Linki, COŚ? PRZECZYTAJ
Image 1 Image 2 Image 3

Linki,

 

SŁOWO ADMINISTRATORA APOSTOLSKIEGO

ZAPOWIADAJĄCE UROCZYSTE OBCHODY ROKU OTTONOWEGO

W ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ

 

Dbajcie o ludzi, służcie ziemi szczecińskiej, bo to nasz wielki skarb. Św. Jan Paweł II, 11 czerwca 1987 r.

 

Drodzy Współbracia w Kapłaństwie, Osoby Życia Konsekrowanego, 

Diecezjanie, mieszkańcy ziemi nad Odrą i Bałtykiem.

 W  obchodzoną  dzisiejszej  niedzieli  uroczystość  Wniebowstąpienia  Pańskiego Jezus wskazuje na niebo, do którego jesteśmy zaproszeni, w którym jest miejsce dla każdego z nas. O tym przeznaczeniu przypominał nasz Patron św. Otton  przed  wiekami  głosząc  mieszkańcom  tych  ziem  Ewangelię  i  udzielając  im chrztu. Przed nami archidiecezjalne obchody Jubileuszu 900-lecia Pomorskiej Misji Ewangelizacyjnej św. Ottona z Bambergu. 

Przygotowywaliśmy  się  do  tego  jubileuszu  w  parafiach  Archidiecezji  od września ubiegłego roku, każdego czternastego dnia miesiąca, odprawiając „Nowennę  Odnowy  Wiary”,  opartą  na  Ślubach  Jasnogórskich,  odnoszonych  do  różnych  obszarów  współczesnego  życia.  Z  kolei  odmawiana  litania  do  św.  Ottona przywołując Jego przymioty, uzmysłowiła nam wyjątkowy charakter ewangelizacyjnej misji  Pomorza. Centrum tych diecezjalnych modlitw były miejsca, w których św. Otton głosił Dobrą Nowinę i udzielał Chrztu św.

Ufam, że zarówno czas przygotowań duchowych, jak i obchody Jubileuszu 900-lecia  Pomorskiej  Misji  św.  Ottona  z  Bambergu,  które  rozpoczniemy  już  w przyszłą niedzielę w uroczystość Zesłania Ducha Świętego będą czasem duchowej odnowy i pogłębienia wiary. Ufam nadto, że gdy Obchody Ottonowe zakończą się w przyszłym roku w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła będziemy mogli wyśpiewać wdzięczne „Te Deum” za bogactwo otrzymanych  łask. Dziękując kapłanom, osobom życia konsekrowanego, seminarium i wspólnotom parafialnym, wszystkim diecezjanom włączającym się w te przygotowania, teraz pragnę zaprosić na uroczyste rozpoczęcie obchodów Roku Ottonowego w naszej Archidiecezji.

Nastąpi ono w przyszłą niedzielę tj. 19 maja, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego.  We  wszystkich  świątyniach  Archidiecezji  podczas  każdej  Mszy  świętej wspólną  modlitwą  zainaugurujemy  Rok  Ottonowy  w  Archidiecezji  Szczecińsko-Kamieńskiej. Uczynimy to w łączności z celebracjami odbywającymi się w szczecińskiej Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła, gdzie tej niedzieli o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza święta z udziałem duchowieństwa, osób życia  konsekrowanego,  nadzwyczajnych  szafarzy  Komunii  świętej,  służby  liturgicznej ołtarza i diecezjan. 

Dzień później, w poniedziałek 20 maja, w uroczystość NMP Matki Kościoła głównej  Patronki  naszej  Archidiecezji,  będziemy  obchodzili  Dzień  Jedności Wspólnot i rozpoczniemy Tydzień Ewangelizacji. Dlatego zapraszam do Bazyliki Archikatedralnej w Szczecinie na uroczystą Mszę świętą w poniedziałek o godz. 18.00  przedstawicieli  grup  życia  apostolskiego,  ruchów,  wspólnot  oraz  duszpasterzy i moderatorów tych grup, z którymi wspólnie zawierzymy Matce Kościoła naszą Archidiecezję. Zapraszając  do  udziału  w  uroczystościach  inaugurujących  Jubileusz  900-lecia Pomorskiej Misji Ewangelizacyjnej św. Ottona z Bambergu zawierzam naszą Archidiecezję  opiece  NMP  Matki  Kościoła  oraz  św.  Ottona  i  z  serca  Wszystkim błogosławię

                                                † Zbigniew ZIELIŃSKI  Administrator Apostolski

Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

  Szczecin, 12 maja 2024 r.  

