Kontakt

Parafia WarniceDzisiaj jest sobota, 25 września 2021r.
Odwiedzin dzisiaj: 25.
Odziewdzin ogólnie: 12866.
Image 1 Image 2 Image 3

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Matki Kościoła w Warnicach

Tel. 91 561 28 67

Kom. 601 572 621

e-mail: petrus57@o2.pl

 

  KONTO PARAFIALNE: BANK SPÓŁDZIELCZY WARNICE

Nr KONTA  22 9387 1039 3900 1339 2000 0010

            TELEFONY

Organista:  Dominika 512 444 018

                      p. Jerzy 508 443 023

 

PORADNICTWO ŻYCIA RODZINNEGO

                                       603 763 707 Beata Samson

 

 

 

 

Modlitwa do Jezusa, naszego Króla i Pana

 

         Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże,

 

Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu! Ty, który mówiłeś,
że Królestwo Twoje nie jest z tego świata, który wzywałeś nas do
szukania Królestwa Bożego i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca:
„przyjdź Królestwo Twoje”, wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem.

 

      Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie.
Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.
Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy z
a wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro.
Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie.

 

      Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały,dziękować za
nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie,
wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość. Boski Królu
naszych serc, niech Twój Święty Duch, wspiera nas w realizacji tych zobowiązań,
chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. Niech pomaga nam porządkować
całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.

 

       Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie,
na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw,
aby nasze rodziny,  
wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju, teraz i na wieki wieków. Amen.

 

 

Módlcie, módlcie się wiele i czyńcie ofiary za grzeszników,
bo wiele dusz idzie na wieczne potępienie, gdyż nie mają
nikogo kto by się za nie ofiarowywał i modlił – słowa Matki Bożej