzie jego opiekunem. Niech będzie mu ze mną dobrze.

Spraw, aby mi był wierny, ·żeby potrafił się oprzeć pokusie zdrady i dotrzymał swoich przyrzeczeń.
Bądź mu pomocą i wspieraj go w każdej potrzebie. Amen.

 
MODLITWA ZA NARZECZONYCH
Święta Maryjo, Matko Boża. Przynosimy Ci nasza budząca się miłość. Racz spojrzeć na nią swym łaskawym okiem
i naucz nas pięknie kochać. Ty, która cała jesteś miłością, ·rozpal i nasze serca. Czuwaj, aby nasza miłość pozostała trwała i ofiarna. Niech coraz bardziej zbliża nas do Boga i uwrażliwia na potrzeby ukochanej osoby i naszych bliźnich. Niech nas strzeże przed złem i usposabia do pracy nad sobą. Niech nas uzdolni do dzielenia się darem miłości z kochanym przez nas człowiekiem. Nie dopuść Matko, aby miłość, która tak cudownie nas złączyła kiedykolwiek ostudziła się i zgasła na skutek naszej nierozwagi.
Pomagaj nam, odnajdywać się w Chrystusie Amen.


 MODLITWA O CNOTĘ CZYSTOŚCI
O Stróżu i Ojcze dziewic, Józefie święty, którego wiernej straży sama niewinność, Chrystus Jezus i Panna nad pannami, Maryja powierzona była; Ciebie przez ten podwójny a najdroższy skarb Tobie powierzony, przez Jezusa i Maryję proszę
i błagam, byś mnie od wszelkiej nieczystości zachowawszy, sprawił to, abym myślą nieskalaną, sercem niewinnym
i czystym ciałem, Jezusowi i Maryi zawsze w jak największej czystości służył. Amen.


MODLITWA ZA MOJĄ PRZYSZŁĄ ŻONĘ
Panie, proszę Cię za moją Najmilszą! Błogosław jej. Spraw, by jej było ze mną dobrze. Nie dopuść, żebym ją kiedykolwiek skrzywdził. Rozwiń ją do miłości dojrzałej. Przygotuj do roli żony i matki. Daj, ·żeby była szczęśliwa, żeby się mogła na mnie oprzeć. Pomóż mi doprowadzić ją lepszą i duchowo bogatszą do wiecznego szczęścia. Dopomóż mi osłonić jej niewinność. Chroń ją od pokus. Spraw, by mi była wierna i żeby mnie kochała miłością czerpaną od Ciebie. Matko Najświętsza! Przygotuj ją do życia miłości. Daj jej postawę ofiarną. Niech będzie dobra, ·niech niesie pomoc potrzebującym i opiekuje się słabymi i bezbronnymi. Odkryj przed nią cud macierzyństwa. Naucz ją dbałości o nasz przyszły dom. Niech w służbie na rzecz rodziny dostrzeże swoje najpiękniejsze zadanie. Niech się nie czuje ograniczona obowiązkami żony i matki, lecz w wiernym ich wypełnianiu odnajdzie swoje szczęście. Spraw, żeby była cierpliwa
i cicha, ·żeby umiała nieść Boży pokój i łagodziła spory. Matko, niech naśladuje Ciebie i jak Ty, wypełnia Boże plany. Amen.