   

Słowo Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań

na 61. Światowy Dzień Modlitw o Powołania

Niedziela Dobrego Pasterza – 21 kwietnia 2024 roku

 

„Życie dać, aby je znów odzyskać” J 10,18

 

Pustoszejące seminaria duchowne i nowicjaty zakonne stawiają przed całym Kościołem wiele pytań dotyczących powołań. Z pewnością nie możemy tej sytuacji nie widzieć, przejść obok niej obojętnie i udawać, że sam Pan Bóg znajdzie na to jakieś rozwiązanie. Jezus Chrystus, Dobry Pasterz, mobilizuje nas do działania, do tego, aby „prosić Pana żniwa” o nowych robotników i zapewnia nas, że jeśli będziemy prosić, to „pośle” ich na nasze współczesne pola ewangelizacji i uświęcania ludzi.

Troska o powołania nie wynika jednak tylko z kryzysu i z konieczności działania na rzecz zapełnienia pustoszejących miejsc formacji i zapewnienia pełnej posługi duszpasterskiej i duchowej w Kościele. Troska o powołania to stała i organiczna powinność całej wspólnoty Kościoła, wszystkich ludzi wierzących. A co jeszcze ważniejsze, wynika ona nie tylko z troski o funkcjonowanie Kościoła, ale z troski o szczęśliwe życie człowieka. W orędziu na tegoroczny dzień modlitw o powołania papież Franciszek przypomina, że „Boże powołanie nie jest zewnętrznie narzuconym obowiązkiem, np. w imię religijnego ideału, jest natomiast najpewniejszym sposobem, w jaki możemy umacniać pragnienie szczęścia, które w sobie nosimy”. Każdy człowiek, w tym szczególnie ludzie młodzi, zadają sobie pytania kim są, jaką drogę mają wybrać, jak mogą najlepiej wykorzystać swoje talenty i predyspozycje. Bez właściwych odpowiedzi na te pytanie można w życiu zgubić cel i robić coś, co nie daje szczęścia, akceptacji siebie, pokoju, miłości i pewności, że idzie się bezpieczną drogą zaplanowaną dla nas przez Dobrego Boga. Modlitwa o powołania i duszpasterstwo powołań nie są więc formą rekrutacji kandydatów do kapłaństwa i życia konsekrowanego, ale niesieniem pomocy i towarzyszeniem w procesie odkrywania i podjęcia decyzji o pójściu za jego głosem. Jest to więc posługa wobec każdego człowieka, bo każdy człowiek jest do czegoś powołany. Nie ma ludzi nie powołanych, każdy z nas ma jakieś powołanie, mimo, że są one bardzo indywidualne i wielorakie. 

Tajemnica powołania dotyczy więc samego sedna życia, a nie tylko jakiegoś zajęcia, zawodu czy zainteresowania. Ludzie powołani to ci, którzy dają całych siebie, a nie tylko część swojego życia. Potrzebujemy w tym pomocy innych, bo żeby pójść za powołaniem, to jak mówi dziś do nas Dobry Pasterz, „życie trzeba dać, żeby je znów odzyskać”. Właśnie w tym jest pewnie cała trudność rozeznania i decyzji w zakresie powołań. Trzeba zgodzić się najpierw dać swoje życie, żeby dopiero potem odzyskać je w jeszcze większej obfitości i spełnieniu.

Duszpasterska i duchowa troska o powołania skupia się więc najpierw na modlitwie o powołania w ogóle, a dopiero potem, o takie czy inne drogi powołania. Papież Franciszek we wspomnianym orędziu, dzieli się z nami ciekawą kolejnością myślenia o powołaniach. Dziękując Bogu za tych, którzy wiernie i poprzez codzienną pracę przyjmują powołanie angażujące całe ich życie, Ojciec Święty wymienia najpierw matki i ojców, następnie tych, którzy poprzez swoją pracę i oddanie siebie dla dobra wspólnego budują sprawiedliwy i pełen pokoju świat, a dopiero później wskazuje na powołania do życia konsekrowanego i kapłańskiego. Te ostatnie potrzebują bowiem do swojego wzrostu dobrych rodzin i właściwego środowiska. To Bóg powołuje, ale każde powołanie jest jak ziarno, które do swojego wzrostu potrzebuje dobrej ziemi. Nie od nas zależą powołania, ale od nas zależy, jakie środowisko dla wzrostu tych powołań stworzymy w naszych rodzinach, we wspólnotach kościelnych, w naszej Ojczyźnie, w życiu społecznym, w tym szczególnie w środowisku medialnym.

W Kościele w Polsce Niedziela Dobrego Pasterza to początek całego tygodnia wielkiej modlitwy w intencji powołań kapłańskich i do życia konsekrowanego. Chciałbym najpierw bardzo podziękować wielkiej liczbie ludzi i całym wspólnotom, które systematycznie, często codziennie, proszą Pana żniwa o nowych kapłanów, ojców i braci zakonnych, siostry zakonne, misjonarzy i osoby żyjące konsekracją w świecie, a także wspierają swoją modlitwą już powołanych. Rodziców osób powołanych i wszystkich wspierających powołania serdecznie zapraszam na pielgrzymkę na Jasną Górę, w dniu 11 maja 2024 roku.

Dziękuję wszystkim duszpasterzom powołań, referentom i referentkom powołaniowym ze zgromadzeń zakonnych i diecezji. Cieszę się, że w wielu polskich diecezjach powstają ośrodki zajmujące się powołaniami, gdzie kapłani, osoby konsekrowane i świeccy razem budują środowisko modlitwy i wsparcia dla rozeznających powołanie.

W imieniu wszystkich już realizujących powołania kapłańskie i zakonne, chcę też przeprosić za to, że niekiedy nasze świadectwo życia oddanego Panu Bogu nie było dość przekonywujące, a czasem było nawet gorszące, co z pewnością nie dało wielu młodym i ich rodzicom poczucia bezpieczeństwa i zapewnienia o autentycznym szczęściu, jakie można przeżyć oddając życie Bogu i ludziom w kapłaństwie i życiu konsekrowanym. Tym bardziej dziękuję za piękne, często ciche, ale radosne świadectwo wielu sióstr zakonnych, braci zakonnych i kapłanów. Pośród hałasu, jaki czasem wydają chore drzewa, rośnie cicho w Kościele zdrowy las kapłanów i osób konsekrowanych, wiernie i z miłością realizujących swoje powołania.

Zapraszam wszystkich do wielkiej modlitwy o powołania, w tym szczególnie o powołania kapłańskie, do życia konsekrowanego i misyjnego. Niech ten tydzień modlitw, który rozpoczynamy w Niedzielę Dobrego Pasterza będzie jedynie zaproszeniem do takiej modlitwy przez cały rok, zwłaszcza ten, który jest czasem modlitwy przed Jubileuszem Roku Świętego.

Z wdzięcznością i modlitwą

     +Andrzej Przybylski

Delegat KEP ds. Powołań 

 

Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

 w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia

 

Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii.

„Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […]

Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47).

W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.

 Podpisali Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra, 2 maja 2024

  Za zgodność:  Bp Artur G. Miziński

Sekretarz Generalny  Konferencji Episkopatu Polski

 Rada Stała KEP poleca, by we wszystkich kościołach w Polsce odczytać powyższe Stanowisko po każdej Mszy Świętej, zamieścić je na stronach internetowych parafii i opublikować w biuletynach parafialnych.

Częstochowa, 21 kwietnia 2024


www.droga.com.pl - Dwutygodnik Młodzieży Katolickiej

www.pacierz.pl - pacierz

misericors.org - o miłosierdziu Bożym

http://seminarium.zp.pl/pl/ - Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Szczecinie

www.powolania.chrystusowcy.pl

ichtis.info - strona dla młodzieży z Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

www.znak.com.pl - Wydawnictwo Znak

https://jednosc.com.pl/ - Wydawnictwo Jedność

www.wydawnictwowam.pl - Wydawnictwo WAM

https://rafael.pl/ - Dom Wydawniczy Rafael

www.przymierzemilosierdzia.pl - Przymierze Miłosierdzia w Polsce.
www.szczecin.kuria.pl - Oficjalna strona Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
www.szczecinska.pl - portal Szczecińskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę
www.szczecinska-rowerowa.pl - Szczecińska Rowerowa Pielgrzymka na Jasną Górę
https://teo.usz.edu.pl/ - Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
www.seminarium.zp.pl - Arcybiskupie Wyższe Seminarium Duchowne w Szczecinie
https://szczecin.tvp.pl/1590508/arka- Arka TVP3 Szczecin
www.uczennicekrzyza.pl - strona Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża
www.jezuufamtobie.pl - strona Sióstr Jezusa Miłosiernego w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu
www.centrumformacji.eu - Centrum Formacji przy Wspólnocie Sióstr Uczennic Krzyża
www.duchowosc.com.pl - serwis dla zafascynowanych głębszym podejściem do swojej wiary i jej rozwojem.
www.lumentv.pl - Ewangelizacja w nowych mediach
www.kazaniaksiedzapiotra.pl - kazania księdza Piotra Pawlukiewicza
www.sanktuariapolskie.info - strona stworzona przede wszystkim w celu informacyjnym z myślą o pielgrzymach udających się do sanktuariów i innych miejsc pielgrzymkowych. Znajduje się tam bogata baza informacji związanej z polskimi pieszymi pielgrzymkami, miejscami kultu i najciekawszymi zabytkami Dziedzictwa Narodowego.
www.mateusz.pl - pierwszy portal religijny w Polsce
www.katolicki.net - publikacje, rozmowy, artykuły
www.izajasz.pl - Dokumenty Kościoła Katolickiego
www.isidorus.net - portal świętego Izydora - patrona Internetu i internautów
www.spowiedz.pl - wszelkie informacje o sakramencie pokuty i pojednania
www.episkopat.pl - Konferencja Episkopatu Polski
www.adonai.pl - portal katolicki dla młodych
www.opoka.org.pl - bogaty w treści portal katolicki
www.ekai.pl - portal Katolickiej Agencji Informacyjnej
www.katolik.pl - portal katolicki dla wierzących, niewierzących, poszukujących
www.wiara.pl - aktualne wydarzenia z życia Kościoła, prasy i literatury religijnej,
www.facebog.deon.pl - faceBóg. Bóg jest wszędzie
www.blizejnieba.pl - Strona pełna nieba
www.goratabor.pl - Oficjalna strona corocznych wakacyjnych spotkań młodzieży we Władysławowie, w pierwszych dniach wakacji.
www.golgotamlodych.pl - Spotkania młodzieży poszukującej
www.bosko.pl -  Salezjański Portal Młodzieżowy
www.apostol.pl - Portal młodzieży katolickiej
www.przystanekjezus.pl - Przystanek Jezus

https://dlazycia.info/ - Fundacja Małych Stópek

jack.pl - Centrum Literatury i Muzyki Chrześcijańskiej 
 koinonia.org.pl - Dobra książka
 sklep.emmanuel.pl - Dobra książka religijna
 www.tolle.pl - Księgarnia internetowa Tolle et lege - książki warte Twojego czasu
 www.ichtis.pl - Księgarnia katolicka z dobrą książką
https://www.radiomaryja.pl/ - Radio Maryja

https://www.niedziela.pl/ - Niedziela

 www.radiojasnagora.pl - Radio Jasna Góra
www.radioemaus.pl - Radio Emaus
 www.radio.katolik.pl - Dobra muzyka i Dobra Nowina
 www.tanradio.pl - Chrześcijańskie Radio Internetowe
 www.szczecin.radioplus.pl - Katolickie Radio Plus